HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

http://www.hacettepe.edu.tr

1. TARİHÇE

Bölümümüz 1968 yılında Temel ve Uygulamalı Fizik dallarında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme yapmak üzere Rektörlüğe bağlı Fizik Enstitüsü adıyla H.Ü. Sıhhiye Kampusunda kurulmuştur. 1974 yılında Beytepe Kampusuna taşınmış, 1975 yılında H.Ü.Mühendislik Fakültesi bünyesinde Fizik Mühendisliği Bölümü adını almış ve o tarihten itibaren 4 yıllık eğitim sonunda Fizik Mühendisi Unvanıyla mezun vermeye başlamıştır.

İlk Bölüm Başkanımız olan Prof.Dr.Numan Zengin'den sonra, Prof.Dr.Acar Işın, Prof.Dr.Yalçın Sanalan, Prof.Dr.Fevzi Apaydın, Prof.Dr.Turhan Alper, Prof.Dr.Dinçer Ülkü, Prof.Dr.Gökçe Bingöl Bölüm Başkanlıkları yapmışlardır. 1999 yılından beri Prof.Dr.Turan Özbey Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Bölümümüzde Lisans eğitiminin yanısıra Yüksek Lisans, Yüksek Mühendislik ve Doktora programları da yürütülmektedir. Geçen 30 yıllık süre içerisinde, bu programlardan şimdiye kadar 950 öğrenci Fizik Mühendisi olarak mezun edilmiş, 200 Fizikte Yüksek Lisans/Fizik Yüksek Mühendisi ve 60 Doktoralı öğrenci yetiştirilmiştir. Halen 300 Lisan öğrencimiz ve 50 Yüksek Lisans/Doktora öğrencimiz eğitimlerini sürdürmektedir.Öğretim kadromuzda 20 Profesör, 15 Doçent, 1 Yrd.Doç. , 2 Öğr.Gör. , 42 Araş.Gör. ve 2 Uzman bulunmaktadır.

Eğitim/Öğretim 1984 yılından itibaren, derslerin en az 1/3'ü İngilizce olarak yapılmaktadır.

Bölümümüzün adresi, Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü 06532 Beytepe/ANKARA dır. Bölüm hakkında bilgi aşağıdaki adreslerden de alınabilir.

http://www.hacettepe.edu.tr

2. FİZİK MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ

Bilindiği gibi 20.Yüzyıl tarihe "Bilgi Yüzyılı" olarak geçmiştir. 21.Yüzyıl ise "Değişim Yüzyılı" olacaktır. Dolayısıyla ülkelerin geleceği bu değişikliklere ne ölçüde ayak uydurabileceklerine bağlı olacaktır. Ülkelerin bu değişikliklere ayak uydurabilmeleri ise, ancak ÜNİVERSİTE-TOPLUM-SANAYİ üçgeni içinde, bu üç kesimin birbirleriyle etkileşimi ve işbirliği ile gerçekleştirebildikleri bilimsel ve teknolojik değişmeyle olanaklı olacaktır. Bu hedefe ulaşmak için gerekli olan kaynakların başında, iyi eğitilmiş BİLİM ADAMI ve MÜHENDİSLER gelecektir. Bilim/Teknoloji ve Toplum/Ekonomik Pazar arasında köprü görevi olan Mühendislik kavramı da, tüm dünyadaki küreselleşme eğimine paralel olarak değişmesini sürdürecektir. Dolayısıyla 21.Yüzyılda ülkelerin bilim ve teknoloji gereksinimlerini karşılayacak olan mühendisleri yetiştiren Fakülte ve Bölümlerin rolü de değişecektir. Görüldüğü gibi Mühendislik gelişmiş bir ülkenin temel direklerinden birisidir. Bir düşünce sistematiği olan Mühendislik bir meslek değildir, Mühendisliğin Elektrik, Makine, İnşaat, Maden, , Fizik vb. gibi çeşitli dalları vardır. Çeşitli meslekleri olan Mühendislikte Fizik, Kimya, Matematik gibi temel bilimlere dayanan mesleklerden biri Fizik Mühendisliğidir. Elektrik, Makine, İnşaat, Maden gibi mühendislik dalları ise, bu temel bilimlerin bir veya bir kaçına bağımlı ve onların uygulayıcısı durumundadırlar. Mühendis ise, Mühendisliğin temel kavramı olan "Düşünce Sistematiği"ni özümseyebilmiş, matematik diliyle düşünebilen, yaratıcılığı ve üretkenliği olan, kaynakları en iyi şekilde kullanabilen, bilgiye ulaşmasını ve onları yaşama geçirmesini bilen ve uygulayan kişidir.

