Cumartesi , Temmuz 13 2024
Ana sayfa / Faydalı Bilgiler

Faydalı Bilgiler


 

 • Nükleer-Güç-ile-Çalışan-Uzay-Araçları-ve-Kainatın-Keşfi-için-Uzaya-Fırlatılan-Plutonyum-238-Pu-238-Nükleer-Yakıtlı-Robot-Uydular (161 kB)
  İndir / Göster


 • Düşük-Karbon-Teknolojileri-Çerçevesinde-Yenilenebilir-Enerji-Kaynakları-YEK-Menşeli-Yeni-Kuşak-Güneş-Enerjisi-Sistemleri-Verimlilik-Artırma-Çalışmaları (250 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel Karbonsuzlaştırma Teknolojileri Perspektifleri ile 21. Yüzyıl Global Isınma ve İklim Değişiklikleri Sorunları Dizginlenmesi Stratejileri (1) (223 kB)
  İndir / Göster


 • Dünya Karbonsuzlaştırma Devrimi Süreci Başlatan Birleşmiş Milletler BM 2015 Paris İklim Anlaşması Hükümleri Uygulamalarının Durumu ve Geleceği (449 kB)
  İndir / Göster


 • Sağlık Sektöründe Görevli Medikal Fizikçiler İçin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Tarafından Başlatılan Uzmanlık Sertifika Programı (270 kB)
  İndir / Göster


 • Polonya Hava Kirliliği Artışları Sorunları ile AB Karbonsuzlaştırma Direktifleri Kapsamında Karbonsuz ve Karbon Nötr Ülke Olma Önlemleri Yetersizliği (324 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel-İklim-Değişikliği-Eylem-Planları-Yoluyla-Global-Karbondioksit-Emisyonları-Sınırlandırılması-ve-Denetim-Altına-Alınması-Projeksiyonları (864 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel-Sıcaklık-Artışları-Küresel-Sıcaklık-Ölçümleri-ve-Küresel-Isınma (160 kB)
  İndir / Göster


 • Yeni-Kuşak-Radyasyon-Teknolojileri-Uygulamaları-Ve-Kobalt-60-Co-60-Gama-Işınlama-Tesisleri (308 kB)
  İndir / Göster


 • Global-Karbonsuz-Toryum-Yakıtlı-Nükleer-Güç-Santralleri-Elektrik-Üretimi-için-Çin-ve-Hindistan’da-Yürütülen-Araştırma-Geliştirme-ARGE-Faaliyetleri (281 kB)
  İndir / Göster


 • Kanada-Alberta-Eyaleti-Katran-Kumları-Tar-Sands-ve-Petrol-Kumları-Oil-Sands-İhracat-Yolları-ve-Amerika-Keystone-XL-Petrol-Boru-Hattı-Projesi-1 (359 kB)
  İndir / Göster


 • Karbon-Yakalama-ve-Depolama-Carbon-Capture-and-Storage-CCS-Teknolojisi-Kapsamında-Yapılan-Son-Bilimsel-Araştırma-ve-Geliştirme-ARGE-Faaliyetleri (174 kB)
  İndir / Göster


 • İngiltere-Peterhead-Doğalgaz-Kombine-Çevrim-Santrali-Karbondioksit-Tutma-ve-Tecrit-Etme-CCS-Teknolojisi-Pilot-Tesisi-ile-Emisyonların-Kuzey-Denizi-Tüketil (325 kB)
  İndir / Göster


 • Rusya-Federasyonu-Doğalgaz-Şirketi-Gazprom-Gaz-Arzı-ve-Küresel-Doğalgaz-Bolluğu-Karşısında-Avrupa-Birliği-AB-Gaz-Marketleri-ile-AB-Doğalgaz-Piyasası (313 kB)
  İndir / Göster


 • Nükleer-Füzyon-Enerjisi-Nükleer-Kaynaşma-Nükleer-Birleşme-Enerjisi-Termonükleer-Füzyon-Santralleri1 (169 kB)
  İndir / Göster


 • Mars-Gezegeni-Keşifleri-için-Kızıl-Gezegen-Mars’a-Son-Gönderilen-Plutonyum-238-Pu-238-Yakıtlı-Uzay-Araçları (159 kB)
  İndir / Göster


 • Eser-ve-Nadir-Toprak-Elementleri-Rüzgar-Elektrik-Santralleri-RES-Elektrikli-Otomobiller-Küresel-Isınma-ve-Küresel-İklim-değişikliği-doc (153 kB)
  İndir / Göster


 • Fukushima-Nükleer-Güç-Reaktörleri-Kazaları-Sonrası-Modern-Nükleer-Santraller (158 kB)
  İndir / Göster


 • Fransa-2015-Paris-Olası-Birleşmiş-Milletler-İklim-Değişikliği-Anlaşması-Bağlamında-Kanada-1987-BM-Montreal-Ozon-Tabakası-Protokolü-Örneği (324 kB)
  İndir / Göster


 • Global-İklimsel-Değişimler-Nedeni-Ortalama-Sıcaklık-Artışları-Sonucu-Ortaya-Çıkan-Kuraklıklar-ve-Küresel-Tarım-Ürünleri-Rekolte-Düşüklüğü-Olasılıkları (141 kB)
  İndir / Göster


 • Gelişmekte-Olan-Ülkeler-Küresel-İklim-Değişiklikleri-Finansmanları-ve-Faturaları1 (158 kB)
  İndir / Göster


 • Nükleer Reaktörler (30 kB)
  İndir / Göster


 • Nükleer Santraller Gelecekteki Nükleer Enerji Projeksiyonları (47 kB)
  İndir / Göster


 • Radyoaktif Atıkların Son Depolanması (28 kB)
  İndir / Göster


 • Sera Gazı Emisyonları (78 kB)
  İndir / Göster


 • Fosil-Yakıt-Hidrokarbonlar-ve-Tarımsal-Ürün-Biyoyakıtlar-Ekonomik-Rekabeti-ile-ABD-Mısıra-Dayalı-Biyoetanol-Üretimi-ve-Brezilya-Şeker-Kamışı-Kaynaklı-E1 (161 kB)
  İndir / Göster


 • Fosil-Yakıt-Hidrokarbonlar-ve-Tarımsal-Ürün-Biyoyakıtlar-Ekonomik-Rekabeti-ile-ABD-Mısıra-Dayalı-Biyoetanol-Üretimi-ve-Brezilya-Şeker-Kamışı-Kaynaklı-Etan (161 kB)
  İndir / Göster


 • Yeni Nesil Nükleer Güç Reaktörleri (165 kB)
  İndir / Göster


 • Fransa’da-Nükleer-Santraller-Ve-Nükleer-Enerji-Perspektifleri (179 kB)
  İndir / Göster


 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ve Küresel Ekonomik Kriz (50 kB)
  İndir / Göster


 • Global-Sıvı-Doğalgaz-liquid-Natural-Gas-LNG-Teknolojisi-Devrimi-ve-Enerji-Marketi (171 kB)
  İndir / Göster


 • İklim-Duyarlılığı-Küresel-Karbondioksit-Emisyonları-ve-Küresel-İklim-Değişiklikleri-Bilimsel-Araştırmaları (197 kB)
  İndir / Göster


 • Turkiye_EMF_Raporu (6 MB)
  İndir / Göster


 • Global-Karbondioksit-Emisyonları-Limitlenmesi-Kontrol-ve-Denetim-Altına-Alınması-için-Dünya-İklim-Değişiklikleri-Eylem-Planları-ve-Küresel-Projeler- (507 kB)
  İndir / Göster


 • Global-Karbondioksit-Konsantrasyonları-Artmasıyla-Küresel-İklimsel-Değişimler-Sonucu-Okyanusların-ve-Denizlerin-Asitlenmesi-Sorunları (308 kB)
  İndir / Göster


 • Güneş-Döngüsü-ve-Küresel-İklim-Değişikliği-Modelleri (151 kB)
  İndir / Göster


 • Güneş-Enerjisi-Elektrik-Santralleri-ve-Fotovoltaik-Güç-Santralleri (150 kB)
  İndir / Göster


 • Güney-Afrika-2011-Durban-Küresel-İklim-Değişikliği-Zirvesi (165 kB)
  İndir / Göster


 • Güney-Afrika-Elektrik-Üretimi-Portföyü-Enerji-Arz-Güvenliği-Zafiyeti-ve-Çıkmazı-Sorunları-Nedeni-Ülke-Genelinde-Yaşanan-Elektrik-Kesintileri-ile-Enerji-Kısıntıları (333 kB)
  İndir / Göster


 • İngiltere-Enerji-Politikası-Perspektifleri-ve-İngiliz-Elektrik-Fiyatları-Artışı-Trendi-ile-ilgili-Ana-Muhalefet-İşçi-Partisi-Mayıs-2015-Genel-Seçim-Stratejisi (244 kB)
  İndir / Göster


 • İngiltere-Elektrik-Piyasası-Elektrik-Üretimi-Reformları-Enerji-Portföyü-ve-Elektrik-Enerjisi-Projeksiyonları (276 kB)
  İndir / Göster


 • İngiltere-Elektrik-Arz-Güvenliği-Sarmalı-ve-Çıkmazı-Kapsamında-Elektrik-Kısıntıları-ve-Enerji-Kesintileri-Riski-ile-Karbonsuz-Baz-Yük-Kaynağı-Modern-Yeni- (262 kB)
  İndir / Göster


 • İngiltere-Doğalgaz-ve-Elektrik-Tedarikçileri-ile-İngiliz-Enerji-Borsası-ve-Piyasası-İçeriğinde-Yüksek-Gaz-Fiyat-Artışları-Trendi (222 kB)
  İndir / Göster


 • İleri-Reaktörler-Karbon-Borsası-ve-Küresel-Finansal-Kriz (169 kB)
  İndir / Göster


 • İleri-Nükleer-Santraller-İklimsel-Değişim-Mekanizmaları-Küresel-Isınma-ve-İklim-Değişiklikleri-Bilimsel-Raporları (205 kB)
  İndir / Göster


 • İngiltere-Geleneksel-Olmayan-Kaya-Gazı-Rezervleri-Yeni-Nesil-Şeyl-Gazı-Çıkarılması-ve-Üretimi-Çalışmaları (149 kB)
  İndir / Göster


 • İngiltere-Karbon-Yakalama-ve-Hapsetme-CCS-Teknolojileri-Uygulamaları-ile-Karbondioksit-Emisyonlarının-Yeraltında-Depolanması-Projeleri (297 kB)
  İndir / Göster


 • İngiltere-ve-Avustralya-Karbon-Emisyonu-Politikaları-ile-Karbondioksit-Vergisi (164 kB)
  İndir / Göster


 • İngiltere-Yenilenebilir-Enerji-Kaynakları-YEK-Kökenli-Açık-Deniz-Offshore-ve-Kıyılara-Yakın-Kara-Rüzgâr-Elektrik-Santrali-RES-Çiftlikleri-Onshore-Wind-Farms-Güç-Üretimleri-Profili (288 kB)
  İndir / Göster


 • Japonya-2011-Fukushima-Fukuşima-Daiichi-Nükleer-Güç-Santrali-NGS-Kazaları-Sonrası-Nükleer-Enerji-Teknolojisinin-Yeniden-Canlanması (474 kB)
  İndir / Göster


 • Kanada-Karbondioksit-Vergisi-Uygulaması (146 kB)
  İndir / Göster


 • Kanada-Küresel-İklim-Değişikliği-Politikası-ve-2011-Güney-Afrika-Durban-İklim-Değişiklikleri-Zirvesi-Müzakereleri-Sonrası-Kyoto-Protokolü-Açmazı (154 kB)
  İndir / Göster


 • Kuzey-Kutbu-Küresel-Isınma-ve-İklim-Değişikliği-Nedeni-ile-Kuzey-Buz-Denizi-Buzulları-Erimesi-Perspektifleri (169 kB)
  İndir / Göster


 • Japonya-2011-Yılı-Deprem-ve-Süpürtü-Dalgaları-Doğal-Felaketler-Sonucu-Fukushima-Nükleer-Elektrik-Santrali-Kapatılması-Sonrası-Nükleer-Enerji-Teknolojileri1 (260 kB)
  İndir / Göster


 • Kanada-Ham-Petrol-Üretimi-İçeriğinde-Alberta-Katran-Kumları-Kökenli-Ağır-Bitumen-Petrol-Nakliyesi-Paradoksu-ve-Kuzey-Amerika-Alternatif-Hidrokarbon-Boru- (466 kB)
  İndir / Göster


 • Kanada-Petrol-Kumları-Kaynaklı-Ağır-Ham-Petrol-Bitumen-Eldesi-İçin-Buhar-Üretimi-AR-GE-Çalışmaları-ve-Yeni-Kuşak-Mikro-Modüler-Reaktörler-Kullanımı (419 kB)
  İndir / Göster


 • Kırgızistan-Enerji-Arz-Güvenliği-Sorunları-Kapsamında-Ülkenin-Doğalgaz-Temini-Kördüğümü-ve-Çıkmazı (374 kB)
  İndir / Göster


 • Kuzey-Kutbu-Global-Isınma-ve-İklim-Değişikliği-Mekanizmaları-ile-Küresel-Rüzgâr-Sistemleri-ve-Dünya-Fırtına-Sirkülasyonu-Bilimsel-Bağlantısı (262 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel-Doğalgaz-Devrimi-ile-Geliştirilen-Global-Klasik-Doğalgaz-ve-Klasik-Olmayan-Şeyl-Gazları-Kaya-Gazları-Rezervleri (184 kB)
  İndir / Göster


