Gaziantep Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Fizik Mühendisliği Bölümü

http://www.gantep.edu.tr/academic/faculties/faculty-engineering/engineering-physics/

Tel: 0342- 3601106, Fax: 0342- 360 11 00

 

Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 1974 yılında ikisi servis bölümü olmak üzere dört bölümlü bir fakülte olarak (Makine Müh. Bölümü, Elektrik Müh. Bölümü ve servis bölümleri olarak Temel bilimler Bölümü ve Lisan Okulu) ODTÜ tarafından kurulmuştur. 1982 yılında Temel bilimler Bölümü, Fizik Müh. Bölümüne dönüştürülmüş ve 1982-1983 egitim-öğretim yılından itibaren ilk öğrenciler öğrenime başlamiştir.

Bugün Mühendislik Fakültesi anılan bölümlere ilave olarak Gıda, İnşaat, Endüstri ve Tekstil Mühendisligi Bölümleri ile İngilizce olarak egitim vermektedir.

BÖLÜMÜN AKADEMİK YAPILANMASI

Genel Fizik Anabilim Dalı

Doç.Dr.Zihni ÖZTÜRK (Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd.Doç.Dr.R.Güler YILDIRIM

Öğr.Gör.Metin BEDİR

Arş.Gör.Semra DİNDAROĞLU

Nükleer Fizik Anabilim Dalı

Doç.Dr.Bülent GÖNÜL (Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd.Doç.Dr.Hümbet AHMEDOV

Yrd.Doç.Dr.Mustafa YILMAZ

Art.Gör.Okan ÖZER

Arş.Gör.İlker ZORBA

Matematiksel Fizik Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr.Ramazan KOÇ (Anabilim Dalı Başkanı)

Öğr.Gör.Dr.Hayriye TÜTÜNCÜLER

Art.Gör.Eser KÖRCÜK

Art.Gör.Eser OLGAR

Katıhal Fiziği Anabilim Dalı

Doç.Dr.Beşire GÖNÜL (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç.Dr.Ömer BAKKALOĞLU

Yrd.Doç.Dr.A.Necmeddin YAZICI

Yrd.Doç.Dr.Mustafa ÖZTAT

Arş.Gör.Murat ODUNCUOĞLU

Art.Gör.Hüseyin TOKTAMIT

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr.Ayda BEDDALL (Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd.Doç.Dr.Andrew BEDDALL

Art.Gör.Mehmet KOÇAK

 

ARATTIRMA GRUPLARI VE KONULARI

Genel Fizik

 • İlgili anabilim dalında radon gazı dedektörleri ve ölçümleri, nükleer reaktor diffuzyon ve kinetik denklemlerinin numerik çözümlerinin incelenmesi, kristallerin thermoluminans özelliklerinin incelenmesi, alkali halide kristallerindeki renk merkezlerinin oluşma özellikleri ve kinetiği, ülkemizde ve bölgemizde rüzgar ve güneş enerjisi potansiyelinin araştırılması konularında incelemeler yapılmaktadır.
 • Nükleer Fizik

  Bu Anabilim Dalında

 • 1-) Nükleer reaksiyonların kuantum mekaniği çerçevesinde farklı üç-cisim modelleri ile analizi

  2-) Süpersimetrik kuntum mekaniği ve Atom/çekirdek fiziğindeki bazı problemlere uygulaması konuları üzerine araştırmalar yapılmaktadır.

 • Matematiksel Fizik

 • İlgili anabilim dalında moleküllerin fiziksel özelliklerini belirlemek için matematiksel modeller üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla C60 molekülü üzerinde bir çalışma yapılmış ve Jahn-Teller etkisini açıklayan matematiksel bir model ortaya konmuştur. Ayrıca moleküllerin titreşim ve dönme enerjileri cebirsel methodlar kullanarak hesap edilmektedir. Ayrıca kristallerin band yapılarının incelenmesiyle ilgili model ve moleküllerin simetri özellikleri kullanılarak DNA, RNA ve genlerin matamatiksel modelleri konusunda çalışmalar devam etmektedir.
 • Katıhal Fiziği

  Bu anabilim dalımızda teorik ve deneysel çalışmalar yapılmaktadır.

