Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü “Fizik Mühendisliğinin Sesi” Topluluğunun AR&GE Birimi elemanları ve aynı zamanda Odamız Öğrenci üyeleri tasarlamayı ve yapmayı düşündükleri “İnsansız Araç” projesi kapsamında Odamız Genel Merkezi Mustafa Gülenç
Eğitim Salonunda 19.03.2011 tarihinde toplanarak proje kapsamında çalıişmalar gerçekleştirdiler. FMO olarak bu tür etkinliklerde öğrencilerimize yardım etmek, katkı koyma adına her türlü destek verilecektir.
FMO Yönetim Kurulu