 • Japonya-Deprem-Tsunami-Süpürtü-Dalgaları-Doğal-Felaketler-Sonucu-Nükleer-Santral-Kazaları-Sonrası-Almanya-Nükleer-Enerji-Politikası-Sarmalı (167 kB)
  İndir / Göster


 • Kanada-Alberta-Eyaleti-Katran-Kumları-Tar-Sands-ve-Petrol-Kumları-Oil-Sands-İhracat-Yolları-ve-Amerika-Keystone-XL-Petrol-Boru-Hattı-Projesi- (359 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel-Isınma-ve-Küresel-İklim-Değişiklikleri-Nedenleri-Arasında-Sayılan-Küresel-Karbondioksit-Emisyonları-Yok-Edilmesi-Teknolojileri-Maliyetleri (168 kB)
  İndir / Göster


 • Kyoto-Protokolü-Sonras_-Küresel-Sera-Gaz_-Emisyonlar_n_n-S_n_rland_r_lmas_-ile-ilgili-2012-Doha-Global-_klim-De_i_ikli_i-Konferans_-Toplant_lar_-Sonuçlar_ (140 kB)
  İndir / Göster


 • Kyoto-Protokolü-Sonrası-Küresel-İklim-Değişikliği-Yasal-Düzenlemeleri-ile-İlgili-Son-Gelişmeler-ve-Toprak-Ana-Kanunu-Law-on-Mother-Earth (225 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel-Isınma-ve-Küresel-İklimsel-Değişimler-Nedeni-Dünya-Tahıl-Ürünleri-Rekoltesi-Azalması (162 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel-Sıcaklık-Artışları-Sonucu-Global-Buzul-Sahanlıkları-Buzul-Karlar-ve-Buz-Kristallerinden-Oluşan-Kar-Kütlelerinin-Erimesi-Perspektifleri (279 kB)
  İndir / Göster


 • Kyoto-Protokolü-Sonrası-Küresel-Sera-Gazı-Emisyonlarının-Sınırlandırılması-ile-ilgili-2012-Doha-Global-İklim-Değişikliği-Konferansı-Toplantıları-Sonuçları (139 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel-Sıvılaştırılmış-Doğalgaz-Liquefied-Natural-Gas-LNG-Gelişim-Süreci (148 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel-Tropik-TayfunlarKasırgalar-Fırtınalar-Hortumlar-ile-Global-Isınma-ve-Küresel-İklim-Değişikliği-Mekanizmaları-Bilimsel-İlişkisi (229 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel-Konvansiyonel-Olmayan-Kaya-Gazları-Çıkarılması-ve-Üretimi-Sonrası-Global-Doğalgaz-Türbinleri-Talebi (149 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel-Sera-Gazı-Emisyonları-Kapsamında-Rekor-Düzeylere-Ulaşan-Global-Karbondioksit-Emisyonları-Ölçümleri (240 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel-Karbon-Döngüsü-ve-Yeraltı-Derin-Karbon-Gözlemevi (150 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel-Karayolu-Ulaşım-Araçları-Global-Karbondioksit-Emisyonları-Düşürülmesi-ve-Yeni-Nesil-Düşük-Karbon-Emisyonlu-Evrimsel-Otomobiller (224 kB)
  İndir / Göster


 • ABD-Çevre-Koruma-Ajansı-USEPA-Yeni-Emisyon-Düzenlemesi-ile-Küresel-İklim-Değişikliği-Durdurulması-Mücadelesi-ve-Amerika-Kömür-Eyaletleri-Kasım-2014-Senato (362 kB)
  İndir / Göster


 • ABD-Enerji-Politikaları-Değişimi-Sürecinde-Küresel-Isınma-ve-Global-İklim-Değişikliği-Sorunları-ile-ilgili-Yeşil-Doğa-Dostu-ve-Çevreci-Son-Gelişmeler (152 kB)
  İndir / Göster


 • ABD-Geleneksel-Olmayan-Doğalgaz-Türü-Kaya-Gazı-Rezervleri-Zenginliği-ile-Klasik-Olmayan-Doğalgaz-Çeşidi-Kömür-Yataklı-Metan-Gazı-Coalbed-Methane-CBM-Bo (171 kB)
  İndir / Göster


 • ABD-Klasik-Doğalgaz-Türü-Olmayan-Evrimsel-Kaya-Gazı-Şeyl-Gazı-Çıkarılması-ve-Üretimi-Sonrası-Amerika-Kuzey-Batı-Eyaletleri-Küresel-Kömür-İhracatı-Perspektifleri (159 kB)
  İndir / Göster


 • ABD-Nükleer-Enerji-Politikaları-Çerçevesinde-Geliştirilen-Modern-Yeni-Kuşak-Nükleer-Elektrik-Santralleri-Stratejileri (169 kB)
  İndir / Göster


 • ABD-ve-Avrupa-Birliği-AB-Ülkeleri-Taraflarınca-Ukrayna-Krizi-Nedeni-Rusya-Federasyonu’na-Uygulanması-Olası-Ekonomik-Ambargo-ve-Siyasi-Yaptırımlar-Sonucu-AB-Gaz-Arz-Güvenliği-Darboğazı (375 kB)
  İndir / Göster


 • ABD-Küresel-Isınma-ve-Global-İklim-Değişikliği-Politikaları-Çerçevesinde-Dünyanın-En-Kirli-Fosil-Yakıtı-Kömür-Kullanan-Elektrik-Santralleri-Projeksiyonlar (388 kB)
  İndir / Göster


 • ABD-Kömüre-Dayalı-Elektrik-Santralleri-Karbon-Salımları-ve-Karbondioksit-Emisyonları-Bertaraf-Edilmesi-Projeksiyonları (145 kB)
  İndir / Göster


 • ABD-Klasik-Olmayan-Doğalgaz-Şeyl-Gazı-Kaya-Gazı-Devrimi-Sonrası-Global-Şeyl-Gazı-Piyasası-Gelişimi-ve-Klasik-Doğalgaz-Fiyatları-Trendi (167 kB)
  İndir / Göster


 • Çin, Fosil Yakıtlar Tüketimi Sonucu Oluşan İs ve Kurum Kaynaklı Hava Kirliliği Politikaları (2) (151 kB)
  İndir / Göster


 • ABD-Klasik-Gaz-Türü-Olmayan-Yeni-Kuşak-Şeyl-Gazı-Kaya-Gazı-Ekonomisi-ve-Zengin-Yeni-Nesil-Hidrokarbon-Rezervleri-Açısından-Suudi-Amerika-Gerçeği (312 kB)
  İndir / Göster


 • Afganistan-ve-Pakistan-Elektrik-Arz-Güvenliği-Açmazı-ile-Orta-Asya-Ülkeleri-Kırgızistan-ve-Tacikistan-CASA-–-1000-Yüksek-Gerilim-Güç-Hattı-Projesi (386 kB)
  İndir / Göster


 • Almanya-Enerji-Devrimi-ve-Enerji-Dönüşümü-Energiewende-Fosil-Yakıtlı-ve-Nükleer-Enerji-Tabanlı-Ekonomi-Sistemi-Portföyünden-Yenilenebilir-Enerj-Kaynak (163 kB)
  İndir / Göster


 • Almanya-Enerji-Reformu-Düşük-Karbon-Ekonomileri-Yenilenebilir-Enerji-Kaynakları-YEK-Devrimi-ve-Energiewende-Enerji-Çevrimi-Açmazı (149 kB)
  İndir / Göster


 • Almanya-Yenilenebilir-Enerji-Kaynakları-YEK-Kapsamında-Açık-Deniz-Rüzgar-Elektrik-Santralleri-RES-ve-Enerji-Dönüşümü-Energiewende-İkilemi (226 kB)
  İndir / Göster


 • Almanya-Yeşil-Enerji-Devrimi-Energiewende-Enerji-Dönüşümü-Süreci-İçinde-Elektrik-Şebekesi-Sistem-Kararsızlıkları-ve-Gerilim-Voltaj-Dengesizlikleri (331 kB)
  İndir / Göster


 • Afrika-Asya-ve-Avrupa-Ülkelerinde-Baz-Yük-Kaynağı-Küresel-Kömür-ve-Düşük-Kalorili-Linyit-Tüketen-Elektrik-Santralleri-Önlenemeyen-Yükselişi (552 kB)
  İndir / Göster


 • Avrupa-Birliği-AB-Küresel-İklim-Değişiklikleri-Politikaları-Belirsizliği-ve-AB-Emisyon-Ticareti-Sistemi-AB-ETS-Marketi-Fiyaskosu (256 kB)
  İndir / Göster


 • Amerika-ve-Avrupa-Ülkelerinde-Yeni-Nesil-Kaya-Gazı-Çıkarılması-ve-Çağdaş-Şeyl-Gazı-Üretimi-Teknolojileri-ile-ilgili-Çevresel-ve-Ekolojik-Perspektifler (165 kB)
  İndir / Göster


 • Almanya-Nükleer-Santraller-Kapatılması-Kararı-Sonrası-Elektrik-Üretimi-Çıkmazı (153 kB)
  İndir / Göster


 • Almanya-Düşük-Karbon-Ekonomisi-Enerji-Dönüşümü-Paradoksu-ile-Temel-Yük-Kaynağı-Karbonsuz-Nükleer-Güç-Santralleri-Kapatılması-ve-Elektrik-Devrimi-Energiewende-Çelişkisi (302 kB)
  İndir / Göster


 • Almanya-Enerji-Stratejisi-ve-Nükleer-Santraller-İşletilmesi-Perspektifi (195 kB)
  İndir / Göster


 • Almanya-Nükleer-Enerji-Santralleri-Kapatılması-Perspektifi (169 kB)
  İndir / Göster


 • Amerika-Küresel-Isınma-ve-Küresel-İklim-Değişiklikleri-ile-ilgili-Politika-Değişimi (173 kB)
  İndir / Göster


 • Alternatif-Enerji-Kaynakları-Arayışı-İçerisinde-Enerji-Kaynak-Çeşitliliği-Temini-için-Okyanus-Kökenli-Elektrik-Santralleri (159 kB)
  İndir / Göster


 • Amerika-Birleşik-Devletleri-Yeni-Kuşak-Şeyl-Gazı-Kaya-Gazı-Üretimleri-Sonucu-ABD-Doğalgaz-Fiyatları-ile-Amerika-Enerji-Endüstrisi-ve-Diğer-Sanayi-Kollar (243 kB)
  İndir / Göster


 • Amerika-Birleşik-Devletleri-Petrollü-Kaya-Gazı-Üretimi-Petrollü-Şeyl-Gazı-Sanayi-ve-Doğalgaz-Fiyatları (155 kB)
  İndir / Göster


 • Arjantin-Klasik-Gaz-Çeşitleri-Arasında-Sayılmayan-Yeni-Kuşak-Kaya-Gazı-Rezervleri-Bolluğu-ve-Şeyl-Kayalarına-Gizli-Ham-Petrol-Yatakları-Zenginliği (556 kB)
  İndir / Göster


 • Amerika-Birleşik-Devletleri-Appalaş-Appalachian-Bölgesi-Kentucky-West-Virginia-Eyaletleri-Kömür-Madenciliği-Sektörü-Ekonomik-Sorunları (253 kB)
  İndir / Göster


 • Avrupa-Birliği-AB-Enerji-Sıkıntıları-ve-AB-Düşük-Karbon-Ekonomileri-Planları-Kapsamında-Uygulanmaya-Çalışılan-Enerji-Kaynak-Çeşitliliği-Projeksiyonları (281 kB)
  İndir / Göster


 • Amerika-Konvansiyonel-Doğalgaz-Çeşidi-Olmayan-Evrimsel-Şeyl-Kaya-Gazı-ve-Petrol-Üretimi-Profili-ile-Projeksiyonları (294 kB)
  İndir / Göster


 • Olumlu Termonükleer Bilimsel Araştırmaları Doğrultusunda Ticari Karbonsuz Nükleer Füzyon Elektrik Santralleri Kurulması Hakkında Özel Sektör İlgisi (641 kB)
  İndir / Göster


 • Amerika-Global-Isınma-ve-Küresel-iklim-Değişikliği-Mekanizmaları-Belirtisi-Sayılan-Dünya-Deniz-Seviyeleri-Yükselmesi-Sorunları (262 kB)
  İndir / Göster


 • Amerika-Birleşik-Devletleri-Iowa-Eyaleti-Etanol-Kökenli-Etanol-Üretimi-ve-Ekonomisi (150 kB)
  İndir / Göster


 • Amerika-Birleşik-Devletleri-Kaliforniya-Eyaleti-Temiz-Enerji-Kaynakları-Politikaları-Emisyon-Üst-Sınırı-ve-Ticareti-Eylem-Planları (158 kB)
  İndir / Göster


 • Amerika-Birleşik-Devletleri-Enerji-Politikası-ve-Evrimsel-Nükleer-Santraller (187 kB)
  İndir / Göster


 • Avrupa-Birliği-AB-Emisyon-Ticareti-Sistemi-EU-ETS-AB-İklim-Politikası-ve-Global-Karbon-Ticareti-Perspektifleri (241 kB)
  İndir / Göster


 • Asya-Kıtası-Elektrik-Üretimi-Perspektifi-Kapsamında-Temel-Enerji-Kaynağı-Kömür-Kullanımı-ile-Çin-ve-Hindistanda-Kömürle-Çalışan-Termik-Santraller (166 kB)
  İndir / Göster