Fizik Mühendisi ise, diğer mühendisliklerden farklı bir yaklaşımla, doğanın işleyiş, yasa ve kurallarını temel alıp, onları araştırarak, yukarıda verilen Mühendislik tanımına uyacak şekilde yetiştirilmiş kişidir.

Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü, aşağıda isimleri verilen öğretim elemanı kadrosu ve gelişmiş öğrenci ve araştırma laboratuvarlarıyla bu niteliklere sahip Fizik Mühendisleri yetiştirme çabalarını başarıyla sürdürmektedir.

3. LİSANS DERS PROGRAMI

GÜZ BAHAR

1. YARIYIL 2. YARIYIL

FİZ 131 FİZİK LAB.I 0 3 1 FİZ 141 FİZİK LAB.II 0 3 1

* FİZ 135 TEMEL FİZİK I 4 2 5 *FİZ 145 TEMEL FİZİK II 4 2 5

* MAT 123 MATEMATİK I 4 2 5 *MAT 124 MATEMATİK II 4 2 5

İNG 123 OKUMA BECER. I 2 0 2 İNG 124 OKUMA BECER. II 2 0 2

* KİM 109 KİMYA I 4 0 4 *KİM 110 KİMYA II 4 0 4

KİM 119 KİMYA LAB.I 0 3 1 KİM 120 KİMYA LAB.II 0 3 1

TKD 103 TÜRK DİLİ I 2 0 2 TKD 104 TÜRK DİLİ II 2 0 2

3. YARIYIL 4. YARIYIL

* FİZ 214 FİZ.MAT.YÖNT.I 3 2 4 *FİZ 224 FİZ.MAT.YÖNT.II 3 2 4

FİZ 231 FİZİK LAB.III 0 4 1 FİZ 241 FİZİK LAB.IV 0 4 1

FİZ 232 MALZEME 2 0 2 FİZ 242 TEKNİK ÇİZİM 1 2 2

* FİZ 235 MEKANİK 4 2 5 *FİZ 245 ELEKT.VE MAGN. 4 2 5

FİZ 252 MODERN FİZİK I 2 0 2 FİZ 262 MODERN FİZİK II 2 0 2

* FİZ 273 BİLGİS. PROG.I 3 0 3 *FİZ 283 BİLGİS. PROG.II 3 0 3

AİT 203 ATATÜRK İLK.İNK.T2 0 2 AİT 204 ATATÜRK İLK.İNK.T 2 0 2

5. YARIYIL 6. YARIYIL

FİZ 311 ELEKTRONİK LAB.I 0 3 1 FİZ 321 ELEKTRONİK LAB.II 0 3 1

FİZ 331 FİZİK LAB.V 0 4 1 FİZ 341 FİZİK LAB.VI 0 4 1

FİZ 334 ELEKTRONİK I 4 0 4 FİZ 344 ELEKTRONİK II 4 0 4

FİZ 335 KUANTUM FİZİĞİ 4 2 5 *FİZ 345 İSTATİSTİK FİZİK 4 2 5

*FİZ 352 MAD.YAP.VE ÖZEL.I 2 0 2 *FİZ 362 MAD.YAP.VE ÖZEL.II 2 0 2

*FİZ 353 SAYISAL ÇÖZÜMLEME 3 0 3 (S) *FİZ 323 FİZ.MOD.SAY.ÇÖZ. 3 0 3 (S)

