Cuma , Temmuz 1 2022
Ana sayfa / FMO / Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Eğitimi

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Eğitimi

Kurs kaydı için aşağıdaki başvuru formunu doldurup fax yada email ile Odamıza göndermeniz gerekmektedir.
EĞİTİM BAŞVURU FORMU

Sorumlu Müdür Eğitim Programı

Tıbbi cihazlarda yapılması gereken test, kontrol ve kalibrasyon işlemlerinin ulusal ve uluslararası protokol, kılavuz ve standartlar ile üretici kriterlerine uygun olarak yapılabilmesi için test, kontrol ve kalibrasyon kuruluşlarında sorumlu müdür olarak çalışacak olan personele görevlerinin gerektirdiği yeterlilikleri kazandırmaktadır.

Temel Teorik Eğitim

Temel Eğitim Programı tüm yetki guruplarında ortak içerik olarak verilecektir. Herhangi bir yetki gurubundan Temel Eğitim derslerine katılım gerçekleştirmiş ve sınavında 100 puan üzerinden 70 ve üstü puan alan katılımcılar diğer yetki guruplarında bu eğitimden muaf tutulurlar.

X Işınları Görüntüleme Sistemleri Test, Kontrol Kalibrasyon Uzmanı

X-ışınlı görüntüleme sistemleri kullanarak teşhis ve tedavide kullanılan tıbbi cihazlarda yapılması gereken test, kontrol ve kalibrasyon işlemlerinin ulusal ve uluslararası protokol, kılavuz ve standartlar ile üretici veya Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumunca belirlenen kriterlere uygun olarak yapılabilmesi için test, kontrol ve kalibrasyon kuruluşlarında X-ışınlı görüntüleme sistemleri yetki grubunda uzman olarak çalışacak olan personele görevlerinin gerektirdiği yeterlilikleri kazandırmaktadır.

Ultrason-Doppler Görüntüleme Sistemleri Test, Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı

Ultrason-Doppler Görüntüleme Sistemlerinde gereken test, kontrol ve kalibrasyon işlemlerinin ulusal ve uluslararası protokol, kılavuz ve standartlar ile üretici ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumunca belirlenen kriterlere uygun olarak yapılabilmesi için test, kontrol ve kalibrasyon kuruluşlarında Ultrason-Doppler Görüntüleme Sistemleri yetki grubunda uzman olarak çalışacak olan personele görevlerinin gerektirdiği yeterlilikleri kazandırmaktır.
EĞİTİMİN ZORUNLU - HUKUKİ DAYANAĞI
 • 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 • 25 Haziran 2015 tarihli ve 29397 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyon Hakkında Yönetmelik.
 • 04 Şubat 2014 tarihli ve 28903 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği.
X IŞINLI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ TEST, KONTROL VE KALİBRASYON UZMANI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI
 • Medikal Fizik, Sağlık Fiziği veya eşdeğeri (*)
 • Biyomedikal Mühendisliği (*)
 • Tıp Mühendisliği (*)
 • Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği (*)
 • Fizik Mühendisliği (*)

* Lisans ,Yüksek Lisans veya DoktoraÖnemli Duyuru: Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Uzmanlık eğitimlerini alacak katılımcılar, öncesinde 2 günlük  "Temel Teorik Eğitim"e katılmak ve yapılacak olan sınavından başarıyla geçmek zorundadır.
TIBBİ CİHAZLARIN TEST, KONTROL VE KALİBRASYONU SORUMLU MÜDÜR SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI 
Mühendislik, Teknoloji ve Fen Fakültelerinden Mezun ve cihazların bakımı, onarımı veya kalibrasyon alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olma şartı aranır.

Not: Tıbbi cihazların test, kontrol ve kalibrasyonu alanında 3 (üç) yıl çalıştığını kurum tarafından belirlenecek olan belgeler ile ispatlayan kişiler, Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi almak için başvuruda bulunabilir. Bu kişilerin en az ortaöğretim mezunu olması şartı aranır. 25 Haziran 2015 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmeliğinin Geçici Madde 1’ine göre; Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi düzenlenecek olan kişiler, bu yönetmeliğin yayınlandığı tarihten itibaren 18 (onsekiz) ay içinde yönetmelik uyarınca belirlenen eğitimleri tamamlar.
ULTRASON-DOPPLER GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ TEST, KONTROL VE KALİBRASYON UZMANI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI
 • Medikal Fizik, Sağlık Fiziği veya eşdeğeri (*)
 • Biyomedikal Mühendisliği (*)
 • Tıp Mühendisliği (*)
 • Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği (*)
 • Fizik Mühendisliği (*)
* Lisans ,Yüksek Lisans veya DoktoraNot:Tıbbi cihazların test, kontrol ve kalibrasyonu alanında 1 (bir) yıl çalıştığını kurum tarafından belirlenecek olan belgeler ile ispatlayan kişiler, uzman çalışma belgesi almak için başvuruda bulunabilir. Bu kişilerin en az ortaöğretim mezunu olması şartı aranır. 25 Haziran 2015 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmeliğinin Geçici Madde 1 ’ine göre; Uzman Çalışma belgesi düzenlenecek olan kişiler, bu yönetmeliğin yayınlandığı tarihten itibaren 18 (onsekiz) ay içinde yönetmelik uyarınca belirlenen eğitimleri tamamlar.