 • Amerika-Kayalara-Tuzaklanmış-Sıkı-Rezervuar-Petrolü-Tight-Oil-Çıkarılması-ile-Konvansiyonel-Ham-Petrol-Kuyuları-Üretim-Kapasitesi-Farklılıkları (354 kB)
  İndir / Göster


 • Amerika-Karbonsuz-Yeni-Kuşak-Nükleer-Enerji-Santralleri-Yatırımları-ile-Yenilikçi-Şeyl-Kaya-Gazı-Çıkarılması-ve-Üretimi-Gelişimi-Süreçleri-Etkileşimleri (247 kB)
  İndir / Göster


 • Amerika-Birleşik-Devletleri-Kömür-Kullanan-Termik-Santraller-ve-Yeni-Çevre-Kirliliği-Yasal-Düzenlemeleri-Perspektifi (172 kB)
  İndir / Göster


 • Amerika-Birleşik-Devletleri-Kömür-Kökenli-Termik-Santraller-Geleceği-ve-Karbondioksit-Emisyonları-ile-ilgili-Federal-Seviyede-Yeni-Yasal-Düzenlemeler (161 kB)
  İndir / Göster


 • Çin-Yeni-Kuşak-Nükleer-Enerji-Santralleri-Global-Yenilikçi-Nükleer-Santral-İnşaatları-ve-Dünya-Sera-Gazı-Emisyonları (159 kB)
  İndir / Göster


 • Birleşmiş-Milletler-Doha-Katar-Küresel-Isınma-ve-Küresel-İklim-Değişikliği-Konferansı-ve-Son-İklim-Değişiklikleri-Zirveleri-Sonrası-Kyoto-Protokolü (142 kB)
  İndir / Göster


 • Çağdaş-Nükleer-Santraller-ve-Avrupa-Basınçlı-Su-Reaktörleri-European-Pressurized-Water-Reactor-EPR-ile-ilgili-Fransanın-Pazarlama-İkilemi (170 kB)
  İndir / Göster


 • Avustralya-Global-İklim-Değişiklikleri-Mekanizmaları-Sorunları-Karşısında-Kararsız-Karbon-Vergisi-Politikaları (443 kB)
  İndir / Göster


 • Avrupa-Kömür-Yakıt-Kaynaklı-Elektrik-Santralleri-Projeksiyonları-ile-Dünyanın-Kirli-Enerji-Kaynağı-Kömürün-Yeniden-Doğuşu-ve-Dirilişi (187 kB)
  İndir / Göster


 • Avrupa-Birliği-Ulaşım-Politikası-ve-Kyoto-Protokolü-Sonrası-AB-Küresel-Karbondioksit-Emisyonları-Azaltılması-Perspektifi (154 kB)
  İndir / Göster


 • Çin-Konvansiyonel-Gaz-Türleri-Olmayan-Evrimsel-Şeyl-Gazı-Rezervleri-Yanılgısı-Sonrası-Rusya-Federasyonu-Çin-Doğalgaz-Ticareti-ve-Gaz-Tedariki-Anlaşması (272 kB)
  İndir / Göster


 • Çin’in-Yüksek-Ekonomik-Büyüme-Hızları-Bağlamında-Gelişen-Küresel-Ekolojik-Sorunlar-Karşısında-Ulusal-Yeni-Çevre-Kirliliği-Yasal-Düzenlemeleri-Perspektifi (246 kB)
  İndir / Göster


 • Avustralya-Sıcaklık-Artışları-ve-Ocak-2013-Kavurucu-Sıcak-Hava-Dalgası-Sonucu-Yaşanan-Boğucu-Sıcaklar (151 kB)
  İndir / Göster


 • Avustralya-Kömür-Damarları-ve-Şeyl-Kayalarına-Dayalı-Doğalgaz-Coal-Seam-Gas-CSG-Üretimi-ve-Kaya-Gazı-Doğalgaz-Devrimi (165 kB)
  İndir / Göster


 • Artan Klasik Olmayan Global Yeni Nesil Şeyl – Kaya Gazı Üretimi ile Birlikte Küresel Sıvılaştırılmış Doğalgaz (Liquefied Natural Gas – LNG) Marketi Geli (462 kB)
  İndir / Göster


 • Avrupa-Doğalgaz-Fiyatlandırma-Sistemi-ve-Küresel-Gaz-Fiyatları-Farklılıkları (173 kB)
  İndir / Göster


 • Avrupa-Karbon-Ticareti-ve-Havayolu-Taşımacılığı-Karbondioksit-Salımları1 (151 kB)
  İndir / Göster


 • Avrupa-Birliği-AB-Küresel-Sera-Gazı-Emisyonları-Dizginlenmesi-Doğrultusunda-Hüküm-Süren-Global-Doğa-Dostu-Çevreci-ve-Yeşil-Liderlik-Tutkusu-Perspektifi (390 kB)
  İndir / Göster


 • Çin-Nükleer-Enerji-Programı-Çerçevesinde-Karbonsuz-Temel-Yük-Kaynağı-Nükleer-Güç-Santralleri-NGS-Nükleer-Güvenlik-Kriterleri-Açmazı-ve-İkilemi (435 kB)
  İndir / Göster


 • Çevre-Dostu-Yenilenebilir-Enerji-Kaynakları-Finansmanı-İklim-Tahvilleri-veya-İklim-Değişikliği-Bonoları (153 kB)
  İndir / Göster


 • Avustralya-Yeni-Kuşak-Şeyl-Gazı-Kaya-Gazı-Üretimi-ile-Dünya-Sıvılaştırılmış-Doğalgaz-Liquefied-Natural-Gas-LNG-İhracatçısı-Lideri-Katarın-Rekabeti (220 kB)
  İndir / Göster


 • Avustralya-Karbon-Emisyonları-ve-Karbondioksit-Salımları-Vergilendirilmesi (160 kB)
  İndir / Göster


 • Avrupa-Klasik-Olmayan-Doğalgaz-Türü-Yeni-Kuşak-Şeyl-Gazı-Kaya-Gazı-Aranması-Çıkarılması-ve-Üretimi-Teknolojileri-Uygulamalarının-Geleceği (165 kB)
  İndir / Göster


 • Dünyanın En Büyük Termonükleer Deneme Reaktörü ITER Projesi Kanalıyla Nükleer Karbonsuz Füzyon Güç Santralleri Yapımları Gerçekleştirilmesi (885 kB)
  İndir / Göster


 • Avrupa-Birliği-Yenilenebilir-Enerji-Kaynakları-YEK-Üniteleri-Gaz-Boru-Hatları-ve-Elektrik-Ara-Bağlantıları-Electricity-Interconnectors-Kanalıyla-AB-Ene (466 kB)
  İndir / Göster


 • Dünya-Toryum-Rezervleri-ile-Küresel-Karbonsuz-Toryum-Kaynaklı-Nükleer-Elektrik-Reaktörleri-Geliştirilmesi-için-Yapılan-Bilimsel-ve-Teknolojik-Araştırmalar (354 kB)
  İndir / Göster


 • Dünya-Elektrik-Arz-Güvenliği-Sıkıntıları-Çözümü-Perspektifleri-Kapsamında-Yüzer-Karbonsuz-Yeni-Nesil-Nükleer-Enerji-Santralleri-Kurulması-Çalışmaları (325 kB)
  İndir / Göster


 • Dünya-Doğalgaz-Piyasası-Projeksiyonları-Rusya-Federasyonu-Gaz-Şirketi-Gazpromun-Mali-Çıkmazı-ve-Ekonomik-Sıkıntıları-1 (186 kB)
  İndir / Göster


 • Doğa-Dostu-Temiz-Fosil-Yakıtlı-Elektrik-Santralleri-Geliştirilmesi-Kapsamında-Karbon-Yakalama-ve-Karbon-Tutma-CCS-Teknolojileri-Perspektifleri (160 kB)
  İndir / Göster


 • Yeni-Global-Şeyl-–-Kaya-Gazı-Devrimi-Niteliğinde-Küresel-Petrollü-Şeyl-Kayaları-Rezervi-Yenilikçi-Evrimsel-Petrol-ve-Doğalgaz-Üretimi-Teknolojileri-Rönesansı (792 kB)
  İndir / Göster


 • Doğa-Dostu-Çevreci-ve-Yeşil-Devrim-için-Global-Isınma-ve-Küresel-İklim-Değişikliği-Mekanizmaları-Sorunları-Mücadelesinde-Kağıt-Hamuru-ve-Kağıt-Sanayi (226 kB)
  İndir / Göster


 • Çin-Yeni-Nesil-Şeyl-Gazı-Yatakları-Zenginliği-ve-Global-Konvansiyonel-Olmayan-Yenilikçi-Kaya-Gazı-Rezervleri-Bolluğu (156 kB)
  İndir / Göster


 • Dünya-Ortalama-Sıcaklık-Artışları-Işığı-Altında-Yeni-Küresel-Isınma-Projeksiyonları-ve-Global-İklim-Değişikliği-Senaryoları-İkilemi (146 kB)
  İndir / Göster


 • Dünya-İs-ve-Kurum-Siyah-Karbon-Kökenli-Çevre-Kirliliği-ile-Global-Isınma-ve-Küresel-İklim-Değişikliği-Mekanizması-Bilimsel-İlişkisi (159 kB)
  İndir / Göster


 • Dünya-Çimento-Sanayi-Küresel-Çimento-Üretimi-Portföyü-Çimento-Marketi-Hazır-Beton-Zenginliği-ve-Bolluğu-Global-Çimento-Fiyatları-Eğilimi-Perspektifi (259 kB)
  İndir / Göster


 • Doğalgaz-Arz-Güvenliği-Kıskacı-Altına-Giren-Avrupa-Birliği-AB-için-Küresel-Şeyl-Gazı-–-Kaya-Gazı-Üretilmesi-Bolluğu-Sayesinde-Sağlanacak-Çözüm-Yolları-Stratejileri (356 kB)
  İndir / Göster


 • Diş-Röntgen-Filmleri-Çekimleri-Sonrası-Gelişen-Beyin-Tümörleri-Meningiom-Tümörleri-ve-Radyasyon-Güvenliği (156 kB)
  İndir / Göster


 • Çin-Yüksek-Sera-Gazı-Emisyonları-Karşısında-Karbonsuz-Yenilenebilir-Enerji-Kaynakları-YEK-Kökenli-RES-ve-GES-Elektrik-Üretimleri-Projeleri-Geliştirilmesi- (295 kB)
  İndir / Göster


 • Dünyanın-Üçüncü-Kutup-Bölgesi-Sayılan-Tibet-Platosu-Buzul-Kütlelerinin-Erimesi-ile-Küresel-Isınma-ve-Global-İklim-Değişikliği-Mekanizmaları-İlişkisi (231 kB)
  İndir / Göster


 • Rhenium-188-Re-188-Radyoizotop-İşaretli-Listeria-Monocytogenes-Bakterisi-ile-Yeni-ve-Etkili-Öldürücü-Pankreas-Kanseri-Hastalığı-Tedavisi-Yöntemi (166 kB)
  İndir / Göster


 • Polonya-Farklı-Enerji-Transformasyon-Energiewende-Politikası-Kömür-Yakıt-Kaynaklı-Elektrik-Üretimlerinden-Nükleer-YEK-ve-Gaz-Üretimlerine-Dönüşüm (361 kB)
  İndir / Göster


 • Polonya-2013-Varşova-İklim-Değişikliği-Zirvesi-ve-Birleşmiş-Milletler-UNFCCC-kapsamında-ilgili-Taraflar-Konferansı-Conference-of-the-Parties-COP-Sonuçları (289 kB)
  İndir / Göster


 • Suudi-Arabistan-Konvansiyonel-Ham-Petrol-ve-ABD-Şeyl-Kayalarına-Saklı-Yenilikçi-Ham-Petrol-Üretimleri-Rekabeti-ile-Global-Petrol-Fiyatları-Düşüşleri (377 kB)
  İndir / Göster


 • Sona-Erecek-Kyoto-Protokolü-Öncesi-Durban-Küresel-Isınma-ve-Küresel-İklim-Değişikliği-Müzakereleri (159 kB)
  İndir / Göster


 • Rusya-Federasyonu-Türkiye-Çin-Yeni-Enerji-İşbirliği-ile-Rus-ve-Avrupa-Birliği-Açık-Deniz-Güney-Akım-South-Stream-Dev-Doğalgaz-Boru-Hattı-Projesi-İptali (501 kB)
  İndir / Göster


 • Rusya-Federasyonu-ile-Ukrayna-Arasındaki-Kırım-İhtilafı-Sonucu-Tetiklenen-Avrupa-Birliği-AB-Enerji-Arz-Güvenliği-Problemleri-Çözüm-Yolları-Perspektifi (281 kB)
  İndir / Göster


 • Rusya-Federasyonu-ile-Ukrayna-Arasında-Alevlenen-Politik-Sorunlar-Karşısında-Karadeniz-ve-Bulgaristan’dan-Geçecek-Güney-Akım-South-Stream-Açık-Deniz-Do (347 kB)
  İndir / Göster


 • Yeni-Keşfedilen-Global-Kaya-Gazı-Rezervleri-Sayesinde-Temin-Edilecek-Doğalgaz-Sanayi-Sektörü-Gelişim-Süreci-İçinde-Küresel-Karbondioksit-Emisyonları-Kontrol-ve-Denetim-Altına-Alınması-Perspektifleri (281 kB)
  İndir / Göster