*FİZ 373 FİZİKTE DENEY.YÖNT. 3 0 3 (S) FİZ 343 UYGULAMALI OPTİK 3 0 3 (S)

FİZ 383 KUANTUM MEK.GİRİŞ 3 0 3 (S)

7. YARIYIL 8. YARIYIL

FİZ 402 İLERİ.FİZ.PRO.LAB. 0 4 1(Y) FİZ 402 İLERİ FİZ.PRO.LAB. 0 4 1 (Y)

*FİZ 413 KATIHAL FİZİĞİ I 3 0 3 *FİZ 423 KATIHAL FİZİĞİ II 3 0 3

*FİZ 433 NÜKLEER FİZİK I 3 0 3 *FİZ 443 NÜKLEER FİZİK II 3 0 3

FİZ 471 ELEKTRONİK LAB.III 0 3 1 FİZ 483 SPEKTRAL ANA.YÖNT.2 2 3

FİZ 473 ELEKTRONİK III 3 0 3 FİZ 429 BİYOFİZİK II 3 0 3 (S)

FİZ 419 BİYOFİZİK I 3 0 3 (S) *FİZ 449 YARIİLET.AYG.TEKN. 3 0 3(S)

FİZ 453 ENERJİ I 3 0 3 (S) FİZ 463 ENERJİ II 3 0 3 (S)

FİZ 459 MİKROİŞ. UYG. 3 0 3 (S) *FİZ 489 ALÇ. SICAK FİZ.G. 3 0 3 (S)

FİZ 479 UYG. X-IŞIN. 3 0 3 (S) İYB 198 ÖRGÜTLENME İLK. 3 0 3 (S)

* FİZ 495 İNCE FİLM TEKN.UYG. 3 0 3 (SEÇ.II)

EKO 115 GENEL İKTİSAT 3 0 3 (SEÇ.II)

* İngilizce verilen dersler

Mezuniyet için gerekli kredi (TKD ve AİT hariç) 135 tir.

SEÇ. I den 2, SEÇ. II den 4 tane seçilmektedir.

4. ARAŢTIRMA GRUPLARI

Alçak Sıcaklıklar Fiziği Araştırma Laboratuvarı: 1.2 –300K sıcaklık aralığında ve 0-11T magnetik alan içinde maddenin magnetik, elektrik ve optik özelliklerinin incelenmesine yönelik donanıma sahiptir.

Bölümümüzde 1987 yılında başlayan Üstüniletkenler Çalışmaları kapsamında yığın ve ince film örnekler hazırlanmakta, bunların yapısal karakterizasyonları, elektriksel ve magnetik özellikleri incelenmektedir. Bu araştırmalar çerçevesinde, AC-DC direnç, magneto-direnç, AC-DC magnetik duygunluk, ultrasonik sönüm, optik geçirgenlik, Hall Gerilimi, ısı kapasitesi gibi ölçüler yapılmaktadır.

İki boyutlu elektron gazı sistemleri üzerinde 1992 yılından beri çalışmalar yapılmaktadır. Çoklu kuantum kuyularında Shubnikov-de Haas Osilasyonlar ve kuantum Hall olay ölçümleri yapılarak magneto-transport özellikleri ve sıcak elektronların soğuma mekanizmaları incelenmektedir. Ayrıca ultrasonik kuantum osilasyonları ve Shubnikov-de Haas Osilasyonları tekniklerini kullanarak Fermi Yüzeyi çalışmaları da yapılmaktadır. Bu deneylerde, 3.6- 300K sıcaklık aralığında deney yapabilecek elektromagnet uyumlu kapalı devre helyum sistemi kullanılmaktadır.

Amorf Yarıiletkenler Araştırma Laboratuvarı: Laboratuvarda, 77 - 400K sıcaklık aralığında iletkenlik, fotoiletkenlik ve sönüm zamanı ölçü sistemi, ısıl uyarmalı akım ölçü sistemi, optik saydamlık spektrometresi, sabit akım spektrometresi, güneş pili I-V ölçüm sistemi bulunmaktadır. Şu anda yürütülen araştırmalar, henüz özellikleri iyi anlaşılamamış, amorf yarı iletkenlerin yarı-kararlı kusurlarının incelenmesi üzerinde yoğunlaşmıştır.

