Perşembe , Ağustos 18 2022
Ana sayfa / DUYURULAR / >>>TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’dan Basın Açıklaması<<<

>>>TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’dan Basın Açıklaması<<<

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB`ye bağlı odaların bakanlıklarca idari ve mali denetiminin yapılması yönünde hazırlanan Bakanlar Kurulu kararı üzerine 12 Aralık 2013 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

AKP‘NİN BAKANLIKLARI TMMOB‘YE BAĞLI ODALARI
PAYLAŞMAYI NİHAYET(!) TAMAMLAYABİLMİŞ

Tüm kurumları olduğu gibi TMMOB‘yi de kendinden yana yeniden dizayn etmeye çalışan AKP iktidarı, uzun zamandır bu yönde sürdürdüğü çalışmalarını son olarak 6235 sayılı TMMOB Kanunu‘na 12 Eylül darbecilerince 1983 yılında eklenen ancak 30 yıl boyunca uygulanmayan “bakanlıklarca idari ve mali denetim yapılmasını” gündeme getirerek somutlaştırmıştı.

7 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Orman Mühendisleri Odası‘nın idari ve mali denetimini Orman ve Su İşleri Bakanlığı‘na veren Siyasi İktidar‘ın 11 meslek odasının idari ve mali denetimini de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘na vermek üzere bir kararname hazırladığını biliyorduk. Yayımlanma aşamasında olan Bakanlar Kurulu Kararına göre Çevre Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri, İç Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Makina Mühendisleri, Mimarlar, Peyzaj Mimarları ile Şehir Plancıları Odalarımızın idari ve mali denetimleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak.

Şimdi öğrendik ki geri kalan 12 odamızın AKP‘nin Bakanlıkları tarafından paylaşılması da tamamlanmış. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı‘nın Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne sunduğu kararname taslağına göre; kalan 12 odamızın idari-mali denetimini yapacak Bakanlıklar şöyle belirlenmiş:

Bilgisayar Mühendisleri, Fizik Mühendisleri, Kimya Mühendisleri ile Tekstil Mühendisleri Odaları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‘nın; Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri ile Gemi Mühendisleri Odaları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının; Gıda Mühendisleri ile Ziraat Mühendisleri Odaları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‘nın; Maden Mühendisleri, Metalurji Mühendisleri ile Petrol Mühendisleri Odaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın; Meteoroloji Mühendisleri Odası da Orman ve Su İşleri Bakanlığı‘nın idari ve mali denetimine giriyor.

12 Eylül darbecilerinin yayımladığı Kanun Hükmünde Kararname ile “odalar üzerinde bakanlıkların vesayeti” aradan geçen otuz yıl boyunca AKP iktidarına kadar hiçbir hükümet tarafından kullanılmamıştır. “Vesayet rejimine” karşı argümanlar kullanarak iktidarını sürdüren AKP Hükümetinin, bağlı odalarımıza yönelik vesayet uygulamasını hayata geçirmek istemesi hep söylediğimiz “12 Eylül AKP ile sürüyor” sözlerinin doğruluğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Bilinmelidir ki; TMMOB ve odalarının mali denetimi Genel Kurullarda seçilen Denetleme Kurullarınca yapılmaktadır. TMMOB ve bağlı odalarının Yönetim Kurulu kararları ve uygulamaları üyenin denetimine her zaman açıktır. TMMOB ve odaların her türlü karar ve uygulaması için her zaman hukuki yollar da açıktır ve yargı denetimi vardır.

Biz biliyoruz: AKP iktidarının yapmak istediği denetim değil, rant politikalarının önünde engel olarak gördüğü TMMOB‘yi susturmak ve işlevsizleştirmektir.

Bir kez daha söyleyelim; AKP, TMMOB‘yi yürüdüğü yoldan döndüremeyecektir.

TMMOB ve bağlı odaları, “Padişahım çok yaşa” diyenlerle birlikte asla saf tutmayacaktır. Aksine TMMOB; bilimin ve tekniğin yol göstericiliğinde dillerin kesildiği, gözlere mil çekildiği, kulakların sağır edildiği her ortamda; görecek, duyacak ve daha da önemlisi “Kral Çıplak!” demeye devam edecektir.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

hakkında Fizik Mühendisleri Odası

Burayada bakınız

VII. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Fiziksel Etkenler-Meslek Hastalıkları” Sempozyumu

Odamız, Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİSAM) ile more »

Bir cevap yazın