 • Uzay-Güneş-Enerjisi-Santralleri (148 kB)
  İndir / Göster


 • Uluslararası-İklim-Değişikliği-Paneli-International-Panel-on-Climate-Change-–-IPCC-2014-Yılı-Raporu-Işığı-Altında-2015-Birleşmiş-Milletler-Paris-İklim-Z (256 kB)
  İndir / Göster


 • Ukrayna-ve-Rusya-Federasyonu-Politik-Anlaşmazlıkları-Sonrası-Olası-Rus-Gaz-Vanaları-Kapatılması-Sonucu-Avrupa-Birliği-AB-Doğalgaz-Arz-Güvenliği-Riskleri (298 kB)
  İndir / Göster


 • Temiz-Enerji-Kaynakları-Nükleer-Elektrik-Reaktörleri-Küresel-Ekonomik-Kriz-ve-Küresel-Mali-İflas (177 kB)
  İndir / Göster


 • Yeni-Küresel-İklim-Değişikliği-Modeli (142 kB)
  İndir / Göster


 • Yeni-Nesil-Güneş-Enerjisi-Elektrik-Santralleri-Geliştirilmesi-için-Son-Yapılan-Bilimsel-ve-Teknolojik-Araştırmalar (149 kB)
  İndir / Göster


 • Dev-Global-Ham-Petrol-Üreticisi-Şirketler-Açısından-Küresel-İklim-Değişiklikleri-Durdurulması-Perspektifleri (278 kB)
  İndir / Göster


 • Yeni-Nesil-Termoelektrik-Güneş-Enerjisi-Elektrik-Santralleri (196 kB)
  İndir / Göster


 • Doğalgaz-Çevrim-Santralleri-ve-Kömürlü-Elektrik-Santralleri (146 kB)
  İndir / Göster


 • Doğu-Akdeniz-Zengin-Hidrokarbon-Kaynakları-Anlaşmazlık-Bölgeleri-Olan-Doğalgaz-Rezervleri-ve-Petrol-Yatakları-Sahaları (343 kB)
  İndir / Göster


 • ABD-Batı-Eyaletleri-Evrimsel-Kaya-Gazı-Şeyl-Gazı-Yatakları-Kaliforniya-Eyaleti-Yenilikçi-Petrollü-Şeyl-Kayaları-Arama-Çıkartma-ve-Üretimi-ile-ilgili-İnsan-Sağlığı-ve-Çevre-Güvenliği-Perspektifleri (151 kB)
  İndir / Göster


 • Dünyanın-En-Büyük-Global-Karbon-Marketi-Avrupa-Birliği-Karbon-Emisyonları-Ticareti-Sistemi-AB-ETS-ve-2012-Küresel-Karbondioksit-Emisyonları-Profili (379 kB)
  İndir / Göster


 • Çevre-Dostu-Temiz-Enerji-Kaynakları-Teknolojileri-Projeksiyonları-ve-Küresel-Çevreci-Yenilenebilir-Enerji-Kaynakları-Yatırım-Programları (164 kB)
  İndir / Göster


 • Dünyanın En Büyük Klasik Ham Petrol Üreticisi Suudi Arabistan Üretim Stratejisi Karşısında Küresel Petrol Fiyatları Düşüşleri Eğilimi Projeksiyonları (1) (339 kB)
  İndir / Göster


 • Düşük Karbon Enerjileri Yenilenebilir Enerji Kaynakları YEK Kökenli Rüzgâr Elektrik Santralleri RES ve Güneş Enerjisi Santralleri GES Kompleksleri Süreci (520 kB)
  İndir / Göster


 • Yüksek-Enerji-ve-Plazma-Fiziği-Kapsamında-Güneş-Kökenli-Nükleer-Füzyon-Enerjisi-Güç-Üretimi-Amaçlı-Uluslararası-Termonükleer-Deney-Reaktörü-ITER (414 kB)
  İndir / Göster


 • ABD Kara Nakil Vasıtaları Emisyonları Çevre Kirliliği, Elektrikli Otomobiller ve Hafif Taşıt Araçları Yakıt Türleri Salımları Kaynaklı İnsan Ölümleri Muka (212 kB)
  İndir / Göster


 • ABD ve Kanada Geleneksel Hidrokarbon Çeşitleri Arasında Sayılmayan Yeni Kuşak Ham Petrol Üretimleri Karşısında Dünya Ham Petrol Fiyatları Gerilemesi (452 kB)
  İndir / Göster


 • Amerika Birleşik Devletleri Yeni Nesil Ham Petrol Üretimi Bolluğu ve Amerikan Küresel Hidrokarbon İhracatı Yasağı Kaldırılması ile İlgili Artan Politik Ba (366 kB)
  İndir / Göster


 • Yeni Kuşak Elektrikli Otomobil Motorları İçerisinde Makro Aküler Yerine Küçük Boyutlu Mikro Lityum İyon Bataryaları Araştırma Geliştirme Ar-Ge Faaliyetler (300 kB)
  İndir / Göster


 • ABD Pensilvanya ve New York Eyaletleri Sınırlarında Geleneksel Doğalgaz Türü Olmayan Yeni Nesil Kaya Gazı Rezervleri Zenginliği ve Ekonomisi Gerilimi (337 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel Ham Petrol Altın Çağı Sonrası Dünya Doğalgaz Altın Yüzyılı Sürecinde Global Sıvılaştırılmış Gaz ( Liquefied Natural Gas) Fiyatları İstikrar Faktör (349 kB)
  İndir / Göster


 • Global Yeni Nesil Şeyl – Kaya Gazları Üretim Teknolojileri ile İlerleyen Dünya Sıvı Doğalgaz (Liquid Natural Gas – LNG) Projeleri ve Küresel LNG Marketi (444 kB)
  İndir / Göster


 • Dünya Karbondioksit Emisyonları Yok Edilmesi Teknolojileri Uygulamaları ve Yasal Düzenlemeleri Gelişmeleri Işığında Olası BM 2015 Paris İklim Anlaşması (251 kB)
  İndir / Göster


 • ABD Düşük Karbon Teknolojileri Geçiş Süreci Zarfında Birleşik Devletler Çevre Korunma Ajansı US EPA Yeni Temiz Hava Yasal Düzenlemeleri Uygulamaları (694 kB)
  İndir / Göster


 • Yenilikçi Düşük Karbon Teknolojileri Profili ile Küresel Hidrokarbon Kaynaklar Dönüşüm Sürecinde Global Termal Kömür ve Kok Kömürü Fiyatları Düşüşleri (420 kB)
  İndir / Göster


 • İran Uluslararası Nükleer Silahlar Anlaşması ile Ülkeye Uygulanan Ekonomik Ambargolar ve Siyasi Yaptırımlar Kaldırılması Sonrası Hidrokarbon Üretimi (413 kB)
  İndir / Göster


 • Enerji Piyasası Tekelleşmesi Önlenmesi, Küresel Fosil Yakıtlar ve Nükleer Güç ile YEK Menşeli RES, GES, HES, JES ve Biyokütle Elektrik Üretim Çeşitliliği (468 kB)
  İndir / Göster


 • Dünya Düşük Karbon Ekonomisi Yenilenebilir Enerji Kaynakları YEK Elektrik Üretim Sistemleri Gelişim Süreci İçerisinde YEK Güç Üniteleri Yatırımları Artışı (586 kB)
  İndir / Göster


 • Polonya Enerji Politikası ve Şeyl Gazı (Kaya Gazı) Çıkarılması (155 kB)
  İndir / Göster


 • İtalya Enerji ve Çevre Eylem Planları Projeksiyonları Çerçevesinde YEK Kökenli Jeotermal Enerji Santralleri JES Güç Üniteleri Emisyonları Sorunları Perspe (620 kB)
  İndir / Göster


 • Avustralya Queensland Eyaleti Kıyıları Büyük Mercan Resifi ve BM Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO Dünya Mirası Sit Alanı Olarak Korunması Perspektifi (558 kB)
  İndir / Göster


 • Asteroid Kuşağı Ötesi Güneş Sistemi Dışsal Gezegenleri (Outer Planets) Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün ile Kuiper Kuşağı Cüce Gezegenleri (Dwarf Planets (391 kB)
  İndir / Göster


 • Radyoizotop Termoelektrik Jeneratör (Radioisotope Thermoelectric Generator – RTG) İnovasyon Teknolojili Plutonyum 238 Atom Yakıtlı Robot Uzay Araçları (444 kB)
  İndir / Göster


 • Dizel Motorlar ile Çalışan Klasik Soğutucular için Doğa Dostu İnovatif Yeni Nesil Sıvı Azot-Nitrojen Makineleri Araştırma Geliştirme ARGE Faaliyetleri (386 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel Evrimsel Otomobil Üretimleri İçin Yenilikçi Lityum İyon Aküleri Yapımı Kapsamında Çağdaş Turboşarj Teknolojileri Geliştirilmesi Bilimsel Çalışmala (669 kB)
  İndir / Göster


 • Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Kömür Tüketimleri Azalması Karşısında Temiz Kömür Teknolojisi Geliştirilmesi ve Küresel Kömür Üretimi Geleceği (428 kB)
  İndir / Göster


 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları YEK ile Güneş Radyasyonları Kökenli Güneş Enerjisi Sistemleri GES ve Silikon Kristalli Fotovoltaik Pil Maliyetleri Düşüşle (360 kB)
  İndir / Göster


 • Avrupa Birliği AB İş Dünyası Küresel Isınma ve Global İklim Değişikliği Kaygısı ile Dünya Karbondioksit Emisyonları Frenlenmesi Durdurulması Perspektifler (399 kB)
  İndir / Göster


 • Çin Elektrik Üretim Portföyü İçinde Doğa Dostu ve Çevreci Yenilenebilir Enerji Kaynakları YEK Menşeli Rüzgâr Türbinleri Güç Üretimleri Problemleri Çözümü (382 kB)
  İndir / Göster


 • Global Isınma ve İklimsel Değişimler ile Sıcak Hava Dalgaları, Kuraklıklar, Seller,Tropik Tayfun, Hortum ve Kasırga Artışları Bilimsel Değerlendirilmesi (438 kB)
  İndir / Göster


 • Afrika Enerji Politikaları Üzerinde Küresel Yenilenebilir Enerji Kaynakları YEK Menşeli Güneş Enerjisi Sistemleri GES Üniteleri Maliyeti Düşüşleri Etkisi (602 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel Fosil Yakıtlar Petrol, Doğalgaz , Kömür Tüketimlerinin Önlenmesi, Durdurulması ve Tasfiyesi Hakkında Batı Kamuoylarında Gelişen Eylemler (302 kB)
  İndir / Göster


 • İngiltere Klasik Gaz Çeşitleri Arasında Sayılmayan Yeni Nesil Şeyl - Kaya Gazı Çıkarılması Sismik Sorunları ve İngiliz Kamuoyunun Deprem Endişesi Tepkisi (298 kB)
  İndir / Göster


 • Şeyl Kayalarına Saklanmış Yeni Kuşak Ham Petrol Çıkarılması ve Üretilmesi Teknolojileri ile Yenilikçi Şeyl Petrolü Proje Yatırımları Finansman Zorlukları (402 kB)
  İndir / Göster


 • Hollanda Güç Üretimi Profili İçeriğinde Doğa Dostu Rüzgâr Enerjisi Santralleri (RES) Elektrik Üniteleri, Parkları ve Çiftlikleri Kurulmasına Dair Halkın T (423 kB)
  İndir / Göster


 • Atom Bombası Üretilmesi Sonrası Uranyum Nükleer Atıkları Depolanan Özbekistan Kırgızistan Tacikistan Fergana Vadisi Radyoaktif Kontaminasyonu (734 kB)
  İndir / Göster


 • Amerika Birleşik Devletleri Yenilenebilir Enerji Kaynakları YEK’e Dayalı Açık Deniz (Offshore) Rüzgar Enerjisi Santralleri RES Çiftlikleri Gelişim Periyod (490 kB)
  İndir / Göster


 • ABD Nükleer Güç Santralleri NGS İşletilmesi ve Nükleer Yakıt Çevrimi Sonrası Radyoaktif Atıkların Saklanması ve Nükleer Kalıntıların Depolanması Sorunları (633 kB)
  İndir / Göster


 • Kyoto Protokolü Sonrası Olası BM 2015 Paris İklim Değişikliği Anlaşması Dünya Karbondioksit Emisyonları Artışları ve Yok Edilmesi Teknolojileri (982 kB)
  İndir / Göster


 • Hindistan Sera Gazı Emisyonları Artışları Karşısında Doğa Dostu, Çevreci ve Yeşil Temiz Enerji Kaynakları YEK Projeleri Yatırım Programları Uygulamaları (433 kB)
  İndir / Göster


 • TubitakBTNisan2008 icmesularindaki radyoaktivite (476 kB)
  İndir / Göster


 • Fransız Elektrik Firması EDF ve Çin Nükleer Güç Şirketi CNG Tarafından Ortaklaşa İngiltere Üçüncü Nesil İnovatif Fisyon Enerji Santralleri Yatırımları (338 kB)
  İndir / Göster


 • ELEKTRIK URETIMINDE NUKLEER atakan 170615 (511 kB)
  İndir / Göster


 • Türkiye_Rusya_antlaşma metni-resmi gazete -6 Ekim 2010 ÇARŞAMBA (397 kB)
  İndir / Göster