Örnek Hazırlama Araştırma Laboratuvarları: Katıhal Fiziği Gurubunda çalışan araştırmacıların örneklerini hazırlamak için kullandıkları bu laboratuvarlarda, e-beam sistemi, DC-RF magnetron püskürtüm sistemi, evaporatörler, plazma biriktirme sistemi, Kristal büyütme düzenekleri, RF fırını, kristal kesme cihazları bulunmaktadır.

İleri Malzemeler Araştırma Laboratuvarı: Bölümümüzde yeni seramik, karbon ve kompoze malzemelerin sentezlenmesi amacıyla yeni bir malzeme hazırlama, katkılama ve karakterizasyon laboratuvarı kurulmuştur. Böylece, oksijen ve neme duyarlı metalik malzemelerin sentezlenmesi, düşük sıcaklıklarda yapısal ve fiziksel özelliklerinin belirlenmesi için gerekli altyapı sağlanmıştır. Oksijen ve nem oranının 1ppm’in altında tutulabildiği eldivenli kutu, 12kW yüksek duyarlıklı iki eksenli kırınım metre Sun ultra 1 iş istasyonu ve çeşitli yazılımlar mevcuttur.

X-Işınları Laboratuvarı: Enraf nonıus CAD-4 tam otomatik difraktometre, çeşitli X-ışın kırınım kameraları, çok sayıda yazılım paketleri ve bilgisayar ile ülkemizin tam donanımlı tek laboratuarı olma özelliğine sahip olan Kristallografi Laboratuvarında x-ışınları kırınım yöntemi ile organometalik bileşikler, biyolojik ve farmakolojik kökenli aktif bileşikler gibi çok geniş bir spektrumda yer alan kristallerin yapıları incelenmekte ve kristal içeriğinin atomik düzeyde ayrıntılı bir görüntüsü elde edilmektedir.

Magnetik Rezonans Spektroskopisi Araştırma Laboratuvarı: Bölümümüzde 1.53mT alçak alan çift rezonans spektrometresi, geniş band yüksek ayırma güçlü NMR spektrometresi ve E-line Varian ve Bruker ESR spektrometresi vardır. Kurulmakta olan bir puls spektrometresi de araştırmalara önemli katkılar sağlayacaktır. Bu laboratuvarımızda, sıvılarda durulma zamanı ölçümleri, ışınlanmış polimer, ilaç, gıda, biyolojik zar vs. de oluşan kökçelerin özelliklerinin incelenmesi, dozimetrik potansiyele sahip örneklerin incelenmesi ve arkeolojik örneklerin tarihlenmesi gibi çalışmalar yapılmaktadır.

Kırmızı-Altı Spektroskopisi Araştırma Laboratuvarı: Kırmızı-altı spektroskopisi çalışmaları deneysel ve kuramsal olmak üzere iki koldan yürütülmektedir. Deneysel olarak bazı ilaç maddeleri ve başka ilaçlarla etkileşmeleri kırmızı-altı spektroskopisi tekniği ile incelenmektedir.

Nükleer Fizik Araştırma Laboratuvarı: 400 keV Van de Graff parçacık hızlandırıcı proton ve elektronlarla x-ışını floresans ve gama-spektroskopisi çalışmaları için altyapı mevcuttur. Ayrıca bölümde geliştirilen Tek-Foton Sayma sistemi ile macro moleküller üzerine deneysel çalışmalar yapılabilmektedir.

Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Laboratuvarı: Güneţ enerjisinden etkin bir biçimde yararlanabilmek için kurulan laboratuvarda, yoğun toplaçlar, Fresnel mercekleri, güneş enerjisi ile çalışan su pompaları, kurutucular ve pişiriciler mevcuttur.

