Cumartesi , Eylül 24 2022
Ana sayfa / FMO / >>> ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI`NIN TMMOB YASA DEĞİŞİKLİĞİYLE İLGİLİ YAZISINA YANIT GÖNDERİLDİ<<<

>>> ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI`NIN TMMOB YASA DEĞİŞİKLİĞİYLE İLGİLİ YAZISINA YANIT GÖNDERİLDİ<<<

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın TMMOB Yasası değişikliğiyle ilgili yazısı üzerine 15 Ocak 2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar`a yazı gönderildi.

Sayın Erdoğan BAYRAKTAR
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI

ANKARA

İlgi: T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü‘nün 28 Aralık 2012 tarih ve B.09.0.MHG.0.10.01.00-310.06/4205 sayılı TMMOB Mimarlar Odası‘na gönderilen yazı hakkında.

İlgi yazı, 6235 sayılı TMMOB Yasası‘nda yapılması düşünülen değişiklik çalışması hakkında AKP Yalova Kadın Kolları Başkanı Melek Dedecan‘ı bilgilendirmek üzere AKP Yalova İl Başkanlığı‘na ve bilgi için TMMOB Mimarlar Odası‘na gönderilmiştir.

Bu yazıdan anlaşıldığı üzere, AKP Yalova Kadın Kolları Başkanı Melek Dedecan, Bakanlığınıza faks yoluyla bir başvuruda bulunmuştur. Bakanlığınızın bu başvuruya vermiş olduğu yanıttan anlaşıldığı kadarıyla da Melek Dedecan başvurusunda, Mimarlar Odası Genel Sekreteri Necip Mutlu‘yu şikâyet etmektedir. Yine cevabi yazınızdan şahsın şikâyet gerekçesinde TMMOB‘nin kapalı kapılar ardında hazırlanan TMMOB Yasası taslağına karşı düzenlediği imza kampanyasını konu ettiği anlaşılmaktadır. Şikâyetçi bu kampanyayı bir karalama kampanyası olarak nitelendirmektedir.

Anılan yazıda, Bakanlığınızca 6235 sayılı Yasa hakkında herhangi bir tasarı metni hazırlığında bulunulmadığı belirtildikten sonra, “ancak, meslek odalarının illerde temsil edilmediğine, talep olmasına karşın bazı illerde şubeleşme yönünde karar alınmadığına, temsil yetkisinin azalması nedeniyle yöresel koşulların yeterince tartışılmadığına, seçim sistemi nedeniyle meslek odası yönetimleri ve delegasyonu içinde yeterli temsiliyetin sağlanmadığı ve bunun demokratik olmadığı, bu bağlamda gerekli düzenlemelerin yapılmasına ilişkin demokratik hak ve talepler Bakanlığımıza iletilmektedir” denildikten sonra “sonuç olarak, meslek mensuplarına yanlış yönlendirmelerde bulunulmaması, Bakanlığımızca İlgili kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulmamış herhangi bir çalışma metnine itibar edilmemesi, gerçeği yansıtmayan çeşitli çıkarımlar ile kamu düzenini bozabilecek, kamuoyunu yanıltıcı hareketlerde bulunulmaması hususunda” gereğinin yapılması istenmektedir.

Bildiğiniz üzere, ilgi yazıya konu edilen 6235 sayılı TMMOB Yasası ile diğer kanunlarda değişiklikleri içeren düzenleme “Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı” adı ile resmi olmasa da kamuoyuna servis edilmiştir ve bu metinler üzerinden aylardır tartışma sürmektedir. TMMOB ve bağlı Odaları bu taslak metinler hakkında eleştirilerini ve itirazlarını günlerdir web siteleri ve basın aracılığıyla duyurmaya çalışmaktadır. Hatta hükümet tarafından bilgi verildiği anlaşılan ve yazılı basında manşetlerden verilen “Odalara 150 Milyar Liralık Neşter”, “Odaların Yetkileri Budanıyor” haberleri de gün ışığı gibi ortadadır.

Bakanlığınızın tüm bu tartışma ve haberleri görmezden gelip bizi bilgilendirmek için, AKP Yalova İl Kadın Kolları‘nın TMMOB Yasası hakkında çekmiş olduğu faksı beklemesi, merkezi idare yönünden objektif yönetim ilkesinin ihlal örneğidir. TBMM‘de konu ile ilgili verilen soru önergeleri dahi yanıtlanmazken, Mimarlar Odamıza bir siyasi partinin Yalova örgütünün en ilgisiz birimi üzerinden bilgilendirme yazısını göndermenizi ciddiyetten uzak buluyoruz. Bu tutumunuzda demokrasi ve şeffaflık ilkesiyle bağdaştıracak bir yön bulmak olanaklı değildir. Ayrıca, Mimarlar Odası‘na dolaylı yoldan gönderme yapılan “kamu düzenini bozabilecek, kamuoyunu yanıltacak hareketlerde bulunulmaması” biçimindeki tehdidinizi de anlamakta güçlük çekmekteyiz.

Normal işleyen demokrasilerde Bakanın siyasi aidiyeti ve siyasal görevleri Bakanlığın görev ve sorumluluğunu etkilemez. Bakanlıklar, merkezi idarenin üstlendiği hizmetleri yerine getirmekle görevlidirler. Ayrıca, her bakan kendi hizmet alanında devlet tüzelkişiliğini temsil eder. Bu nedenle bizler, Bakanın siyasal görevleri ile değil idari görevleri ile ilgilenmekteyiz. Bu nedenle, aylardır Birliğimiz ve bağlı odalarımızı ilgilendiren yasa taslağı hakkında Birliğimizi değil de AKP Yalova İl Kadın Kolları Başkanı‘nın konu ile ilgili faksını muhatap alarak, dolaylı yoldan tarafımıza bilgi vermenizin demokratik ilke, yönetim, teamül ve bugüne kadar Bakanlığın sıkı sıkıya bağlı olduğu yazışma usullerine uygun olmadığını ifade etmek zorundayız.

Bir kamu idaresinin, kendine ulaşan faks ya da şikayet dilekçelerini “demokratik hak” olarak vasıflandırması, yasa taslaklarına karşı eleştirileri ise “kamu düzenini bozabilecek, kamuoyunu yanıltacak hareketler” olarak nitelemesi oldukça düşündürücüdür. Bir bakanlığın yazışmasında, bir siyasal parti il örgütlenmesi içerisindeki bir kolu muhatap alarak bilgi vermesini, buna karşın Anayasal kuruluş olan bir meslek kuruluşunu muhatap almamasını, TBMM‘ye soru önergesi olarak sunulan konuya yanıt vermemesini idarenin anayasal konumu açısından değerlendirmekte güçlük çekmekteyiz.

Bakanlığınızca -AKP‘nin bir birimi olmasak da- Birliğimize konu ile doğrudan bilgi verilmesini arz ederiz.

Saygılarımızla,

Mehmet SOĞANCI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

hakkında Fizik Mühendisleri Odası

Burayada bakınız

>>> HABER <<<

YEREL YÖNETİMLERDE MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI İÇİN KADRO TAHSİS EDİLEREK KALICI VE GÜVENCELİ İSTİHDAM more »

Bir cevap yazın