 • Japon ve Türk Hükümeti arasında Nükleer Sant ve Nükleer güc sanayi geliştirme antlaşması (6 MB)
  İndir / Göster


 • RUSYA KRIZINDE AKKUYU BveG 143_k (715 kB)
  İndir / Göster


 • Ortadoğu Ülkeleri Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri Baz Enerji Kaynağı Karbonsuz Nükleer Güç Santralleri NGS Kurulması Projeleri (323 kB)
  İndir / Göster


 • Çin İyonlaştırıcı Radyasyon Elektron Demeti (Electron Beam - EB) Teknolojisi Uygulamaları Kanalıyla Tıbbi Atık Suların Sterilizasyonu ve Bertarafı-dönüştürüldü (302 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel İnovatif Nükleer Güç Sanayi Gelişmeleri Doğrultusunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı UAEA 2050 Nükleer Elektrik Üretimi Projeksiyonları (323 kB)
  İndir / Göster


 • Baz Yüklü Küresel Petrol, Doğalgaz ve Kömür Yakan Termik Santraller Ünitelerinin Çalıştırılması ile Artan Global İklim Krizi Kaygıları (395 kB)
  İndir / Göster


 • Yenilikçi Direkt Hava Tutma (Direct Air Capture - DAC) Tesisi Kurulması ile Alternatif Karbon Yakalama ve Depolama CCS Yöntemi Geliştirilmesi (626 kB)
  İndir / Göster


 • Endonezya Elektrik Arz Güvenliği Darboğazı Çözümü İçin Yüzer Güç Tesisleri İşletilmesi ve Kömür Yakıtlı Enerji Santralleri Kurulması Projeksiyonları (452 kB)
  İndir / Göster


 • İnovasyona Dayalı Yeni Nesil Stellarator Termonükleer Füzyon Makinesi ve Yenilikçi Tokamak Füzyon Enerjisi Reaktörü Arasındaki Teknolojik Rekabet (483 kB)
  İndir / Göster


 • Artan Klasik Olmayan Global Yeni Nesil Şeyl – Kaya Gazı Üretimi ile Birlikte Küresel Sıvılaştırılmış Doğalgaz (Liquefied Natural Gas– LNG) Pazarı Gelişi (463 kB)
  İndir / Göster


 • ABD Yüksek Mahkemesi (Supreme Court) Son Kararları Karşısında Ulusal Karbondioksit Emisyonları Kontrol ve Denetim Altına Alınması Sorunları (503 kB)
  İndir / Göster


 • Yeni Nesil Akıllı Telefonlar, Dizüstü Bilgisayarlar, Robotlar, İnsansız Hava Araçları - İHA, Uydular, Otomobiller ve Güç Santrallerinde Kullanılan Yeniden (381 kB)
  İndir / Göster


 • İnovatif Teknolojiler Eşliğinde Gelişen Küresel YEK Kökenli Güneş Enerjisi Santralleri GES Firmaları Ekonomik Çıkmazları ve Finansal İflasları (390 kB)
  İndir / Göster


 • Temiz Enerji Kaynakları Kökenli Sistemler İçinde Kullanılan İnovatif Lityum İyon Aküler Üretimleri ve Küresel Beyaz Altın Lityum Arz Güvenliği (589 kB)
  İndir / Göster


 • Büyük Britanya Elektrik Arz Güvenliği Çıkmazı ve Sarmalı Sorunları Çözümü Bağlamında İnovatif Hinkley Point C Nükleer Güç Santrali Projesi Paradoksu (420 kB)
  İndir / Göster


 • Dünya Ham Petrol Fiyatları Tarifelerinin Tepetaklak Düşmesi Karşısında Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerinin Hidrokarbon Ürünler İthalat Talebi (468 kB)
  İndir / Göster


 • Petrol İhraç Eden Ülkeler OPEC Üyesi Suudi Arabistan ve OPEC Dışından Rusya Arasında Küresel Ham Petrol Üretimleri Düşürülmesi Anlaşması (622 kB)
  İndir / Göster


 • Basra Körfezi Ülkeleri Kuveyt, Bahreyn, Irak, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri Hidrokarbon Rezervleri Zenginlikleri Açmazı ve Sarm (584 kB)
  İndir / Göster


 • TRAFO YGH atakan Mayıs16 (239 kB)
  İndir / Göster


 • Kalkınmakta Olan Ülkeler Kapsamında İnovasyona Dayalı Çevre Dostu Yenilikçi Karbonsuz Güneş Enerjisi Santralleri GES Kompleksleri Gelişim Süreci (312 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel Ham Petrol ve Global Doğalgaz Fiyatları Düşüşleri Sonrası Dünyanın En Büyük Kömür Maden Ocakları İşletmeleri Firmalarının İflası (321 kB)
  İndir / Göster


 • Birleşik Krallık (United Kingdom - UK) Enerji Projeksiyonları ve Électricité de France EDF Hinkley Point C Nükleer Güç Santrali NGS Kurulması Açmazı (420 kB)
  İndir / Göster


 • Ürdün, Suudi Arabistan, BAE, Güney Afrika, Almanya, Meksika, Brezilya, Peru, Amerika, Çin ve Hindistan YEK Menşeli Solar Enerji Santralleri Yatırımları (585 kB)
  İndir / Göster


 • İngiltere Yüksek Kapasiteli Yeni Nesil Nükleer Güç Santralleri NGS Yerine İnovatif Küçük Modüler Elektrik Reaktörleri Kurulması Perspektifleri (314 kB)
  İndir / Göster


 • 12 RONTGEN TEKNISYENI 010716 atakan (323 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel Akaryakıt Ürünler Fiyatları Tarifelerinin Birdenbire Azalması ile Birlikte Global Geleneksel Ham Petrol Yatırımları Düşüşleri Trendi (491 kB)
  İndir / Göster


 • İnovatif Karbon Tutma ve Saklama (Carbon Capture and Storage - CCS) ile Karbondioksiti Bazalt Taşı İçerisine Depolama Ar-Ge Çalışmaları (481 kB)
  İndir / Göster


 • İsveç, Finlandiya, Fransa, İngiltere Fisyon Enerji Santralleri Geleceği ile İnovatif Nükleer Güç Sektörü Ekonomik Sübvansiyonları ve Finansal Fon Yardımla (403 kB)
  İndir / Göster


 • Dünya Kayalara Gizlenmiş Evrimsel Şeyl Doğalgazı ve Petrolü Arzı Zenginliği Sayesinde Hidrokarbon Fiyatları Düşüşleri Sonrası Küresel Petrol Üretimi (509 kB)
  İndir / Göster


 • YEK Kökenli GES ve RES Kompleksleri Enerji Depolama (Store Electrical Energy) Sistemleri İçin Efsanevi Kral Sisifos (Sisyphus) Tren Düzeneği (463 kB)
  İndir / Göster


 • Avrupa Çevre Fosil Yakıtlar Tüketim Vergisi Uygulaması Gerekliliği ve Yeşil, Çevreci Karbonsuz Yeni Kuşak Elektrikli Araba Satışları Teşvikleri (395 kB)
  İndir / Göster


 • Avrupa Ülkeleri Belli Başlı Başkentleri Amsterdam, Brüksel, Londra, Paris Hava Kirliliği Artışları ile İnce Partikül ve Azot Dioksit Riski Perspektifleri (451 kB)
  İndir / Göster


 • İngiltere Baz Yük Kaynakları Konvansiyonel Kömürlü Termik Santraller Kapatılması ve Hinkley Point C Santrali Kurulması Projeksiyonları (510 kB)
  İndir / Göster


 • Almanya Energiewende Enerji Dönüşüm Politikası Uygulamaları ile Birlikte Borsada Alman Elektrik Üretim Şirketleri Hisse Senetleri Piyasası (583 kB)
  İndir / Göster


 • Geleceğin Kentsel Ulaşım Sektöründe Hızlı, Güvenli, Doğa Dostu, Çevreci ve Yeşil İnovasyona Dayalı Evrimsel Uber Robot Araç Çağırma Ağı Gelişimi (506 kB)
  İndir / Göster


 • Çin Nükleer Enerji Teknolojisi Politikaları ve Stratejileri Sayesinde Hızlı Baz Yük Kaynakları Yenilikçi Nükleer Güç Santralleri NGS Kurulması Çalışmaları (595 kB)
  İndir / Göster


 • Büyük Britanya Yenilikçi Nükleer Enerji Politikası Açmazı için Fransız EDF İnovatif Nükleer Güç Teknolojisi ve Çin Finansal Destek Girişimleri (461 kB)
  İndir / Göster


 • Almanyada Nükleer Enerjinin Geleceği (202 kB)
  İndir / Göster


 • Almanya Nükleer Fisyon ve Fosil Yakıtlı Güç Santralleri Yerine YEK Kökenli Elektrik Üniteleri Kurulması Energiewende Dönüşüm Süreci Çatlağı (488 kB)
  İndir / Göster


 • İnovatif Lityum Hava Bataryaları Geliştirilmesi ile Daha Fazla Yol Alan Uzun Menzilli Yeni Nesil Elektrikli Otomobiller Ar-Ge Çalışmaları Perspektifleri (436 kB)
  İndir / Göster


 • Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı OPEC Üyesi Suudi Arabistan ve İran Rekabeti ile Küresel Hidrokarbon Ürünler Üretim Karteli Uygulaması (698 kB)
  İndir / Göster


 • Amerika Birleşik Devletleri Washington, WA Eyaleti Karbon Vergisi Uygulaması ve Sürekli Yeşil Olan Eyaletin Sera Gazı Emisyonları Azaltılması Projeleri (582 kB)
  İndir / Göster


 • Japonya Mart 2011 Deprem ve Tsunami Süpürtü Dalgaları Tabii Afetler Zinciri Sonrası Japon Nükleer Enerji Santralleri Projeksiyonları Dirilişi Süreci (808 kB)
  İndir / Göster


 • Karbonsuz Yenilenebilir Enerji Kaynakları YEK Tabanlı GES ve RES Kompleksleri ile Yoğun Çevre Kirliliği Oluşturan Kömür Santralleri Rekabeti (432 kB)
  İndir / Göster


 • ABD Yeni Nesil Şeyl Ham Petrolü Üretimleri Sayesinde Texas, TX Eyaleti’nin Suudi Arabistan Hidrokarbon Rezervleri Düzeyine Ulaşma Efsanesi (577 kB)
  İndir / Göster


 • Klasik Pompaj Elektrik Stoklama Sistemleri Çerçevesinde İnovatif Sualtı Elektrik Enerjisi Depolama (Energy Storage) Teknolojisi Projeleri Geliştirilmesi (540 kB)
  İndir / Göster


 • Global Isınma ve Küresel İklim Değişiklikleri Sonucu Yükselen Fotosentez Olayları ile Birlikte Gezegenin Yeşil Bitki Örtüsü Dağılımı Yaygınlaşması (698 kB)
  İndir / Göster


 • ABD Yeni Başkanı Donald Trump Yönetiminde Amerikan Kömürlü Termik Santraller Kompleksleri ve Temiz Enerji Kaynakları Ünitelerinin Geleceği (621 kB)
  İndir / Göster


 • Gezegenin Geleceği Açısından Hemen Gündeme Alınması Gereken Sorunlar Arasında Sayılan Küresel Isınma ve Global İklimsel Değişim Mekanizmaları (578 kB)
  İndir / Göster


 • Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Market Müdahalesi Sonrası Global Hidrokarbon Firmaları (Big Oil) Kapsamında Yeniden Yapılanma Girişimleri (343 kB)
  İndir / Göster


 • Güneş Panelleri Fotovoltaik Pil Yapımları Sırasında Kullanılan Fosil Yakıtlı Güç Santralleri Üniteleri Karbondioksit Emisyonları Dezavantajı Perspektifler (405 kB)
  İndir / Göster


 • Orta Doğu Parçacık Hızlandırıcısı (Particle Accelerator) SESAME Uluslararası Yeni Sinkrotron (Synchrotrons) Deneysel Bilim ve Uygulamaları Merkezi (435 kB)
  İndir / Göster


 • Karbonsuz Hızlı Nükleer Santraller veya Hızlı Üretken Reaktörler ile Baz Yüklü Küçük Modüler Nükleer Güç Reaktörleri (SMR) Yatırımları Projeksiyonları (795 kB)
  İndir / Göster


 • Amerika Birleşik Devletleri Karbonsuz Yerli Yeni Nesil Elektrikli Otomobil ve İnovatif Kara Taşıt Araçları Yurtiçi Üretimleri Yatırım Teşvikleri Çalışmala (468 kB)
  İndir / Göster


 • Global Yenilenebilir Enerji Kaynakları YEK Menşeli RES ve GES Kompleksleri İçin Yüksek Gerilim Doğru Akım – HVDC Transmisyon Hatları Geliştirilmesi (405 kB)
  İndir / Göster


 • Çin Uzun Mesafe Ultra Yüksek Voltaj Doğru Akım (Ultra High-Voltage Direct-Current – UHVDC) Konnektörleri ve Küresel Süper Şebeke Ağları Yatırımları (462 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel Baz Yük Kaynağı Karbonsuz İnovatif Yeni Kuşak Nükleer Enerji Santralleri Teknolojileri Gelişim Süreci Zarfında Karşılaşılan Sorunlar (641 kB)
  İndir / Göster


 • Yakıt Tasarruflu Benzinli ve Akülü Hibrit Yeni Nesil Taşıt Araçları Üretimleri İçin Bilgisayar Programları Çerçevesinde Gerçekleştirilen ARGE Çalışmaları (371 kB)
  İndir / Göster


