Perşembe , Mayıs 23 2024

HABER

Odamız ve H.Ü Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü ile birlikte ve Ankara, Gaziantep ve İTÜ Fizik Mühendisliği Bölümlerinin desteği ile III. Fizik Mühendisliği Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştay Beytepe kampüsü Mehmet Akif Ersoy salonunda 96 kişinin katılımı ile üç oturum ve bir panel ile ülkemizde fizik mühendisliği eğitimi ve eksiklikleri ortaya konulmuş ve öneriler katılımcılar ile paylaşılmıştır.

Birinci oturumda ülkemizde ve dünyada fizik mühendisliği eğitimi ve akreditasyon konularında ve ülkemiz mevzuatında fizik mühendisliği konusunda sunumlar yapmışlar ve değişik sektörlerde çalışan yönetici ve uzmanlar  sektörlerin fizik mühendislerinden beklentilerini ve eğitimiyle ilgili önerilerde bulunmuşlardır.
    abefghı kn        a
 sba ujlm y zcdopr

 • Doğan Can Ateş Sunum (2 MB)
  İndir / Göster


 • Emel Kalaycı Sunum (2 MB)
  İndir / Göster


 • Fizik Mühendisliği ve Yenilenebilir Enerji (2 MB)
  İndir / Göster


 • Fizik Mühendisliğinde Yeni Eğitim Uygulamaları (961 kB)
  İndir / Göster


 • İş Sağlığı ve Güvenlğinde Fizik Mühendisleri ve Sektörün Beklentileri (2 MB)
  İndir / Göster


 • İyonlaştırıcı Radyasyon Uygulamalarında Fizik Mühendisleri (2 MB)
  İndir / Göster


 • Kamuda ve Mevzuat'da Fizik Mühendisliği ve İstihdamı (2 MB)
  İndir / Göster


 • Optik Sanayinde Fizik Mühendisliği ve Eğitiminden Beklentileri (487 kB)
  İndir / Göster


 • Savunma Sanayinde Fizik Mühendisliği ve Eğitiminden Beklentiler (6 MB)
  İndir / Göster


 • Ülkemizde ve Dünyada Fizik Mühendisliği Eğitimi (76 kB)
  İndir / Göster


hakkında Fizik Mühendisleri Odası

Buraya da bakınız

Ana Yönetmelik Değişikliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmelik Değişiklikliği Resmi Gazete’de yayımlandı. more »

Bir cevap yazın