online ödeme

C-1 Tipi Bina Akustiği Sertifika Programı

Çevresel  Gürültünün  Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin 28.inci maddesinin (a) bendi gereği, yönetmelikte Tablo-9’da yapılar için getirilen esasların sağlanıp sağlanmadığını yapı ruhsatı ve izni aşamasında ilgili belediye’ nin bu çerçevede yapacağı veya yapılmasını isteyeceği raporu hazırlayacakların ( belediye veya özel sektör) üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve fen fakültelerinden mezun olmuş, A-2 Tipi Mühendislik Akustiği Programını almış kişiler programa katılabilmektedir. C-1 Tipi Eğitimin içeriği aşağıdaki gibidir.

– İç Mekan Akustiği

– Yapılarda ve Yapı Elemanlarında Yalıtım Değerlendirme Yöntemleri,

– İç Mekan Akustiği Ölçümleri (ölçüm Kriterleri ve Metodolojisinin Açıklanması),

– Gürültü Kontrolü,

– Bina Ruhsat Safhası,

 

KURS TARİHİ

29,30 Eylül-01,02 Ekim 2018

        Toplam Süre: 28 Saat

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER:

A-2 Sertifikasının Fotokopisi
– Diploma Fotokopisi
– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
– Banka Dekontu ( Dekontlarda ilgili kursun ve kursiyerin adı belirtilecektir.)
Katılımcıların yanlarında hesap makinesi getirmesi gerekmektedir.
Başvuru Formu

 

KURSLARIN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ / YAPILACAĞI YER :

FMO Genel Merkez

KURSLARIN BAŞVURU ADRESİ

Mithatpaşa Cad.44/16 Kızılay – ANKARA

Telefon:       0312 431 55 42

Fax:             0312 435 75 24

E-Mail:         fmo@fmo.org.tr

 

 

ÜCRETLER:

– Odaya Kayıtlı yükümlülüğünü yerine getiren üyeler için 750 TL dir.

– Diğer katılımcılar için 900 TL dir.

Banka Hesap Numaraları

İş Bankası
Yenişehir Şubesi


Şube Kodu
:4218
Hesap No : 3013501
IBAN: TR31 0006 4000 0014 2183 0135 01

Ziraat Bankası
Mithatpaşa Şubesi


Şube Kodu
:1262
Hesap No : 7961768-5001
IBAN: TR70 0001 0012 6207 9617 6850 01


Vakıfbank
Ankara Şubesi


Hesap No
: 00158007286449895
IBAN: TR660001500158007286449895

Akbank
Akbank Mithatpaşa Şubesi


IBAN
:TR500004600354888000111908

Halk Bankası
Mithatpaşa Ankara Şubesi

 

Hesap No: 16000174
IBAN: TR940001200939600016000174