Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 29 Mayıs-1 Haziran 2014 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 43. Olağan Genel Kurulu sonucunda seçilen Yönetim Kurulu, 7 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk toplantısında görev dağılımı yaparak Yürütme Kurulunu belirledi.Kurulda odamız temsilcisi Sn.Ekrem Poyraz’da yeralmış olup  kendisine başarılar dileriz..

TMMOB Yürütme Kurulu şöyle oluştu:

 

 

Başkan Mehmet Soğancı (Makina Mühendisleri Odası)
II. Başkan Züber Akgöl (İnşaat Mühendisleri Odası)
Sayman Bahattin Şahin (Mimarlar Odası)
Üye Ekrem Poyraz (Fizik Mühendisleri Odası)
Üye Ali Fahri Özten (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası)
Üye Mehmet Besleme (Kimya Mühendisleri Odası)
Üye Mehmet Torun (Maden Mühendisleri Odası)