ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA BÖLÜMÜ

TAHRİBATSIZ TEST LABORATUARLARI

1976 yılında, Radyografik Test metodu ile başlayan Tahribatsız Test çalışmaları, (NDT) zamanla Ultrasonik, (UT) Yüzey Metotları (Sıvı Girinim (SG) ve Magnetik Parçacık (MG)) ve Girdap Akımları (GA) olmak üzere tüm tahribatsız test tekniklerini kapsamıştır. Bu tekniklerle endüstriden gelen çeşitli malzemelerde (boru, döküm, alüminyum, pirinç vs.) porozite, çatlak, cüruf gibi malzeme süreksizlikleri ve malzeme özellikleri, malzeme tahrip edilmeden tespit edilmektedir. İlk önce test ve araştırma faaliyetleri kapsamında başlayan çalışmalar, 1988 yılından itibaren endüstriye yönelik eğitim verilmeye başlanılmasıyla devam etmiştir. Bu kapsamda verilen kurslara bugüne kadar kamu ve özel kuruluşlardan gelen çeşitli meslek gruplarından 661 kişi katılmış olup gerekli koşulları yerine getiren 552 kişiye beş test tekniğinde Seviye-1 ve Seviye-2 belgeleri verilmiştir. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Endüstriyel Uygulama Bölümü Tahribatsız Test laboratuarında; dört Mühendis, iki Fizikçi ve bir Teknisyen olmak üzere toplam yedi kişi çalışmakta olup meslek grupları ve uzmanlık alanları Tablo-1’de verilmiştir.

PERSONEL

RT

UT

YM

GA

ADI-SOYADI

MESLEK

SG

MP

S1

S2

S3

S1

S2

S3

S1

S2

S3

S1

S2

S3

S1

S2

S3

ŞİNASİ EKİNCİ

Kimya Müh.

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

X

 

MEHMET AKSU

Kimya Müh.

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

ABİDİN YILDIRIM

Makine Müh

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

MUSTAFA DOGRUÖZ

Makine Müh

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

TEKİN KURTCEBE

Fizikçi

 

X

 

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

MURAT BİNGÖLDAĞ

Fizikçi

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

SERDAR SARIÇAM

Fizik Müh.

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

NECATİ YILMAZ

Teknisyen

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

Tablo-1: Tahribatsız Test Grubunda çalışanların uzmanlık alanları

Radyografi laboratuarında, Co-60 ve Ir-192 gama kaynağı, iki adet 5 mA sabit 300 kV ve 0.5-4 mA arasında değişebilen 225 kV’ lik X-ışını cihazı bulunmaktadır. (Şekil-1, Şekil-2a,2b)

 Şekil-1: Gamagrafi laboratuarı

  a) b)

Şekil –2: a) Uzaktan Kumanda Ünitesi b) X-grafi laboratuarı

Ultrasonik laboratuarında, üç adet ultrasonik test cihazı ve frekansları 100 kHz ile 10 MHz arasında değişen çeşitli problar, Girdap Akımları laboratuarında ise üç adet Girdap Akımları test cihazı ve probları bulunmaktadır (Şekil-3).

 Ţekil-3: Ultrasonik ve Girdap Akımları Laboratuarı

Yüzey Metotları yöntemi kapsamındaki Magnetik Parçacık laboratuarında, çeşitli testler için kullanılan iki adet bobin, bir adet kafalar arası tezgahı, dört adet kelepçe, iki adet prod ve yardımcı ekipmanlar; Sıvı Girinim laboratuarında ise çeşitli testlere uygun kuru ve ıslak developerlar (geliştirici) ile penetrantlar (girici) bulunmaktadır (Şekil-4).

 Şekil-4: Yüzey Metotları Laboratuarı