 • 1-) Teorik çalışmalarda; yarıiletken kuantum kuyu lazerlearının performansını belirleyen kazanç materyalinin bant yapısı ve yarıiletken lazer teorisinde many-body etkiler üzerine çalışmalar yapılmaktadır.
 • 2-) Deneysel olarak;

 • a-) mağnetik kayıt ve güneş pilleri teknolojisinde kullanılan mağnetik ve optoelektronik ince filimlerin elektrodepolama yöntemi ile üretilmesi ve bunların kristal yapılarının tayini elektrik, mağnetik ve optiksel özelliklerininin incelenmesi,

  b-) Radyasyon ünitelerinde kullanılan katı hal dosimetrelerinin (thermoluminans dosimeters-TLD) performanslarını etkileyen hata merkezlerinin yapılarının değişik yöntemlerle (optiksel soğurma, termal ve optiksel ışıldama gibi) incelenerek performanslarının artırılması üzerine incelemeler yapılmaktadır.

 • Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

 • Bu anabilim dalımızda şu anda yapılan çalışmalar: LEP’de bulunan dedektörlerden biri olan ALEPH dedektöründen elde edilen hadronik Z bozunmasında ortaya çıkan ?(782) vektör meson parçacığının analizi yapılarak teorik modelleriyle karşılaştırılması. e + e - reaksiyonundan elde edilen quark ve gluon jetlerinden meydana gelen parçacıkların analizi. Yüksek eneji ve parçacık üretiminde elde edilen pi0 parcçacığının bazı methodların geliştirilerek yüksek saflıkta analiz edilmesi.

  Bunlara ek olarak, ANTARES (Fransa da) grubunun dark maddeleri incelemek için kurduğu sualtı neutrino teleskopunda çalışmaların sürdürülmesi planlamaktadır.

 • Öğrenciye Sunduğu Olanaklar:

  Labratuvar Olanakları

 • Fizik Mühendisliği Bölümünde, lisans seviyesindeki derslerimizden Mekanik Fiziği, Elektrik Fiziği, Kimya, Optik, Isı, Devre Analizi, Modern Fizik, Dalgalar, Bilgisayar Uygulamaları, Analog ve Dijital Elektronik, Nükleer Fizik ve Deneysel Fizik labratuvarlarında öğrencilerimize konuları ile ilgili deneyle yaptırılmaktadır.
 • Sosyal Olanaklar

 • Fizik Mühendisliği Bölümünde, öğrencilerimize çeşitli konferanslar ve teknik gezi imkanarı yanında üniveristemizin tüm spsyal olanaklarında ve faliyetlerinden çalışma imkanları sunulmaktadır. Üniversitemizin yurt, ulaşım, yemekhane, kütüphane problemi bulunmamaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz Kültür İşlerine bağlı tüm öğrenci topluluklarının faliyetlerinden ve üniversitemize ait kampus icinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzundan faydalabilmektedirler.
 • Bölüm ve Mesleğin Geleceğine Bakış

 • Fizik Mühendisliği bölümü halen 13’ü öğretim üyesi olmak üzere toplam 22 öğretim elemanı ile eğitim ve öğretim faliyetlerini yürütmektedir. Bölüm olarak amacımız Atatürk İlke ve İnkilaplarına bağlı vatanını ve milletini seven bu ülke için nitelikli ve kaliteli öğretim elemanları ve mühendisler yetiştirmektedir (bu bağlamda nasıl bir universite mezunu istiyoruz ve 21. Yüzyılın universiteleri nasıl olmalı sorunlarına bölüm bazında cevap aranmıs olup ortaya konulan modeller cercevesinde planlar hazırlanmıstır. Bu konulara ait bir özet bilgi fotokopilerin son iki sayfasında verildi). Bu amaçla kısa vadede bölüm öğretim kadrosunu dahada güçlendirerek eğitim faliyetlerini en kaliteli bir şekilde sürdürmenin yanı sıra değişik anabilimbilim dallarında kaliteli araştırmalar yapmaya calısmaktayız. Bölümümüzde halen değişik konularda yukarda belirtildigi üzere araştırmalar sürmektedir. Ayrıca ileride yeterli sayıda öğretim elemanına ulaştığımızda değişik alt birimler kurarak, branşlasmaya gidilerek, öğrencilerimize ilimizin ihtiyaclari cercevesinde değişik bilim dallarında (Optoelektronik mühendisliği, Nükleer mühendislik, Yarıiletken teknolojileri gibi alanlarda) bulundugumuz bölgenin sorunlarına cevap verebilecek nitelikte uzman mühendisler yetiştirilmesi planlanmaktadır.

