Cumartesi , Ekim 16 2021
Ana sayfa / Proje Yarışması 2019

Proje Yarışması 2019

FMO-GENÇ PROJE YARIŞMASI

Başvuru tarihleri      :  25 Aralık 2018 – 21 Nisan 2019
Yarışma Tarihi         : 12 Mayıs 2019
Yer                             : Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi Fizik Mühendisliği Bölümü

Başvuru:

Linkte bulunan “Başvuru Formu” doldurulduktan sonra PDF formatına çevrilip sisteme yüklenecektir. Başvuru formu sisteme yüklenirken bu sayfadaki sorular takım kaptanı tarafından doldurulacaktır.

 

Başvuru Formu

  Adınız Soyadınız (gerekli)

  Üniversite (gerekli)

  Bölüm (gerekli)

  Takım Adı(gerekli)

  E-posta (gerekli)

  Telefon (gerekli)

  Başvuru Formu (gerekli) (PDF formatında ve en fazla 5 MB boyutunda olmalıdır.)

   

  YARIŞMA ESASLARI

  Yarışmanın Amacı: Bu yarışmanın amacı, Fizik Mühendisliği ve Optik-Akustik Mühendisliği lisans öğrencilerinin araştırma ve takım çalışması becerilerini geliştirerek, mesleki alandaki yeni ve ilerici fikirlerini hayata geçirmelerinde teşvik edici bir ortam hazırlamaktır. Ayrıca, öğrencilerimizin özgün çalışmalarının ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarına duyurulmasında yardımcı olmak ve FMO çatısı altında mesleki birlik ve dayanışmayı geliştirmek de amaçlanmıştır.

  Yarışma Kategorileri: Yarışma “Fikir” ve Ürün” olarak iki kategori halinde kurgulanmıştır.

  Fikir Kategorisi:  Özgün fikirlerini, ürün (prototip) ortaya koymaksızın sunum şeklinde sunmaları beklenmektedir.

  Ürün Kategorisi: Bu kategoride yarışacak öğrencilerden, yenilikçi bir ürünün kendi ürettikleri bir prototipini sergilemeleri beklenmektedir.

  Katılım Koşulları:

  1. Katılımcıların, Türkiye’de eğitim veren Fizik Mühendisliği ve Optik – Akustik Mühendisliği, bölümlerinim herhangi birinde lisans eğitimi alıyor olması gerekmektedir.
  2. Katılımcıların son 1 yıl içinde yapılmış veya yenilenmiş Fizik Mühendisleri Odası Öğrenci Üyeliği bulunması gerekmektedir.
  3. Başvurular her bir kategori için takım halinde yapılabilmektedir.
  4. Takımlar en az iki (2) en fazla dört (4) kişiden oluşacak şekilde, aynı veya farklı üniversitelerin maddede belirtilen bölümlerinden karma olarak kurulabilir.
  5. Her takımın bir takım kaptanı belirlenmesi ve başvurunun takım adına kaptan tarafından yapılması gerekmektedir.
  6. Her katılımcı her kategoriye yalnız bir kez katılabilir. Bir takımla beraber yarışacak katılımcılar aynı veya farklı takımlarda yer almak suretiyle, her kategoriye farklı konularda olmak üzere yalnız bir kez katılabilir.
  7. Katılımcılar, başvuru sırasında ve yarışma süresince paylaştıkları tüm bilgilerin gizlilik arz etmeyen doğru bilgiler olduğunu beyan etmiş kabul edilirler.
  8. Her iki kategoride de sunulacak projeler, telif hakkı ihlali oluşturmamalı ve bu hakları ihlal eden herhangi bir içerik barındırmamalıdır. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.
  9. Katılımcılar, proje fikirlerinin özgün olduğunu, fikri mülkiyet ve eser sahipliği hususunda herhangi bir başkasının hakkını ihlal etmediklerini beyan ederler. Aksi bir durumda, tüm yasal sorumluluk başvuru sahibine aittir, Fizik Mühendisleri Odası sorumlu tutulamaz.
  10. Yarışmaya katılacak projeler, daha önce başka ulusal/uluslararası yarışmalara katılmış olabilir ancak bu yarışmaların herhangi birinden ödül almış olmamalıdır.
  11. Katılımcılar, başvuru formunda beyan ettiği iletişim bilgilerinin tamamının yarışma süresince erişilebilir olacağını beyan eder.

  Değerlendirme Kriterleri:

  1. Proje değerlendirmesi her bir jüri tarafından aşağıdaki kriterlere göre, 100 tam puan üzerinden yapılacaktır:
   • Özgün Değer / Yenilikçi Yön  (25p)
   • Yapılabilirlik (Uygulanabilirlik) / Geliştirilebilirlik  (25p)
   • Ticarileşme Potansiyeli  (25p)
   • Kamu Yararı (Toplum, çevre, eğitim, vs )  (25p)
  2. Yarışma sonucunda jürilerin verdiği puanların ortalaması alınarak, sıralama yapılacaktır.

  Ödül:

  1. Her bir kategori (fikir ve üretim) için 3 ödül verilecektir.
   • Birincilik ödülü 3000 TL
   • İkincilik ödülü 2000 TL
   • Üçüncülük ödülü 1000 TL
  2. Yarışma sonucunda derece ödüllerinin dışında ödüller de verilecektir.

  Not: Katılımcıların öğrenci belgeleri ve FMO-Genç üyelikleri yarışma günü kontrol edilecektir.