online ödeme

Genel Merkez Yönetimi

30. Dönem Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Abdullah ZARARSIZ
İletişim
İkinci Başkan
S.Çetin TEKİN
İletişim

Yazman Üye
Nurhak TATAR
İletişim
Sayman Üye
Sinan ÖZGÜR
İletişim

ÜYE
Burçin NEKAYA
İletişim
ÜYE
Dr. Sibel Türkeş YILMAZ
İletişim
ÜYE
Hasan Can KARAKUŞ
İletişim

30. Dönem Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Yedek Üye
Alper Nazmi YÜKSEL
Yedek Üye
Çiğdem DUMAN
Yedek Üye
Burçin NEKAYA
Yedek Üye
Hayrettin Selim ARUN
Yedek Üye
Nafi AYDOS
Yedek Üye
Hüseyin GENÇER
Yedek Üye
Şölen ÇUBUKÇU

Onur Kurulu

Doç. Dr. Bahar DİRİCAN
Ayşe Gönül BUYAN

Aynur ERAY
İsmail Hakkı ARIKAN
Ali ALAT

Denetleme Kurulu

Oğuz PERVAN
İbrahim KAYHAN
Veda DUMAN KANTARCIOĞLU