 • Karbonsuz Doğa Dostu Yeni Nesil Elektrikli Kara Ulaşım Araçları Kullanımı Geçiş Süreci Kapsamında Küresel Çevreci Otomobil Üreticileri Sıkıntıları (480 kB)
  İndir / Göster


 • Norveç Karayolları Konvansiyonel İçten Yanmalı Motorlar (ICE) ile Çalışan Arabalar ve İnovatif Yeşil Elektrikli Otomobiller (EVS) Dönüşüm Süreci (504 kB)
  İndir / Göster


 • Düşük Çevre Kirliliği Standartları Olan Çelik Üreticisi Ülkeler Nezdinde Yürürlüğe Konulması Olası AB Gümrük Vergisi Tarifesi Uygulaması (1) (275 kB)
  İndir / Göster


 • Karbonsuz Temiz Enerji Kaynakları RES ve GES Üniteleri ile Konvansiyonel Fosil Yakıtlı Güç Santralleri Rekabeti Kapsamında Karşılaşılan Zorluklar (345 kB)
  İndir / Göster


 • Yeni Nesil Elektrikli Otomobiller ve Aküler Üretimleri İçinde Kullanılan Global Bakır, Kobalt, Nikel, Grafit, Lityum Metaller ve Mineraller Maden Ocakları (380 kB)
  İndir / Göster


 • Finlandiya Nükleer Güç Santralleri NGS İşletilmesi Sonucu Oluşan Nükleer Atıkların Ulusal Radyoaktif Maddelerin Yönetimi Kapsamında Bertarafı (585 kB)
  İndir / Göster


 • Güney Avustralya Doğal Afetler Nedeni ile Oluşan Elektrik Kesintileri Sonucu Çevreci İnovatif Batarya Güçlü Enerji Depolama Sistemi Projesi Yatırımları (379 kB)
  İndir / Göster


 • Amerika Birleşik Devletleri Yeni Yönetimi Küresel İklim Değişiklikleri ve Global Isınma Mücadelesi BM Finansal Destek Yardımları Kesilmesi Politikası (308 kB)
  İndir / Göster


 • ABD Kayalara Saklı Şeyl Ham Petrol Üreticileri ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Kuruluşu OPEC Üyeleri Rekabeti Sonucu Küresel Hidrokarbon Fiyatları (583 kB)
  İndir / Göster


 • ABD ile Dünyanın Diğer En Büyük Karbondioksit Emisyonları Üreticileri Çin ve Hindistan Arasında Filizlenen Global İklim Değişikliği Mücadelesi Çelişkisi (305 kB)
  İndir / Göster


 • Çin, Hindistan ve Avustralya Elektrik Enerjisi Üretimi Kompozisyonu İçeriğinde Temel Yük Kaynakları Düşük Kaliteli Linyit ve Kömür Bazlı Güç Santralleri (371 kB)
  İndir / Göster


 • Japon Nissan, Alman BMW, Amerikan Tesla ve General Motors GM Firmaları Çevre Dostu ve Yeşil Yeni Kuşak Elektrikli Otomobil Üretimleri Rekabeti (530 kB)
  İndir / Göster


 • ABD Uluslararası Çevre ve Hava Kirliliği Politikaları Değişim Süreci İçinde Baz Enerji Kaynağı Kömür Yakıtlı Termik Santraller İşletilmesi Perspektifleri (577 kB)
  İndir / Göster


 • Zengin Ülkeler Küresel İthal Ettikleri Ürünler Karşılığında bir tür İhracat Sayılan Dünya Hava ve Çevre Kirliliği Nedeni ile Global Ölüm Oranları Artışlar (733 kB)
  İndir / Göster


 • Arjantin Vaca Muerta Evrimsel Şeyl Hidrokarbon Sahası Bilgisayarlı İnovatif Teknolojilerle Yenilikçi Sondaj Kuyuları Açılması Maliyetleri Düşüşleri (413 kB)
  İndir / Göster


 • Amerika Westinghouse Tasarımı Üçüncü Nesil İleri Basınçlı Su Reaktörü (AP1000) Hisse Sahibi Japon Toshiba Firmasının Finansal Sıkıntıları (608 kB)
  İndir / Göster


 • Güneş Panelleri, Enerji Tasarruflu LED (Light-Emitting Diodes) Aydınlatma Sistemleri Fiyatları Düşüşleri ve Dünyanın Yoksul Bölgelerinde Kullanımı (367 kB)
  İndir / Göster


 • Kuzey Kutbu Arktik Denizi Buzullarının Erimesi Sonucu Küresel Isınma, Global İklim Değişiklikleri ve Dünya Sıcaklık Artışları Hızlanması Perspektifleri (647 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel Isınma Mekanizmaları (167 kB)
  İndir / Göster


 • Nilüfer Yaprakları Lotus Benzeri Yüzeylerini Temiz ve Kuru Biçimde Kendi Yenileyen İnovatif Malzemeler Araştırma Geliştirme Ar-Ge Faaliyetleri (376 kB)
  İndir / Göster


 • Kuzey Buz Denizi Buzullarının Kaybolması Sonucu Global Ekolojik Dengenin Bozulması ve Arktik Okyanusu Zengin Hidrokarbon Kaynakları Paylaşımı (488 kB)
  İndir / Göster


 • Grönland (Greenland) Buzullarının Parçalanması, Silinmesi ve Dünya Deniz Seviyelerinin Yükselmesi ile Beraber Kıyı Kentlerinin Sulara Gömülmesi (291 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel Okyanus Sularının Isınması, Asitlenmesi Sonucu Deniz Ürünleri Çeşitliliği Azalmasının Önlenmesi ve 2015 BM İklim Anlaşması Açmazı (391 kB)
  İndir / Göster


 • Dünya Okyanus Derin Sularında Balık Avcılığı ve Ekolojik Denge Sistemlerinin Bozulması Karşısında Deniz Ürünleri Nesillerinin Tükenmesi Olasılığı (843 kB)
  İndir / Göster


 • Karbondioksit İklim Değişiklikleri, Küresel Isınma ve Dünya Ekolojik Sorunları İçeriğinde Değerlendirilmesine Karşın Ayrıştırma Gazı Olarak Kullanılması (223 kB)
  İndir / Göster


 • Amerika Paris İklim Anlaşması Taahhütleri Çekincesi ve Dünyanın En Büyük Global Karbondioksit Emisyonları Üreticisi Çin’in Çevre Kirliliği Politikası (305 kB)
  İndir / Göster


 • ABD Olmaksızın BM Aralık 2015 Paris İklim Zirvesi Mutabakatı Hükümleri Gereği Küresel Karbondioksit Emisyonları Düşürülmesi Projeksiyonları (313 kB)
  İndir / Göster


 • Mısır, Sudan, Etiyopya Nil Nehri Su Paylaşımı Anlaşmazlıkları ile İklim Değişiklikleri Sonucu Nil Havzası Boyunca Olası Seller ve Kuraklıklar (504 kB)
  İndir / Göster


 • Amerikan Firmaları Karbonsuz Temiz Enerji Kaynakları Güç Talepleri Artışları ve Yeni ABD Yönetimi BM 2015 Paris İklim Anlaşması Politikası Çelişkisi (663 kB)
  İndir / Göster


 • Karbonsuz Yenilenebilir Enerji Kaynakları YEK Elektrik Üretimi Sistemlerinin Küresel Isınma ve İklim Değişiklikleri Sorunları Karşısındaki Yetersizliği (427 kB)
  İndir / Göster


 • Yüzde Yüz Doğa Dostu Karbonsuz Yenilenebilir Güç Kaynakları Elektrik Üretimi Tesisleri Sürdürülebilirliği ve Global Fosil Yakıtlar Enerji Piyasası Hakimiy (459 kB)
  İndir / Göster


 • Dizelli Binek Araçlar Karbondioksit Emisyonları Düşürülmesi ve Uzun Menzilli Şarj Edilebilir Akülü Karbonsuz İnovatif Otomobiller Süreci (327 kB)
  İndir / Göster


 • Mevsimsel Yağışların Azalması ile Birlikte Akdeniz Ülkelerinde Hüküm Süren Kuraklık Sonucu Filizlenen İçme Suyu Sıkıntıları ve Orman Yangınları (545 kB)
  İndir / Göster


 • Klasik Nükleer Güç Santrali NGS Ünitelerine Kıyasla Denizlerde Kurulacak Yüzer ve Denizaltı İnovatif Nükleer Reaktör Kompleksleri Avantajları (499 kB)
  İndir / Göster


 • İçten Yanmalı Motorlar Kökenli Karayolu Vasıtaları Yerine Çevreci Karbonsuz Uzun Menzilli Şarj Edilebilir Bataryalı Yenilikçi Elektrikli Taşıtlar Süreci (428 kB)
  İndir / Göster


 • Global Karbonsuz Güç Depolama Tesisleri Sayesinde Dünya Doğa Dostu Yeni Kuşak Akümülatör Endüstrisi Gelişimi ve Yaygınlaşması Periyodu (678 kB)
  İndir / Göster


 • İsrail Doğu Akdeniz Zengin Hidrokarbon Yatakları, Rezervleri ve Kaynakları Keşfi Sonrası Üretilecek Doğalgazın Pazarlanması Çıkmazı ve Zorlukları (330 kB)
  İndir / Göster


 • Avustralya Baz Enerji Kaynakları Kömürlü Termik Santraller Güç Üretim Üniteleri Kapatılması Neticesi Milli Doğalgaz Arz Güvenliği Korunması (232 kB)
  İndir / Göster


 • İngiltere Kuzey Denizi Ham Petrol ve Doğalgaz Kaynakları Maliyetleri ile Hızlı Düşüş Kaydeden Küresel Hidrokarbon Fiyatları Karşısındaki Rekabet (510 kB)
  İndir / Göster


 • Global Sıvı Tabii Gaz (Liquid Natural Gas – LNG) Bolluğu Aynı Zamanda Kalkınmakta ve Yoksul Ülkeler Artan Hidrokarbon Ürünler Talepleri (404 kB)
  İndir / Göster


 • Almanya Baz Yük Kaynağı Kömür Santralleri İşletilmesi ile Karbonsuz Nükleer Reaktörleri Kapatılması Neticesi İklim ve Enerji Arz Güvenliği Perspektifleri (331 kB)
  İndir / Göster


 • ABD Başkanı Trump Çevre Koruma Ajansı EPA İdaresi ve Eski Başkan Obama Yönetimi Arasında Hüküm Süren Karbondioksit Emisyonları Anlaşmazlıkları (325 kB)
  İndir / Göster


 • Avrupa Ülkeleri Enerji Arz Güvenliği Zafiyeti ve Açmazı Çözümü Çerçevesinde Amerikan Sıvı Tabii Gaz (Liquid Natural Gas - LNG) Temini Seçeneği (428 kB)
  İndir / Göster


 • Donald Trump Yönetimi Kömür ve Nükleer Enerji Santralleri Sübvansiyonları Önerisi ve ABD Federal Enerji Düzenleme Kurumu - FERC Görüş Ayrılığı (289 kB)
  İndir / Göster


 • Amerikan Başkanı Donald Trump’ın İktidar Olması İçin Önemli Katkı Sağlayan ABD Appalaş (Appalachian) Kömür Eyaletleri Ekonomik Sorunları Çözümü (489 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel Nükleer Enerji, Atom Çağı ve Radyoizotopların Keşfi Süreci En Önemli Araştırıcıları Arasında Sayılan 1938 Nobel Fizik Ödülü Sahibi Enrico Fermi (320 kB)
  İndir / Göster


 • Toryum NGS OCAK 2018 Atakan 14 Ocak 2018 (2 MB)
  İndir / Göster


 • Avrupa Ülkeleri Arasında Çok Kötü Hava Kirliliği Koşulları ve Ekolojik Şartlar Yaşayan Polonya Acil Enerji Eylem Programları Uygulama Zorunluluğu (273 kB)
  İndir / Göster


 • Pakistan Enerji Arz Güvenliği Açmazı ve İkilemi Sorunları Çözümü Yönünde Vazgeçilmez Öneme Sahip Thar Düşük Kaliteli Linyit ve Kömür Rezervleri (512 kB)
  İndir / Göster


 • Suudi Arabistan Nükleer Enerji Programı ve Ortadoğu Ülkeleri Zenginleştirilmiş Uranyum ve Plütonyum - 239 (Pu -239) Nükleer Silahlar Üretilmesi Olasılığı (409 kB)
  İndir / Göster


 • Büyük Britanya Yeni Kuşak Pil, Batarya ve Akümülatör Geliştirilmesi Periyodu Çerçevesinde Uzay Araçları ile Lityum Maden Araştırmaları Programı (366 kB)
  İndir / Göster


 • Dünya Ham Petrol Üretimi Lideri OPEC Üyesi Suudi Arabistan ve Rusya Federasyonu Arasında Küresel Hidrokarbon Fiyatları İstikrarı Politikası (319 kB)
  İndir / Göster


 • Dünya Pestisitler, Kozmetik Malzemeler ve Diğer Sanayi Ürünleri Menşeli Hava Kirliliği ile Global Enerji Kaynaklı Küresel Karbondioksit Emisyonları Artışl (291 kB)
  İndir / Göster


 • Kıbrıs, İsrail, Mısır Doğu Akdeniz Zengin Doğalgaz Rezervleri ve Olası Gaz Boru Hattı Güzergahı ile Süregelen Türkiye ve Yunanistan Ege Denizi İhtilafları (348 kB)
  İndir / Göster


