Salı , Mart 21 2023
Ana sayfa / Üyelik

Üyelik

Fizik Mühendisleri Odası Üye Yapısı

27.01.1954 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yasası’nın 19.04.1983 tarihinde kabul edilen 66 sayılı Kanun hükmünde Kararname ile değişik 33 üncü maddesi gereğince “Türkiye’de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler” hükmü yer almakta olup, 2 Aralık 2002 tarih ve 24954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TMMOB Ana Yönetmeliği’nin Oda Üyeliğini Sürdürme Zorunluluğu ile ilgili 110 uncu maddesi gereğince “Diploma ya da ruhsatname almak suretiyle, Türkiye’de mesleklerini uygulayabilecek duruma gelmiş olan mühendis, mimar ve şehir plancıları, hemen meslek ya da uğraşı konuları ile ilgili bir Odaya başvurarak kaydolmak ve bir kimlik belgesi almak zorundadırlar. Oda kimlik belgesi almayanlar ya da üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine getirmediği için ya da başka disiplin nedenleriyle, kimlik belgesi yenilenmemiş ya da onaylanmamış olanların, mesleklerini uygulamaları yasaklanır” hükmü yer almaktadır.

Kısacası bir meslek örgütü olan Fizik Mühendisleri Odası bütün Fizik, Nükleer Enerji ve Matematik mühendislerini bir çatı altında toplamak ve onların mesleki sorunları ile ilgilenmek amacı ile 1970′den itibaren faaliyetini sürdürmektedir.Tüm meslektaşlarımıza konuyla ilgili gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teşekkür eder her türlü katılım ve desteğe açık olduğumuzu bilmenizi isteriz.

Oda Kayıtları

Fizik Mühendisleri Odasına kayıt olabilmek için; başvuru dilekçesini doldurup, gerekli belgeleri hazırlayıp Fizik Mühendisleri Odası adresine elden veya posta ile ulaştırmak gerekiyor.

Başvuru için gerekli belgeler,

 • Nüfüs Cüzdan Fotokopisi
 • Diploma örneği ( Noter onaylı veya aslı gibidir ibareli olması gereklidir)
 • 4 adet 4,5 x 6 fotoğraf
 • Kayıt ve kimlik ücreti
  Kayıt ücreti 30 TL+ kimlik kartı ücreti 20 TL+ 20 TL aidat toplam: 70 TL
  Banka hesap numaraları:
 • İş Bankası Yenişehir Şubesi 4218-3013501
  IBAN: TR31 0006 4000 0014 2183 0135 01
  Ziraat Bank.Mithatpaşa Şubesi 1262-7961768-5001
  IBAN: TR70 0001 0012 6207 9617 6850 01
  Vakıfbank Ankara Şubesi 00158007286449895
  IBAN: TR660001 5001 5800 7286 4498 95
  Akbank Mithatpaşa Şubesi
  IBAN: TR500004600354888000111908
  Halk Bankası Mithatpaşa Şubesi

  IBAN: TR940001200939600016000174