Salı , Ağustos 16 2022
Ana sayfa / DUYURULAR / >>> DUYURU <<<

>>> DUYURU <<<

TMMOB Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu’nu 22-23 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

TMMOB MÜHENDİSLİK MİMARLIK ŞEHİR PLANCILIĞI EĞİTİMİ SEMPOZYUMU’NA
BİLDİRİ ÖZETİ SON GÖNDERİM TARİHİ 30 HAZİRAN 2017 TARİHİNE UZATILDI

Değerli Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancıları,
Değerli Bilim İnsanları, Araştırmacılar, Öğrenciler
Eğitimden Uygulamaya Etkin Olan Tüm İlgililer,

TMMOB Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu’nu 22-23 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştireceğiz.

Meslek alanlarımızda eğitime dair kazanımlar sürekli kayba uğramaktadır. Bu sempozyumda deneyimlerimiz ve birikimlerimiz ışığında; mesleki eğitimin formasyonu, yeniden yapılanma, yetki ve sorumluluk, çeşitlenme alanları, süreçler ile bunların uygulama alanlarına yansımalarını; meslek örgütlerimiz, meslektaşlarımız ve bu süreçlerde etkin olan tüm kişilerin katılımı ve işbirliği ile ele alarak değerlendirmeyi hedefliyoruz.

Bu sempozyumda; üniversitelerimizde verilen mevcut mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı eğitiminin niteliğinin genel değerlendirilmesi kapsamında; akademik personel, fiziksel altyapı, akreditasyon, öğrenci kontenjanı, ikinci öğretimler, Ar-Ge faaliyetleri için ayrılan kaynaklar, özerklik, öğretim elemanlarının ifade özgürlüğü ile karar süreçlerine katılımları ve akademik yönetici atamaları gibi konular ele alınacaktır. Ayrıca mesleki yeterliliklerin belirlenmesi, karşılıklı tanınırlık, mezunların iş bulması, yeni üniversite açılması için gerekli asgari koşullar, mesleki eğitimde çeşitlenme, yaşam boyu mesleki eğitim, kriz ve belirsizliklerin meslek ortamı ve eğitim alanındaki dönüşüme yansımaları gibi konuların tartışılması da bu sempozyumun amaçları arasındadır.

Sempozyum; mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, akademisyenler, bilim insanları, araştırmacılar, öğrenciler ve tüm ilgililerin katılımıyla, kamuoyuna açık olarak gerçekleştirilecektir.

TMMOB ve bağlı Odaları, değişik zamanlarda düzenlediği etkinliklerle, mesleklerimize ilişkin eğitim alanlarının ülkemiz ve halkımız için taşıdığı önemin altını çizmiş, sorunları tespit etmiş ve çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaşmıştır.

Sizleri, ülkemizin geleceğinde önemli işlevlere haiz bu alanda, sorunların çözümüne yönelik önerilerinizi bildirilerinizle paylaşmaya ve bu platformda yapılacak tartışmalarla çözümün bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu, gösterilen yoğun ilgi nedeniyle bildiri özeti son gönderim tarihini 30 Haziran 2017 tarihine kadar uzatarak, fikirlerini paylaşmak isteyen tüm ilgililere bir ulaşım kolaylığı sağlaedı.

Umarız ve arzu ederiz ki; ilgili herkes, bu Sempozyumdan çıkacak sonuçlarla, TMMOB’nin meslek alanları ve eğitim konusundaki bakışını okur, değerlendirir ve sorunlar yumağının çözülmesinde somut adımlar atar.

SEMPOZYUM KONULARI

Sempozyum kapsamında mesleki eğitimin bütününü kapsayan ve aşağıda sıralanan başlıklar içinde; farklı alt temaları ve alanları içeren bildiriler yoluyla tartışma ve değerlendirme ortamının sağlanması planlanmıştır.

Mühendis, mimar ve şehir plancılığı eğitiminde;

 • Ülkemizdeki Mevcut Durumun Değerlendirilmesi,
 • Akademik Personelin Sayı ve Nitelik Sorunları,
 • Derslik ve Laboratuvar Gibi Fiziksel Altyapı Sorunları,
 • Bölüm Programlarının Akredite Edilmesinde Karşılaşılan Sorunlar,
 • Öğrenci Kontenjan Problemi,
 • Uzaktan Eğitim Lisans Programlarının Niteliği,
 • Staj Sorunu,
 • Lisansüstü Eğitimin Sorunları,
 • Dünyada Yaşanılan Yenilikler ve Yaklaşımlar vb.

Yüksek Öğrenimde:

 • Ar-Ge Faaliyetleri İçin Üniversitelere Ulusal Gelirden Ayrılan Kaynak Sorunu
 • Üniversitelerde Özerklik Sorunu,
 • Öğretim Elemanlarının İfade Özgürlüğü ve Karar Süreçlerine Katılım Sorunları,
 • Akademik Yönetici Atama Sorunları,
 • Yeni Üniversite Açılması İçin Gerekli Asgari Koşulların Yetersizliği vb.

Mezuniyet Sonrasında

 • Denklik ve Yeterlilik Sorunları,
 • İş Bulma Sorunu,
 • Meslek İçi ve Yaşam Boyu Eğitim vb.


Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları

TMMOB Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu, akademisyen, bilim insanları ve araştırmacılardan gelecek bildiriler ile gerçekleştirilecektir. Bildiri özetleri 400 kelimeyi aşmayacak biçimde hazırlanacaktır. Özetlerde başlık, yazar adı/adları, kurumsal aidiyet, adres, telefon ve elektronik posta bilgileri bulunmalıdır. Tercih edilen sunuş şekli ve sözlü sunuşların kim tarafından yapılacağı belirtilmelidir. Sözlü sunum için program gereği kısıtlı sayıda başvuru seçilecektir.

Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, kabul veya ret mektupları ve kabul edilen sunuş biçimi (sözlü/poster) başvuru sahiplerinin sunduğu adrese iletilecektir.

Sempozyum sonunda, tam metinler sempozyum kitabında basılacaktır. Bildirisi kabul edildiği halde, sempozyumda sunulmayan bildirilere kitapta yer verilmeyecektir.

ÖNEMLİ TARİHLER (GÜNCELLENMİŞ)
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi: 30 Haziran 2017
Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması: 14 Temmuz 2017
Tam Bildiri Metinlerinin Gönderilmesi: 1 Eylül 2017
Bildiri Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 1 Kasım 2017

İLETİŞİM:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Selânik Caddesi 19/1 06650 Yenişehir / ANKARA

Sempozyum Sekreteri: Eren Şahiner
T. 0312 418 12 75 F. 0312 417 48 24
Web: egitimsempozyumu.tmmob.org.tr
Mail: egitimsempozyumu@tmmob.org.tr

Sempozyum İlk Çağrı Broşürüne PDF olarak ulaşmak için tıklayınız…

 

hakkında Fizik Mühendisleri Odası

Burayada bakınız

Laser Uygulamaları Güvenliği Eğitimi

Acıbadem Sağlık Hizmetleri hastanelerinde bulunan yaygın olarak teşhis ve tedavilerde kullanılan Yapay Optik Radyasyonu (Laser more »

Bir cevap yazın