online ödemeGenel Merkez Yönetimi

31. Dönem Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Abdullah ZARARSIZ
İletişim
İkinci Başkan
S.Çetin TEKİN
İletişim

Yazman Üye
Dr. Sibel TÜRKEŞ YILMAZ
İletişim
Sayman Üye
H. Can KARAKUŞ
İletişim

ÜYE
Burçin NEKAYA
İletişim
ÜYE
Çağıl KADEROĞLU
İletişim
ÜYE
Mehmet BOZDOĞAN
İletişim

31. Dönem Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Yedek Üye
Alper Nazmi YÜKSEL
Yedek Üye
Gülin ACAROL ZİLANLI
Yedek Üye
Banu BULUT ACAR
Yedek Üye
Şule KAYA KELEŞ
Yedek Üye
Şükrü YILDIRIM
Yedek Üye
Hüseyin GENÇER
Yedek Üye
Gökhan TAŞKIRAN

Onur Kurulu

Prof. Dr. Bahar DİRİCAN
Ayşe Gönül BUYAN

Aynur ERAY
Ömer YAVAŞ
Şinasi ALTINKAYA

Denetleme Kurulu

Oğuz PERVAN
İbrahim KAYHAN
Veda DUMAN KANTARCIOĞLU