 • Çin Küresel Eser ve Nadir Toprak Metalleri Marketi Hakimiyeti ile Global Evrimsel Elektrikli Otomobiller Kobalt ve Nikel İhtiyaçları Karşılanması (1) (445 kB)
  İndir / Göster


 • Gökyüzünün Derinlikleri ve Uzayın Keşfi İçin Geliştirilen Güneş Enerjili İnovatif Robot Uydu Gaia Teleskobu Sayesinde Yeni Gökkubbe Haritası Çizilmesi (437 kB)
  İndir / Göster


 • Afrika Ülkeleri Baz Yük Kaynakları Fosil Yakıt Yakan Termik Santraller Üniteleri ile Acil Çözüm Bekleyen İklim Değişiklikleri ve Bölgesel Kuraklık Sorunla (544 kB)
  İndir / Göster


 • Dünyanın En Riskli ve Tehlikeli Sera Gazı Emisyonları Sayılan Metan CH4 Salınımları ile Global Isınma ve Küresel İklim Değişiklikleri Etkileri (282 kB)
  İndir / Göster


 • NASA Sera Gazı Emisyonları Azaltılması ve Denetim Altına Alınması Uzay Araştırmaları Projesi Yatırımlarının Trump Yönetimi Tarafından İptali (434 kB)
  İndir / Göster


 • Avustralya Büyük Set Resifi (Great Barrier Reef) Korunması ile Doğa Dostu, Yeşil ve Çevreci YEK Kökenli RES ve GES Federal Bütçe Kesintileri (215 kB)
  İndir / Göster


 • Amerika Kayaların Arasına Tuzaklanmış Şeyl - Kaya Petrolü Üreticileri ve Küresel Ham Petrol Fiyatları Yükselişleri ile Birlikte Artan Gelirleri (430 kB)
  İndir / Göster


 • ABD Beyaz Saray İklim Politikaları Karşısında Amerikan Kongresi Temsilciler Meclisi Üyeleri Tarafından NASA Karbon Denetim Sistemi CMS Onayı (981 kB)
  İndir / Göster


 • Avrupa Ülkeleri ve Danimarka Enerji Tüketimi Profili İçinde Yer Tutan Odun Yakılması Neticesi Oluşan İnce Partikül Emisyonları Hava Kirliliği (293 kB)
  İndir / Göster


 • Afrika, Asya, Hindistan, Çin ve Diğer Gelişmekte Olan Ülkeler Odun ve Mangal Kömürleri Kullanımı Sonucu İs, Kurum ve Duman Kökenli Hava Kirlilikleri (457 kB)
  İndir / Göster


 • Avustralya Kararsız Karbon Politikaları Sonucu Ormansızlaştırma Faaliyetleri, Queensland Büyük Mercan Kayalıkları ve Biyoçeşitlilik Tahribatları (493 kB)
  İndir / Göster


 • Avustralya Queensland Orman Katliamları, Denizlerin Yükselmesi ve Isınması Sonucu Büyük Mercan Kayalıkları (Great Barrier Reef) Yok Olması Riski (348 kB)
  İndir / Göster


 • ABD Kontrol Edilemeyen Orman Yangınları İs, Kurum ve Duman Kökenli Çevre Kirliliği Neticesi Oluşan İklim Değişiklikleri ve İnsan Sağlığı Riskleri (233 kB)
  İndir / Göster


 • Global Hidrokarbon Ürünler Tarifeleri Artışları ile Petrol Varil Fiyatı 100 dolar Düzeyinde Seyretmesi Durumunda Ülkelerin Kazanç ve Zarar Profili (244 kB)
  İndir / Göster


 • Vanadyum Redoks Akışkan Batarya Sistemlerinin Karbonsuz YEK Kökenli RES ve GES Kompleksleri Güç Depolama Üniteleri Aküleri İçinde Kullanılması (493 kB)
  İndir / Göster


 • Rusya Federasyonu Devlet Firması Gazprom, Avrupa ve Çin Doğalgaz Arzı Yatırım Projeleri ile Amerikan Firmaları LNG Pazarlama Rekabeti (435 kB)
  İndir / Göster


 • Yeryüzünün Isınması ve İklim Değişiklikleri Menşeli Riskler Karşısında Düşük Karbon Ekonomisi Geçiş Süreci Boyunca Sigorta Şirketleri Portföyü (220 kB)
  İndir / Göster


 • Arap Dünyası Küresel İklim Değişikliği Sorunları Menşeli Yüksek Sıcaklıklar, Kuraklıklar, Su Yoklukları ve Ekolojik Denge Koşulları Bozuklukları (448 kB)
  İndir / Göster


 • Karaelmas Kömür ve Düşük Kaliteli Linyit Rezervleri Karşısında Doğa Dostu Görünen Doğalgaz Yatakları Metan Gazı Sızıntıları Riskleri ve Tehlikeleri (198 kB)
  İndir / Göster


 • Amerika Nükleer Yakıt Arz Güvenliği ve Nükleer Silahlar Geliştirilmesi Açısından Önemli Sayılan Hızlı Üretken Deneme Reaktörleri Dirilişi (454 kB)
  İndir / Göster


 • Mısır Keşfedilen Doğu Akdeniz Gaz Kaynakları Sayesinde Enerji Arz Güvenliği Sorunları Aşılması ve Doğalgaz İhracatçısı Ülkeler Konumuna Gelmesi (1) (248 kB)
  İndir / Göster


 • Global Kalkınmakta Olan Yoksul Ülkeler Elektrik Kullanımı Yaygınlaştırılması Çerçevesinde Mini Şebeke Sistemleri Elektrifikasyon Projeleri Yatırımları (283 kB)
  İndir / Göster


 • Almanya Enerji Arz Güvenliği Sorunları Çözümü Açısından Ekstra Rus Gazı Sağlayacak Kuzey Akım 2 (Nord Stream 2) Doğalgaz Boru Hattı Projesi (334 kB)
  İndir / Göster


 • Rusya Federasyonu Küresel Karbonsuz Nükleer Güç Santralleri Yatırımları ile Çin, Güney Kore, Fransa ve Amerika Nükleer Enerji Projeleri Rekabeti (495 kB)
  İndir / Göster


 • Yerkürenin Isınması ile Global İklim Değişiklikleri Üzerinde Etken Olan ve 800000 Yıldır Sabit Kalan Küresel Karbondioksit Yoğunluğu Değişimi (211 kB)
  İndir / Göster


 • Yerkürenin Isınması ile Global iklim Değişiklikleri Üzerinde Etken Olan ve 800000 Yıldır Sabit Kalan Küresel Karbondioksit Yoğunluğu Değişimi (211 kB)
  İndir / Göster


 • Dünya Ham Petrol Firmaları Yatırımcılarının Global İklim Değişiklikleri Faili Küresel Karbondioksit Yoğunluğu ve Konsantrasyonu Artışları Kaygısı (428 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel Çevreci YEK Kökenli RES Üniteleri, GES Kompleksleri ve Global Baz Yüklü Uranyum Yakıtlı Karbonsuz NGS Reaktörleri Stratejisi ile Ekonomisi (649 kB)
  İndir / Göster


 • Okyanuslar Kökenli Tropik Tayfunlar, Kasırgalar, Boralar, Fırtınalar, Hortumlar ile Filipinler Uluslararası Global İklim Değişikliği Mekanizmaları Politik (403 kB)
  İndir / Göster


 • ABD, Ukrayna, Meksika, İngiltere ve Güney Afrika Karbondioksit Emisyonları Azalması ile Çin, Hindistan, Türkiye, AB ve İran Karbon Salımları Artışları (327 kB)
  İndir / Göster


 • Çin, Hindistan, Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün ve BAE Nükleer Güç Programları ile Birlikte Nükleer Yakıt Uranyum Ticareti Canlanması (466 kB)
  İndir / Göster


 • Dünyanın İkinci Büyük Doğalgaz İhracatçısı, Küresel Dördüncü Gaz Üreticisi Kanada Alberta Eyaleti Klasik Ham Petrol ve Sentetik Petrol Üretimleri (757 kB)
  İndir / Göster


 • Polonya Katowice Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi UN Framework Convention on Climate Change - UNFCCC 2018 COP24 Zirvesi (409 kB)
  İndir / Göster


 • Sibirya Gücü (Power of Siberia), Türk Akımı (TurkStream), Kuzey Akımı 2 (North Stream 2) Rus Doğalgaz Boru Hatları ve Rusya Federasyonu Jeopolitikası (600 kB)
  İndir / Göster


 • Amerika Kararsız Küresel İklim Değişiklikleri Politikası ve Donald Trump Yönetimi BM 2015 İklim Anlaşması Taahhütlerini Yerine Getirmemesi (369 kB)
  İndir / Göster


 • Rus Alman Kuzey Akım 2 (Nord Stream 2) Doğalgaz Boru Hattı Projesi ile Rusya Federasyonu Jeopolitik, Jeoekonomik ve Jeostratejik Hedefleri (241 kB)
  İndir / Göster


 • Amerikan Permian Havzası, Delaware Vadisi Yenilikçi Şeyl Petrolü ve Kaya Gazı Rezervleri Sayesinde Oluşan Dünya Hidrokarbon Kaynakları Zenginliği (600 kB)
  İndir / Göster


 • Yerküre Sıcaklık Artışları ve Global İklim Değişiklikleri Menşeli Bölgesel Ciddi Kuraklıklar ve Susuzlukların Küresel Savaşları Körüklemesi Olasılığı (795 kB)
  İndir / Göster


 • Dünyanın En Büyük Nükleer Güç Santrali Kazaları Arasında Sayılan Japonya Fukushima Nükleer Elektrik Reaktörleri Sonrası İzlenen Japon Politikası (475 kB)
  İndir / Göster


 • Çin Baz Yüklü Karbonsuz Yeni Kuşak Nükleer Güç Santralleri Yatırımları ve Ulusal Yenilikçi Yüksek Hızlı Tren Hatları Ağı Projeleri Gelişim Süreci (456 kB)
  İndir / Göster


 • Karadeniz Türk Akımı (TurkStream) ve Baltık Denizi Kuzey Akım 2 (Nord Stream 2) Gaz Boru Hatları Yatırımları ile Rusya Federasyonu Jeostratejik Planları (463 kB)
  İndir / Göster


 • Yunanistan Baz Enerji Kaynakları Kahverengi Linyit Yakıtlı Termik Santraller Yerine Doğalgaz Kombine Çevrim Santralleri Kurulması Projeksiyonları (304 kB)
  İndir / Göster


 • Temel Enerji Kaynağı Karbonsuz Yeni Nesil Nükleer Güç Santralleri NGS Üstünlükleri ve İyonlaştırıcı Radyasyon Teknolojileri Avantajları-dönüştürüldü (134 kB)
  İndir / Göster


 • İyonlaştırıcı Radyasyonlar Çeşitleri Olmayan Ultraviyole Işınlar (UV – Mor Ötesi Işınlar) ile Yüzey, Hava ve Sulardan COVID19 Virüslerinin Sterilizasyonu (273 kB)
  İndir / Göster


 • Temel Güç Kaynakları Karbonsuz Mini Nükleer Elektrik Reaktörleri ve Global Nükleer Yakıt Erimesi Kazaları Karşısındaki Teknolojik Üstünlükleri (581 kB)
  İndir / Göster


 • Hidrokarbon Kaynaklarının Yerini Alacak Geleceğin Altın Madeni Tanımlanan Lityum Elementi İçin Deniz Suyu Yoluyla Sınırsız Üretim Teknolojisi (632 kB)
  İndir / Göster


 • ABD Yönetimince Mali Destek Uygulanan Birincil Enerji Kaynakları Karbonsuz Mini Modüler Nükleer Güç Üniteleri Maliyetleri Artışları Sorunları (624 kB)
  İndir / Göster


 • İngiltere Tokamak Tipi Nükleer Füzyon Reaktörü Çalıştırılması ve Geleceğin Karbonsuz Baz Yüklü Termonükleer Güç Santralleri İçin Öncü Rolü (608 kB)
  İndir / Göster


 • Amerikan Enerji Bakanlığı DOE Tarafından Yenilikçi İleri Nükleer Santraller Geliştirilmesi İçin Sunulan Ekonomik Destekler ve Mali Yardımlar (358 kB)
  İndir / Göster


 • Dünya Sağlık Sisteminin Çöküşüne Neden Olan Covid-19 Pandemisi ve Radyasyondan Korunma İlkeleri Üzerindeki Olası Etkileri (275 kB)
  İndir / Göster


 • İngiltere Nükleer Güç Sanayi Canlandırılması Yönünde Karbonsuz Sizewell C ve Hinkley C Yeni Kuşak Nükleer Fisyon Santralleri Yatırımları (506 kB)
  İndir / Göster


 • Amerikalı Nükleer Füzyon Enerjisi ve Nükleer Plazma Fizikçileri Termo Nükleer Elektrik Santralleri Kurulması Mali Destekleri için İşbirliği Çalışmaları (248 kB)
  İndir / Göster


 • Japon Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santrali (NGS) Reaktörleri Kazaları Sonrası Baz Yüklü Yeni Kuşak Nükleer Elektrik Santralleri Gelişimi (503 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel Termonükleer Araştırmaları ve Karbonsuz Temel Enerji Kaynağı Birinci Nesil Nükleer Füzyon Elektrik Santralleri Kurulması Çalışmaları (245 kB)
  İndir / Göster


 • Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı IAEA Tarafından Kurulan İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarları ve İyonlaştırıcı Radyasyon Dozları Doğruluğu (264 kB)
  İndir / Göster


 • Dünya Covid-19 Pandemisi Nedeniyle Düşen Küresel Ham Petrol Fiyatları ve 2021 ‘de Hidrokarbon Talebinin Artması Üzerine Yeniden Yükselmesi (498 kB)
  İndir / Göster


 • Çin Baz Yüklü Taishan Karbonsuz Nükleer Nükleer Güç Santrali NGS Nükleer Yakıt Çubuğu Kaplama Arızası Sonrası Radyoaktif Sızıntı Duyurusu (1) (345 kB)
  İndir / Göster


 • Microsoft Şirketi Kurucusu ve Dünyanın Önde Gelen Girişimcisi Bill Gates’in Temel Enerji Kaynağı Karbonsuz Nükleer Güç Santrali NGS Yatırımları (352 kB)
  İndir / Göster


 • Çin Yüksek Radyoaktiviteli Nükleer Atıkları Yok Edilmesi ve Nihai Depolanması İçin İlk Yeraltı Araştırma Laboratuvarı Kurulması Çalışmaları Başlatılması-dönüştürüldü (438 kB)
  İndir / Göster


 • Türkiye Batı Akdeniz ve Güney Ege Bölgelerinde 2021 Yaz Ayları Ortalarında Ortaya Çıkan ve Can Kayıpları ile Sonuçlanan Ciddi Orman Yangınları (666 kB)
  İndir / Göster


 • Çin Karbonsuz Dördüncü Nesil Ergimiş Tuz Reaktörleri ETR Kompleksleri Kurulması Yönünde Ticari Nükleer Güç Üretimi Başlatılması Planları (443 kB)
  İndir / Göster


 • Karbonsuz Nükleer Elektrik Santralleri Kapatılması ve Rus Kuzey Akım 2 Gaz Projesi Sonlandırılması Baskıları Sonucu Almanya Enerji Arz Güvenliği (326 kB)
  İndir / Göster


 • Global Sıfır Karbon Emisyonları Projeksiyonları Yönünde Ticari Sürdürülebilir Temel Enerji Kaynağı Karbonsuz Nükleer Füzyon Santralleri Kurulması-dönüştürüldü (280 kB)
  İndir / Göster


 • Termonükleer Ar-Ge Çalışmaları Kapsamında Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA Tarafından Füzyon Yakıtlı Uzay Araçları Geliştirilmesi (553 kB)
  İndir / Göster


 • Kanser, Alzheimer, Parkinson, Kalp ve Damar Hastalıkları Teşhis ve Tedavisi İçin Siklotron (Cyclotron) Tesisleri Yoluyla Radyofarmasötik İlaç Üretimleri (1) (249 kB)
  İndir / Göster


 • Elektron Demeti Hızlandırıcılar, Lineer Hızlandırıcılar, Elektrostatik Parçacık Hızlandırıcılar, Siklotronlar, Sinkrotronlar ve İyon Yerleştirme Sistemler (299 kB)
  İndir / Göster


 • Alternatif Baz Yüklü Karbonsuz Nükleer Elektrik Santralleri Geliştirilmesi Süreci Kapsamında Nükleer Yakıt Olarak Toryum Elementi Kullanımı ve Tüketimi (295 kB)
  İndir / Göster


 • Global Enerji Arz Güvenliği Darboğazı Aşılması Açısından İklim Dostu Karbonsuz Nükleer Güç Santralleri NGS Reaktörleri Popülaritesi (170 kB)
  İndir / Göster


 • Fransa İklim Dostu Karbonsuz Nükleer Santraller Güç Üretimi Yüksek Düzeyde Olmasına Rağmen Elektrik Enerjisi Kesintileri ve Kısıntıları Uygulamaları (469 kB)
  İndir / Göster


 • Güney Kore Elektrik Üretim Görünümü İçeriğinde Önemli Yer Alan Karbonsuz Nükleer Gücün Yeniden Canlandırılması Bağlamında Karşılaşılan Zorluklar (268 kB)
  İndir / Göster


 • 3 büyük Nükleer Santral kazası nasıl oldu ve çevreye yayılan radyoaktif madde miktarları ne kadardı Saporişya’nın farkı (520 kB)
  İndir / Göster


 • Ukrayna reaktörleri vurulursa yeni bir Çernobil mi yaşanır Türkiye’de Almanya’daki gibi bir hazırlık yapılıyor mu (399 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel Fosil Yakıtlar Fiyat Artışları ve Global Enerji Arz Güvenliği Riski Bağlamında Amerikan Uranyum Madenlerinin Yeniden İşletilmesi (436 kB)
  İndir / Göster


 • Dünya İklim Krizi, Rusya Ukrayna Savaşı ve Artan Küresel Doğalgaz Fiyatları Sonucu Yükselen Global Küçük Modüler Güç Reaktörleri SMR İlgisi (315 kB)
  İndir / Göster


 • Yüzyılın Felȃketi Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Osmaniye ve Elazığ İlleri İkiz Depremleri (374 kB)
  İndir / Göster


 • ABD Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı İklim Dostu Birinci Nesil Nükleer Füzyon Santralleri Kurulması Yönünde Enerji Verimliliği Artırılması Keşfi (364 kB)
  İndir / Göster


 • Arjantin Beyaz Altın Lityum Madeni Rezervleri, Yatakları, Kaynakları ve Küresel Batarya Nitelikli Lityum Karbonat Fiyatları Yıllara Göre Değişimleri (555 kB)
  İndir / Göster


 • İnovatif Güneş Enerjili Su Ayırıcı (Water Splitter) Kanalı ile Sürdürülebilir Temiz, Yeşil, Doğa Dostu ve Çevreci Alternatif Hidrojen Üretimi Sağlanması (334 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel Termonükleer Araştırma Geliştirme Çalışmaları ile Kurulması Planlanan Baz Yüklü Çevreci Karbonsuz Nükleer Füzyon Santralleri (340 kB)
  İndir / Göster


 • Küçük Kapasiteli Yeşil, Doğa Dostu ve Çevreci Birinci Kuşak Nükleer Füzyon Kurulması Santralleri Kompleksleri Kurulması İçin Özel Sektör Girişimleri (568 kB)
  İndir / Göster


 • Güney Kore Net Sıfır Karbon Emisyonları Planı Başarılması İçin Doğa Dostu YEK ve Karbonsuz NGS Karbonsuzlaştırma Teknolojileri Yatırımları (359 kB)
  İndir / Göster


 • Yüksek Zenginleştirilmiş Uranyum (Highly Enriched Uranium - HEU) Yakıtları ile ABD Nükleer Bomba Nitelikli Yeni Nesil Atom Silahları Üretilmesi Planı (521 kB)
  İndir / Göster


 • Kozmik Işınlar Arasında Sayılan İyonlaştırıcı Radyasyon Niteliği Olmayan Müonlar ile Nükleer Reaktör, Piramit , Volkan vb Alanların İncelenmesi (399 kB)
  İndir / Göster


 • Japonya Fukuşima Nükleer Güç Santrali Kazası Sonrası Biriken Radyoaktif Atık Suyun Okyanusa Boşaltılması ile Olumsuz Yönde Gelişen Çin Japon İlişkisi (617 kB)
  İndir / Göster


 • Amerika Karbon Ayak İzinin Sıfırlanması Yönünde Karbonsuz Baz Yüklü İnovatif Nükleer Güç Santralleri NGS Reaktörleri Ekonomik Destekleri (695 kB)
  İndir / Göster


 • Baz Yüklü Yüzer Karbonsuz Yeni Kuşak Nükleer Güç Santrali Reaktörleri Ünitelerinin Küresel Karbonsuzlaştırma Hedefleri Kapsamındaki Rolü (361 kB)
  İndir / Göster


 • Birleşmiş Milletler BM COP28 İklim Zirvesi Müzakereleri ile IAEA Tarafından Çevreci Karbonsuz Füzyon Enerjisi Çalışmalarının Gündeme Taşınması (330 kB)
  İndir / Göster


 • Güneş Sisteminde Yaşanabilir Yeğane Mavi Gezegen Dünyanın Isınması ve İklim Krizinin Önlenmesi Bağlamında Karbonsuz Nükleer Gücün Önemi (353 kB)
  İndir / Göster


 • Yoğun Karbon Emisyonlu Baz Yüklü Kömür Santralleri Yerine Temel Enerji Kaynağı Karbonsuz Yenilikçi Nükleer Santraller Kurulması Süreci (335 kB)
  İndir / Göster


 • Karbonsuz Yenilenebilir Enerji Kaynakları YEK Odaklı Rüzgar RES ve Güneş GES Üniteleri Yatırımları Artışları Sonucu Karşılaşılan Güçlükler (274 kB)
  İndir / Göster


 • Elektrikli Otomobillerin Elektromanyetik Alanlarında Oluşan İyonlaştırıcı Radyasyon Olmayan Işınların Etkileri Hakkında Yapılan Araştırmalar (1) (238 kB)
  İndir / Göster


 • İngiltere İnovasyona Dayalı Evrimsel Yeni Nesil Nükleer Güç Santrali (NGS) Reaktörleri Maliyetleri Artışları ile Karbonsuz Nükleer Enerji Rönesansı (436 kB)
  İndir / Göster


 • Amerika Birleşik Devletleri’nde Çevre Kirliliği Yasası (47 kB)
  İndir / Göster


 • Amerika;Yeni Nesil Nükleer Elektrik Santralleri Ve Nükleer Rönesans (165 kB)
  İndir / Göster


 • Avustralya’da Karbondioksit Salımları Ve Emisyon Ticareti (46 kB)
  İndir / Göster


 • Avrupa’da Nükleer Santraller Ve Nükleer Enerji Perspektifleri (157 kB)
  İndir / Göster


 • Avustralya Karbon Vergisi Perspektifi (158 kB)
  İndir / Göster


 • Atom Radyoaktivite (56 kB)
  İndir / Göster


 • Avustralya’nın Küresel Isınma Ve İklim Değişikliği Politikası (51 kB)
  İndir / Göster


 • Brezilya’nın Enerji Politikası Ve Enerji Eylem Planları (53 kB)
  İndir / Göster


 • Çin; Nükleer Santraller, Elektrik Üretimi Politikaları (180 kB)
  İndir / Göster


 • Çin Ve Hindistan’da Ekolojik Felaketler (45 kB)
  İndir / Göster


 • Çin Ve Hindistan’da Küresel Isınma (46 kB)
  İndir / Göster


 • Çin Ve Hindistan’ın Kyoto Protokolü Sonrası Politikaları (62 kB)
  İndir / Göster


 • Enerji Arz Güvenliği (61 kB)
  İndir / Göster


 • Etanol Üretimi (42 kB)
  İndir / Göster


 • Evren, İnsan Ve İyonlaştırıcı Radyasyonlar (57 kB)
  İndir / Göster


 • Fosil Yakıtlı Termik Santraller (45 kB)
  İndir / Göster


 • Fransa’da Nükleer Santraller ve Nükleer Reaktörlerin Geleceği (177 kB)
  İndir / Göster


 • Hazıran 2007 G8 (42 kB)
  İndir / Göster


 • İklim Değişiklikleri (42 kB)
  İndir / Göster


 • İngiltere; Yenilikçi Nükleer Santraller Ve Enerji Ulaşım Telekomünikasyon Altyapı Yatırımları (169 kB)
  İndir / Göster


 • Ipcc Son Raporları (21 kB)
  İndir / Göster


 • İtalya’da Nükleer Santraller, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Çevre Eylem Planları Ve Enerji Eylem Planları (52 kB)
  İndir / Göster


 • İyonlaştırıcı Radyasyonların Biyolojik Etkileri (98 kB)
  İndir / Göster


 • Japonya Depremi Tsunami Ve Nükleer Santraller (179 kB)
  İndir / Göster


 • Karbon Çevrimi (Carbon Cycle) Veya Küresel Karbondioksit Döngüsü Araştırmaları (43 kB)
  İndir / Göster


 • Karbon Emisyonları (23 kB)
  İndir / Göster


 • Karbondioksit Emisyonları Ve Salınımlarının Yok Edilmesi Ya Da Depolanması (168 kB)
  İndir / Göster


 • Kömür Yakan Termik Santraller (161 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel İklim Değişikliklerinin Maliyeti (198 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel Isınma Mültecileri (41 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel Isınma Ve İklim Değişiklikleri Bilimsel Raporları (82 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel Isınma (37 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel Karbon Emisyonları Ve Küresel Karbon Ticareti (162 kB)
  İndir / Göster


 • Küresel Karbondioksit Konsantrasyonları Ölçümleri Araştırma Uydusu Oco (42 kB)
  İndir / Göster


 • Kyoto Protokolü Sonrası Küresel Isınma Ve İklim Değişikliği İle İlgili Olası Son Gelişmeler (50 kB)
  İndir / Göster


 • Nükleer Atıkların İdaresi Veya Yönetimi (46 kB)
  İndir / Göster


 • Nükleer Emnıyet Ve Güvenlık (38 kB)
  İndir / Göster


 • Nükleer Enerji Santralleri Enerji Kaynak Çeşitliliği Ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Geleceği (55 kB)
  İndir / Göster


 • Nükleer Enerji (45 kB)
  İndir / Göster


 • Nükleer Güç Santralleri (25 kB)
  İndir / Göster


Bir cevap yazın