METEOROLOJİ ALANINDA FİZİK MÜHENDİSLİĞİNİN

YERİ VE ÖNEMİ

  

Meteoroloji; atmosferde meydana gelen hava olaylarını inceleyen bir bilim dalıdır. Meteoroloji bilimi, disiplinler arası bir bilim dalı olması sebebiyle Matematik,Coğrafya, İstatistik ve özellikle de Fizik bilimi ile iç içedir.

Genel olarak meteorolojik olayların kaynağını teşkil eden güneşin enerji kaynağı olarak yapısı, enerji transferi, yerküreye ulaşıncaya kadar geçirdiği evreler, bozunum ve değişiminin her birinin bir fiziksel formül ile açıklanabildiğini göz önüne aldığımızda temel bilimin fizik olduğunun kaçınılmaz bir sonuç olduğu görülebilir. Ayrıca gelen güneş ışınlarının atmosferi oluşturan her bir unsur ile olan farklı etkileşimleri de fizik biliminin genel teorileri ile açıklanabilmektedir.

Isınma ve soğumadan kaynaklı genel sirkülasyon kanunları, genel sirkülasyonun hareket kabiliyetleri ve yönleri de genel fizik teoremlerine dayanmaktadır. Atmosfer içerisindeki yatay ve dikey hareketler, bulut oluşumu ve yoğunlaşması gibi aşamalar da genel fizik kuramlarına dayanmaktadır.

Tüm meteorolojik parametrelerin değişimi, etkileşimi ve sonuçlarını bu anlamda birer fizik kuralına dayandırmak mümkündür. Küçük, orta ve küresel ölçekli sayısal hava tahmin modellemelerinin temeli de fiziğin temel hareket kanunlarına dayanmaktadır.

Bunların yanında meteorolojik gözlemlerin yapılmasında kullanılan gerek mekanik gerekse elektronik tüm alet ve cihazların yapılış teknolojisinde ve çalışma prensibinde fiziğin temel kuralları vardır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde gerek hava tahmin çalışmalarında gerekse araştırma amaçlı çalışmalarda büyük önem taşıyan uzaktan algılama ve teknolojileri de fizik bilimine dayanmaktadır. Bir uydu sisteminin fırlatılması, yörüngeye oturtulması, yörüngedeki yerini muhafaza etmesi veya belli yörüngede periyodik olarak hareket etmesi, üzerine yerleştirilmiş olan sensörlerle değişik parametreleri arada bir temas olmaksızın algılaması ve bu verileri yayınlaması, yayınlanan verilerin yer alıcı sistemleri tarafından alınması tamamen fizik kuralları ile açıklanabilmektedir.

Diğer bir pasif algılama sistemi olan “ Meteorolojik Radarlar” ın çalışma prensibi de fizik biliminin temellerine dayanmaktadır.

Elde edilen meteorolojik verilerin toplanması, değerlendirilmesi, kalite kontrolünden geçirilmesi ve depolanması çok önemlidir. Bunun için güçlü bir telekomünikasyon ve bilgi işlem organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son yıllarda teknolojik yapılanmada önemli mesafeler katetmiş ayrıca uluslararası eğitim merkezini de kurarak önemli bir faaliyeti başlatmıştır. Bu çalışmalarda teknik elemanların da üstlendiği görevler çok önemli oranlardadır.

Bu sebeplerden dolayı Fizik Mühendisleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde, Hava Tahminlerinde, Sayısal Hava Tahmin Çalışmalarında, Uzaktan Algılama, Araştırma, Bilgi İşlem birimleri yanında, Mekanik ve Elektronik Gözlem Sistemlerinin bakım-onarım ve işletilmesinde teknik personel olarak görev yapmaktadırlar. Ayrıca Fizik Mühendisleri Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında her kademede yönetici konumunda da çalışmaktadırlar.