Cuma , Ekim 22 2021
Ana sayfa / D-1 Temel Bina Akustiği Sertifika Programı

D-1 Temel Bina Akustiği Sertifika Programı

Kurs Tarihleri:

Koordinatör:

Ekrem POYRAZ (Koordinatör)

EĞİTİM İÇERİĞİ

Eğitim Süresi: (52 Saat) C-1 Sertifikası Olanlar İçin
(72 Saat) C-1 Sertifikası olmayanlar için

Teorik bilgiler, örnek proje üzerinde inceleme ve örnek problem çözümlerini içerir.

2.2. MİMARLIK VE YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ (çeşitli örnekler üzerinde inceleme dahil)

2.2.1. Bina, yapı elemanı, bileşen, malzeme tanımları

2.2.2. Mimari projelendirme aşamaları

2.2.3. Mimari Detay bilgisi

2.3. MEKAN İÇİNDE VE MEKANLAR ARASINDA SES YAYILMASI

2.3.1. Sesin kapalı mekanlarda yayılması

2.3.2. Reverberasyon süresi belirlenmesi,  ve kontrolü (örnek problem çözümleri)

2.3.3. Ses yutucu malzemeler, akustik özelliklerine bağlı tipleri ve ağırlıklı değerler yeri (örnek problem çözümleri)

2.3.4. Yapı elemanlarından ses iletimi, kompozit elemanlardan ses geçişi (örnek problem çözümleri)

2.4. BİNALARIN GÜRÜLTÜ KONTROLÜ YÖNÜNDEN TASARIMI

2.4.1. Yerleşim ölçeğinde ilkeler

2.4.2. Bina ve mekan ölçeğinde ilkeler ve mekan organizasyonu

2.4.3. Mekan içi yutuculuğun değiştirilmesi ile gürültü kontrolü (örnek problem çözümleri)

2.4.4. Yapı elemanı ölçeğinde ilkeler

2.4.5. Mekanik ve servis ekipmanı ölçeğinde ilkeler

2.7. İSTENEN SINIR DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ  – YÖNETMELİK TANITIMI

2.7.1. Akustik performans sınıfları

2.7.2. İç gürültü sınır değerleri

2.7.3. Reverberasyon sınır değerleri

2.7.4. Ses yalıtım sınır değerlerinin hesaplama ile belirlenmesi  (örnek problem çözümlü)

 • Basit yöntem
 • Uzman hesap yöntemi

2.7.5. Mekanik ve servis ekipmanları gürültüsü sınır değerleri

2.8. MEVCUT BİNALARDA SES YALITIMI İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

2.9. AKUSTİK PROJE VE RAPORLARIN HAZIRLANMASI YÖNETMELİK BİLGİLERİ

2.9.1. Akustik proje kapsamı

2.9.2. Raporlama

2.9.3. Akustik uzmanlık hesapları

Kurs Ücreti ve Katılım Şartları

TEBLİĞ NO: MHG/2018-01 uyarınca sertifika programına katılabilecek meslek grupları aşağıda belirtilmiştir:

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Yönetmeliği

 

Madde 5 (3.fıkra)

Madde 5 (3): Sertifika eğitim programlarına uzmanlık alanlarına uygun olarak yalnızca mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, fizik mühendisi ve optik/akustik mühendisleri katılabilirler.

C-1 Sertifikası olanlar için kurs ücreti: 2.750 TL

C-1 Sertifikası olmayanlar için kurs ücreti: 4.200 TL

FMO kayıtlı yükümlülüklerini yerine getiren ve C-1 Sertifikası olan üyelerimize: (52 saat) 2.250 TL

FMO kayıtlı yükümlülüklerini yerine getiren ve C-1 Sertifikası olmayan üyelerimize: (72 saat) 3.250 TL

TMMOB’ ne bağlı ilgili odaya kayıtlı yükümlülüklerini yerine getiren ve C-1 Sertifikası olan üyelere: 2.750 TL

TMMOB’ ne bağlı ilgili odaya kayıtlı yükümlülüklerini yerine getiren ve C-1 Sertifikası olmayan üyelere: 3.750 TL

 

Madde 5 (4. Fıkra)

Madde 5 (4): Üçüncü fıkrada belirtilenlerin dışındaki meslek gruplarından olup, akustik alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olan kişiler de sertifika programına katılabilirler.

 

C-1 Sertifikası olanlar için kurs ücreti: 2.750 TL

C-1 Sertifikası olmayanlar için kurs ücreti: 4.200 TL

FMO kayıtlı yükümlülüklerini yerine getiren ve C-1 Sertifikası olan üyelerimize: (52 saat) 2.250 TL

FMO kayıtlı yükümlülüklerini yerine getiren ve C-1 Sertifikası olmayan üyelerimize: (72 saat) 3.250 TL

TMMOB’ ne bağlı ilgili odaya kayıtlı yükümlülüklerini yerine getiren ve C-1 Sertifikası olan üyelere: 2.750 TL

TMMOB’ ne bağlı ilgili odaya kayıtlı yükümlülüklerini yerine getiren ve C-1 Sertifikası olmayan üyelere: 3.750 TL

 

Madde 5 (5. Fıkra)

Madde 5 (5): Akustik alanında lisans eğitimi almış olanlar ile bina akustiği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış kişilerden üçüncü fıkrada belirtilen meslek mensupları, ilgili sertifika programına devam şartı aranmaksızın programın sınavına girerek başarılı olmaları durumunda D1 sertifikası alabilirler.

Ücret: 850 TL

Yukarıda devam muafiyeti tanımlanan kişiler eğitim sonunda girecekleri sınavda tüm konulardan sorumludur.

*** 2 gün önceden haber vermek koşulu ile kurs iptal edilebilir veya tarihi değiştirilebilir.***

Ekler:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Fotoğraf 2 adet
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Kayıtlı olduğu meslek odası kartı fotokopisi veya odadan onaylı belge
 5. Çalışıyorsa çalıştığı iş yerinden çalıştığına dair belge
 6. Yüksek Lisans/ Doktora Diploması fotokopisi (Madde 5;  4. ve 5. Fıkra için)
 7. Akustik alanında görülen derslere ait başarı durumunu gösteren transkript (Madde 5;  4. ve 5. Fıkra için)
 8. Çevresel Gürültü Yönetmeliği Eğitim Sertifikaları (Madde 5; 7. Fıkra için)
 9. Eğitim ücreti ödeme dekontu

Genel Bilgiler: 

Sınıf kapasitesi:  (en az 12, en fazla 20 katılımcı)

 • Ders notu verilecektir.
 • Her program sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara Başarı Belgesi verilecektir.
 • Derslere devam mecburiyeti % 75’tir.
 • Eğitim bilgisayar destekli olup kursiyerler bilgisayarlarını getireceklerdir.
 • Sınavda logaritma olan hesap makinesi kullanılacaktır cep telefonu kullanımı kesinlikle yasaktır.