Çarşamba , Kasım 30 2022
Ana sayfa / DUYURULAR / >>> DUYURU <<<

>>> DUYURU <<<

TMMOB’nin 30 Mart 2013 tarihinde yaptığı 42. dönem 16. Yönetim Kurulu toplantısında aldığı 192 nolu karar aşağıda sunulmuştur.

KARAR NO 192 : 5307 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve 16 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği kapsamında; Sorumlu Müdür Eğitimleri ile ilgili olarak; TMMOB Yönetim Kurulu’nun 16 Şubat 2013 tarih ve 168 sayılı, 09 Mart 2013 tarih ve 178 sayılı kararı doğrultusunda;

i) LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Eğitimi için;

LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi’nin 1 gün (8 saat) olmasına, bu eğitime katılacaklardan Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim sertifikalarına sahip olmalarının istenmesine,

Çevre, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makina, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların eğitimlerinin kayıtlı oldukları odalarınca verilmesine,

6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olanlar ile diğer bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektrik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makina, petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olanların eğitimlerinin Çevre, Kimya, Makina ve Petrol Mühendisleri Odalarınca verilmesine, bu nitelikleri ile eğitime katılacaklardan noter onaylı diploma ve nüfus cüzdanı ile resmi kuruluşlardan alınacak adres belgesinin istenmesine,

ii) LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi için;

Meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makina, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından veya teknoloji fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan veya 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olan veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber mühendislik veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olanlar için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi’nin 5 gün (40 saat) olmasına, eğitimlerinin Çevre, Kimya, Makine ve Petrol Mühendisleri Odalarınca verilmesine, bu nitelikleri ile eğitime katılacaklardan noter onaylı diploma ve nüfus cüzdanı ile resmi kuruluşlardan alınacak adres belgesinin istenmesine,

Mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi’nin 3 gün (24 saat) olmasına, eğitimlerinin kayıtlı oldukları odalarınca verilmesine; eğitim verebilecek odaların gerekli altyapı çalışmalarını tamamlayana ve TMMOB Yönetim Kurulu onayına sunana kadar geçecek sürede eğitim talebi olan mühendislerin eğitimlerinin Çevre, Kimya, Makina ve Petrol Mühendisleri Odaları tarafından verilmesine; Birliğimize bağlı diğer odaya kayıtlı üyeye eğitim verecek odanın, eğitim başvurularında üyeden kayıtlı olduğu odasına karşı yükümlülüklerini yerine getirdiğine dair belgenin istenmesine, eğitim veren odaların eğitim alan üyeyi kayıtlı olduğu odasına bildirmesine,

iii) LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür ile LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür eğitim ücretinin 2013 yılı için 75 TL/gün olmasına,

Karar verilmiştir.

Meslektaşlarımız Makina, Kimya, Çevre ve Petrol Mühendsileri Odaları tarafından açılacak kurslar iştirak edebilirler.

 

FMO Yönetim Kurulu.

 

hakkında Fizik Mühendisleri Odası

Burayada bakınız

Bilimsel Araştırma Teknikleri Semineri

Odamız yönetim kurulu üyesi Dr. Çağıl KADEROĞLU tarafından 26 Kasım 2022 tarihinde genel merkezimizde Bilimsel more »

Bir cevap yazın