Sayısal Çözümleme Ve Simülasyon Araştırma Laboratuvarı: 2 adet IBM R6000, 10 adet DEC-Alpha ve 5 Pentium iţ-istasyonu ile donatılmış laboratuvarda, paralel süreçler yöntemi ile spin ve benzeri sistemlerin simülasyonu ve matematiksel modellemesi yapılmaktadır.

5. DESTEK BİRİMLERİ

Mekanik Atölyesi, Elektrik-Elektronik Atölyesi, Sıvı Azot Üretim Birimi, Helyum Sistemi ve İnternet Bağlantılı Bilgisayar Laboratuarı.

 

6. ÖĞRETİM KADROSU

 

AKADEMİK PERSONEL

 

PROF.DR. DİNÇER ÜLKÜ

PROF.DR. MUSTAFA KORKMAZ

PROF.DR. FEVZİ APAYDIN

PROF.DR. EROL ÖZTEKİN

PROF.DR. ÖZGEN BİRGÜL

PROF.DR. GÖKÇE BİNGÖL

PROF.DR. TARIK ÇELİK

PROF.DR. DEMİR İNAN

PROF.DR. ENGİN KENDİ

PROF.DR. BURHANETTİN ORAL

PROF.DR. ÖZCAN ÖKTÜ

PROF.DR. YİĞİT GÜNDÜÇ

PROF.DR. TEZER FIRAT

PROF.DR. RIZA SUNGUR

 PROF.DR. METİN ÖNDER

PROF.DR. MEHMET CANKURTARAN

PROF.DR. TURAN ÖZBEY

PROF.DR. HÜSEYİN ÇELİK

PROF.DR. FÜGEN TABAK

PROF.DR. HÜSEYİN Z. DURUSOY

 

DOÇ.DR. HÜSEYİN TOLUNAY

DOÇ.DR. NECDET BAŢTÜRK

DOÇ.DR. YILMAZ KAPTAN

DOÇ.DR. TUNCER HÖKELEK

DOÇ.DR. HALUK UTKU

DOÇ.DR. SÜHEYLA ÖZBEY

DOÇ.DR. MARAL SÜNNETÇİOĞLU

DOÇ.DR. AYNUR ERAY

DOÇ.DR. ENGİN ÖZDAŞ

DOÇ.DR. ARZU TOPAÇLI

DOÇ.DR. SEMRA İDE

DOÇ.DR. CAFER TOPAÇLI

DOÇ.DR. MÜGE EVİNAY

DOÇ.DR. FİLİZ ERCAN

DOÇ.DR. ÜLKÜ ULUSOY

 

YRD.DOÇ.DR. AHMET MECİT ÖZTAŞ

ÖĞR.GÖR. YAVUZ ÜNAL

ÖĞR.GÖR. M.MUSTAFA BAYRAMGİL

 

UZMAN HALİL AKDEMİR

UZMAN ÇETİN KARADOĞANER

 

