Odamızın 13 Mayıs 2017’de gerçekleştirilen IV. Eğitim Çalıştayının ardından hazırlanan “FMO Fizik Mühendisliği Eğitimi Komisyonun Kuruluşu ve Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde oluşturduğu FM Eğitimi Komisyonu, ikinci toplantısını ise 24.2.2018 tarihlerinde, Prof. Dr. Ömer Yavaş’ın başkanlığında, Prof. Dr. Aynur Eray, Prof. Dr. Semra İde, Prof. Dr. Leyla Tatar, Prof. Dr. Ali Ulvi Yılmazer, Prof. Dr. Cem Güçlü, Doç. Dr. Vural Emir Kafadar, Yrd. Doç. Dr. Semran İpek, Dr. Sibel Türkeş Yılmaz, Dr. Abdullah Zararsız, Erensoy TOPÇU, Sema Zararsız’ın katılımlarıyla gerçekleştirmiştir.
alınan kararlar ek’de sunulmuştur.

Jpeg

Jpeg

Jpeg

  • FME Komisyon Toplantı Kararları_24.02.2018 (205 kB)
    İndir / Göster