Cuma , Ekim 22 2021
Ana sayfa / K.U.B.

K.U.B.

Odamız, 2690 sayılı Yasa gereğince yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’nin 27. maddesinde belirtilen tıbbi ışınlamaların yapıldığı radyoterapi tesislerinde kullanılan cihazların kalite kontrollerini içeren incelemenin yapılması ve yapılan inceleme sonunda kalite uygunluk belgesi verilmesi faaliyetlerini sürdürmektedir.

Amacımız, Kalite Uygunluk Yönetmeliği gereğince “madde, mamul ve hizmetlerde kalite kültürünün yerleştirilmesi, niteliklerin geliştirilmesi ve yetkili kurumlar tarafından öngörülen esaslar paralelinde uygulanan kalite güvencesinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerle esaslara uygunluğu belirlenen ürün ve hizmetlere kalite belgesi vermek suretiyle tüketicinin korunmasıdır” ilkesinden yola çıkarak tıpta Tedavi amacıyla kullanılan X ışını, gamma ışını, nötron, proton, elektron demeti cihazları ile tedavi simülasyonu amaçlı röntgen cihazları için lisans verilmesi aşamalarında sürdürülen bütün faaliyetlerdeki çalışmalarda kalite temininin sağlanması, denetimler ve uygulamalarla ilgili esasların belirlenmesidir.

Bu çerçevede bahsi edilen cihazlar için Lisans alınması aşamasında Odamıza başvurarak gerekli belgeleri temin edebilirsiniz.

* Kalite Uygunluk Belgesi test formları yapılan güncelleme nedeniyle FMO Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda gerekli müracaat yapılması halinde ilgililere iletilecektir

Bir cevap yazın