  LİSANS DERS PROGRAMI

 • FIRST YEAR

  First Semester

  EP 111 Mechanics (4-2)6

  EP 143 Heat (3-1)4

  MATH 151 Calculus I (4-0)4

  FE 103 General Chemistry (3-1)4

  L Eng 101 Freshman English I (4-0)4

  TURK 100 Turkish (2-0)2

  Second Semester

  EP 118 Optics (3-1)4

  EP 124 Electricity and Magnetism (4-2)6

  ME 101 Engineering Graphics (2-2)4

  MATH 152 Calculus II (4-0)4

  L Eng 102 Freshman English II (4-0)4

  TURK 200 Turkish (2-0)2

  BESR 100 Physical Education 0-2)Non-Credit

  SECOND YEAR

  Third Semester

  EP 201 Modern Physics (4-2)6

  EP 213 Waves and Vibrations (4-1)5

  EP 219 Mathematics for Engineers and Physicists (4-0)4

  EP 241 Computer Programming (2-2)4

  MATH 255 Linear Algebra (3-0)3

  HIST 100 Atatürk 's Principles and the

  History of the Turkish Renovation 2-0)2

  Fourth Semester

  EP 208 Computational Methods in Physics (4-1)5

  EP 2l2 Circuit Analysis (4-2)6

  EP 2l4 Classical Mechanics (4-0)4

  EP 222 Material Science (4-0)4

  MATH 256 Differential Equations (3-0)3

  HIST 200 Atatürk 's Principles and the

  History of the Turkish Renovation 2-0)2

  EP 299 Summer Practice (Non-Credit)

  THIRD YEAR

  Fifth Semester

  EP 311 Physics of Semiconductor Devices (4-0)4

  EP 325 Electronics (4-2)6

  EP 331 Electromagnetic Theory I (4-0)4

  EP 34l Quantum Physics (4-0)4

  Technical Elective I (4-0)4

  Sixth Semester

  EP 364 Solid State Physics I (4-0)4

  Technical Electives *

  EP 399 Summer Practice Non-Credit)

  FOURTH YEAR

  Seventh Semester

  EP 445 Nuclear Physics I (4-0)4

  EP 47l Methods of Experimental Physics I (3-1)4

  Technical Electives **

  Eight Semester

  EP 499 Graduation Project (0-4)4

  Technical Electives *

  * Students can take at most 4 electives.

  ** Students can take at most 3 electives.

  ELECTIVE COURSES

  EP 322 Acoustics and Ultrasonics (4-0)4

  EP 324 Applied Optics (4-0)4

  EP 326 Analog Electronics (3-1)4

  EP 328 Particle Physics (4-0)4

  EP 329 Medical Physics (4-0)4

  EP 332 Electromagnetics Theory II (4-0)4

  EP 350 Thermal Physics (4-0)4

  EP 367 Surface Physics (4-0)4

  EP 368 Thin Films (4-0)4

  EP 425 Electrical Circuit Analysis (4-0)4

  EP 426 Instrumentation (4-0)4

  EP 427 Digital Electronics (3-1)4

  EP 434 Introduction to Microprocessors (4-0)4

  EP 442 Atomic and Molecular Physics (4-0)4

  EP 444 Neutron Physics (4-0)4

  EP 446 Nuclear Physics II (3-1)4

  EP 453 Heat Transfer (4-0)4

  EP 462 Crystallography and X-Ray Diff. (4-0)4

  EP 463 Solid State Physics II (4-0)4

  EP 465 Fiber Optics (4-0)4

  EP 466 Semiconductor Physics (4-0)4

  EP 472 Methods of Experimental Physics II (3-1)4

  EP 475 Computational Physics (4-0)4

  EP 480 Nuclear Energy (4-0)4

  EP 482 Radiosisotope Techniques (4-0)4

  EP 483 Spectroscopy (4-0)4

  EP 484 Solar Energy (4-0)4

  EP 485 Electronic Instrumentation and Measurement (4-0)4