Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümünde bulunan 4 kadroya Araştırma Görevlisi atanacaktır.
Duyuruyla ilgili ayrıntılı bilgi için…

https://www.hacettepe.edu.tr/duyuru/rekduy/duy271218.pdf