Cuma , Aralık 1 2023
Ana sayfa / DUYURU SLIDE / Optik ve Fotonik Teknolojileri Sektör Buluşması 2023

Optik ve Fotonik Teknolojileri Sektör Buluşması 2023

Optik ve fotonik alanındaki araştırma-geliştirme (ARGE) ve teknolojik uygulamalar gerek dünyada gerekse ülkemizde son yıllarda çok hızlı gelişmeler göstermektedir.  Üniversitelerimiz ve araştırma merkezlerimizin öncülüğünde optik ve fotonik konularında yapılan ARGE çalışmalarının paylaşıldığı sempozyum ve bilimsel toplantılar (çalıştaylar) düzenlenmektedir.  Ancak, öğrenciler, yeni mezunlar, akademi, sektör temsilcileri ve ARGE firmalarının bir araya gelerek panel formatında sektörün problemlerinin tartışıldığı, çözüm önerileri için fikir paylaşımlarının yapıldığı toplantıların sayısı azdır.

Fizik Mühendisleri Odası (FMO), sektörde çalışan fizik mühendisi üyelerinin ve üniversitelerimizin değerli öğretim üyelerinin katkıları ile yeni bir etkinlik dizisini başlatmaktan heyecan duymaktadır. “Optik ve Fotonik Teknolojiler Sektör Buluşması’23 (OFTekSeB)isimli bu etkinliğin temel amacı, sektör temsilcileri, akademi, fizik mühendisleri ve mühendis adaylarını buluşturmak, profesyonel iletişimi genişletmek, yeni iş birlikleri ve fırsatlarının oluşumuna katkı sağlamak için ulusal bir platform hazırlamaktır.

OFTekSeB etkinliği, Savunma Sanayi ve Endüstriyel Uygulamalar ana başlığı altında dört alt başlıktan oluşmaktadır. Bunlar, 1) Görüntüleme Sistemleri, LASER Uygulamaları ve İmalat, 2) Medikal ve Biyofotonik Sistemler, Aydınlatma ve İmalat alt başlıklarıdır.  Etkinlik, bu alt başlıklarda sektörün sorunlarının, beklentilerinin, dünyada ve ülkemizdeki gelişmelerin tartışılıp, yeni fikirlerin, çözüm önerilerinin paylaşılmasına olanak sağlayan konferans ve panel oturumların olacağı bir etkinlik olarak düşünülmüştür.

2023 yılında yapılacak olan ilk etkinlik (OFTekSeB), Fizik mühendisliğinin önemli çalışma alanlarından, Optik sistemlerin tasarımı, projelendirilmesi ve geliştirilmesi konularında büyük katkıları olan, bu konuda Fizik Mühendisleri Odasına desteklerini esirgemeyen ve bugün maalesef aramızda olmayan Namık AÇAN hocamızı anmamıza da fırsat verecektir.

Etkinliğimiz 17 Kasım 2023 Cuma günü Ankara-Çankaya-Kızılay, Selanik Caddesi No:76’da bulunan TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Eğitim ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir.

Düzenleme Kurulu

 


    hakkında yeni

    Buraya da bakınız

    TMMOB 8. Kadın Kurultayı

    >>> DUYURU <<< TMMOB 8. Kadın Kurultayı 2,3 Aralık 2023 tarihlerinde MMO Eğitim ve Kültür more »