ARŢ.GÖR.DR.ŢADAN ÖZCAN

ARŢ.GÖR.DR. MEHMET DİLAVER

ARŢ.GÖR.DR. OSMAN KODOLBAŢ

ARŢ.GÖR.DR. LEYLA YILDIRIM

ARŞ.GÖR.DR. FATİH YAŞAR

ARŢ.GÖR.DR. MUSTAFA POLAT

ARŞ.GÖR.SÜLEYMAN SABUNCUOĞLU

ARŞ.GÖR. AYTAÇ ERKİŞİ

ARŢ.GÖR. MEHMET GÜRBÜZ

ARŞ.GÖR. ENGİN TIRAŞ

ARŢ.GÖR. TAYYAR GÜNGÖR

ARŢ.GÖR. NURAY HORASAN

ARŢ.GÖR. ŢEYDA PEMBEGÜL

ARŞ.GÖR. ERTAN ŞAHİN

ARŢ.GÖR. F.BETÜL KAYNAK

ARŞ.GÖR. CENGİZ ARICI

ARŞ.GÖR. ENGİN ARSLAN

ARŞ.GÖR. ALİ SAVAŞ

ARŢ.GÖR. EBRU ALTINTAŢ

ARŞ.GÖR. RECEP ERYİĞİT

ARŢ.GÖR. SABAHAT ÖZCAN

ARŢ.GÖR. HANDAN ARKIN

ARŞ.GÖR. İLKER AY

ARŢ.GÖR. BARIŢ TERCAN

ARŢ.GÖR. NURGÜL BAŢARAN

ARŞ.GÖR. BANU E. ÖZOĞUZ

ARŢ.GÖR. LEVENT ÖZTÜRK

ARŞ.GÖR. SAFİ ALTUNÖZ

ARŢ.GÖR. YUSUF ÖZCAN

ARŞ.GÖR. ÖMER ÇELİK

ARŢ.GÖR. HASAN MALKAŢ

ARŢ.GÖR. HASAN AYATA

ARŞ.GÖR. N.BERNA KESİMLİ

ARŞ.GÖR. ESİN ÜLGEN

ARŢ.GÖR. MEHMET ASLANTAŢ

ARŢ.GÖR. ABDULLAH CEYLAN

ARŞ.GÖR. SERPİL ÖZTÜRK

ARŞ.GÖR. SEMRA DEMİRTÜRK

ARŢ.GÖR. ÖZLEM DUYAR

ARŢ.GÖR. RIFKI ODABAŢI

ARŞ.GÖR. NAGİHAN ÇAYLAK

ARŢ.GÖR. ÖZEN ÖZGEN

ARŞ.GÖR. AKIN BACIOĞLU

ARŞ.GÖR. GÖKHAN GÖKOĞLU

ARŞ.GÖR. EMİNE AYDIN

ARŢ.GÖR. EVRİM EREN ÖZGÜR

ARŢ.GÖR. LEVENT ÇOLAK

ARŢ.GÖR. BORA KALKAN

ARŢ.GÖR. TOLGA ÖNCÜ

ARŞ.GÖR. A. SERTAP KAVASOĞLU

 

İDARİ, TEKNİK ve HİZMET PERSONELİ

NECDET ÖZAY

YENER ORAL

ŢÜKRAN BOZKURT

DÖNDÜ KAYGUSUZ

NİLGÜN YENER

UYGAR TOMBULOĞLU

HÜSEYİN GANİOĞLU

HÜSEYİN EROL

DAVUT EROL

 

Bölümümüz kendi bölüm öğrencileri dışında birçok fakülteye dağılmış çeşitli bölümlere de servis dersleri vermektedir. Bununla ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

 

Tablo 1: Bölümümüzden Ders Alan Öğrenci Sayıları

 

 

Hazırlık

Servis dersi alan Bölüm

Lisans

Lisansüstü

Toplam

Öğrenci sayısı

Güz

Bahar

40

40

1350 + 300*

1150 + 180*

338

327

53

52

2081

1749

Öğretim üye ve görevlisine düşen ort. Öğr.sayısı

Güz

Bahar

--

--

46

38

10

10

2

2

58

50

 

 

7. BİLİMSEL YAYIN İSTATİSTİKLERİ [1999-2000 Dönemi (1 Yıllık)]

Makaleler

Toplam Makale Sayısı : 99

Türkçe makale sayısı : 4

Yabancı dilde makale sayısı / bunların yabancı dillere göre dağılımı :95 /(İng.)

SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan makale sayısı : 89

Tebliğler

Toplam : 27

Ulusal : 12

Uluslar arası : 15

Projeler

Ulusal (Biten) : 5

Ulusal (Devam Eden) : 19

Uluslararası : 2

Ulusal Ve Uluslararası Yapılan Kongre, Konferans Ve Sempozyuma Tebliğ Sunarak Katılan Öğretim Elaman Sayısı.

Toplam : 30

Ulusal Tebliğler : 20

Uluslararası Tebliğler : 10

Bölümünüz Öğretim Elamanlarının Katıldığı Kongre, Konferans, Sempozyum, Bilimsel Toplantı Ve Seminer Sayısı

Toplam : 67

Ulusal : 32

Uluslararası : 25