Önemli Duyuru: Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Uzmanlık eğitimlerini alacak katılımcılar, öncesinde 2 günlük  "Temel Teorik Eğitim"e katılmak ve yapılacak olan sınavından başarıyla geçmek zorundadır.
UZMAN SERTİFİKASI ALMAK İSTEYEN KİŞİLERİN;
 • Yönetmelikteki ilgili mezuniyet alanlarından mezun olan kişilerin;
  *Onaylı Diploma örneği (e-devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi, Noter onaylı diploma örneği ya da Eğitim Merkezi tarafından diploma aslı görülerek alınan diploma fotokopisinden herhangi biri)
  *Kimlik Fotokopisi
 • Yönetmelikteki ilgili mezuniyet alanlarından mezun olmayan kişilerin;
  *Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından kişinin adına düzenlenmiş Yönetmelik Geçici  1. maddesi kapsamında yetki grubu bazlı uzman eğitimi alma hakkı olduğunu gösterir belge örneği
  *Kimlik Fotokopisi ile Eğitim Merkezlerine başvuru yapması gerekmektedir.
SORUMLU MÜDÜR SERTİFİKASI ALMAK İSTEYEN KİŞİLERİN;
 • Mühendislik, Teknoloji ve Fen Fakültelerinden mezun olan kişilerin;
  *Onaylı Diploma örneği (e-devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi, Noter onaylı diploma örneği ya da Eğitim Merkezi tarafından diploma aslı görülerek alınan diploma fotokopisinden herhangi biri)
  *Tıbbi cihazların bakımı, onarımı veya kalibrasyonu alanında en az üç yıl çalıştığına dair onaylı SGK hizmet dökümü (SGK bürosundan alınan hizmet dökümü ya da e-devletten alman karekodlu hizmet dökümü)
  *SGK hizmet dökümünde yer alan firmalara ait iş yeri mahiyetini, görev alanını gösterir (adı yeterli değil) SGK bürolarından alınmış iş yeri tescil belgesi veya ticaret sicil gazetesi örneği (Kamu kurumlarında çalışan kişiler için görev yeri belgesi)
  *Tıbbi cihazların bakımı, onarımı veya kalibrasyonu alanında en az üç yıl çalıştığına dair altında imzası olan en az 3 farklı yıla ait tıbbi cihaz bakım, onarım veya kalibrasyon raporu örneği *Kimlik Fotokopisi
 • Mühendislik, Teknoloji ve Fen Fakültelerinden mezun olmayan kişilerin;
  *Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından tarafından kişinin adına düzenlenmiş Yönetmelik Geçici 1. maddesi kapsamında sorumlu müdür eğitim alma hakkı olduğunu gösterir belge örneği
  *Kimlik Fotokopisi ile Eğitim Merkezlerine başvuru yapması gerekmektedir.

-Temel Teorik Eğitim:

-X Işın Görüntüleme Cihazları ve Bileşenleri Eğitimi:

-Sorumlu Müdürlük Eğitimi:

-US-Doppler Görüntüleme Sistemleri Test, Kontrol Kalibrasyon Uzmanı:

- Fizik Mühendisleri Odası Mithatpaşa Cad. 44/16 Kızılay-Ankara

- Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü Beşevler-Ankara

- Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mevlana Bulvarı No: 86-88 Balgat-Ankara

Eğitim AdıSüreEğitim Fiyatı (Üye)Eğitim Fiyatı (Üye Olmayan)
X IŞINLI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ TEST, KONTROL VE KALİBRASYON UZMANI64 saat1.650 TL1.750 TL
TIBBİ CİHAZLARIN TEST, KONTROL VE KALİBRASYONU SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ 40 saat750 TL850 TL
TEMEL TEORİK EĞİTİM 16 saat400 TL450 TL
ULTRASON-DOPPLER GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ TEST, KONTROL VE KALİBRASYON UZMANI16 saat400 TL450 TL

TEMEL TEORİK EĞİTİM, TÜM YETKİ GRUPLARI İÇİN ORTAK OLUP; İKİ GÜN SÜRMEKTEDİR.
Yakında açıklanacaktır.
Eğitimin değerlendirilmesi aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılacaktır.
 • Eğitim programını tamamlamayan katılımcılar sınava alınmaz.
 • Sertifikalandırma için katılımcıların temel eğitim teorik sınavından, yetki grubu teorik sınavından ve uygulama değerlendirmesinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekir.Sertifika için başarı puanı; her iki teorik sınav ve uygulama değerlendirme puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
 • Sertifikalandırma için katılımcılara her bir teorik eğitim sonrasında teorik sınav yapılır.Teorik sınavların her birinden 100 (yüz) üzerinden en az 70(yetmiş) puan alan katılımcılar başarılı sayılır.Herhangi bir teorik sınavda 70'in (yetmiş) altında puan alan katılımcılara bir hafta içinde girecekleri 1(bir) sınav hakkı daha verilir.Bu sınavda da başarısız olan katılımcıların sertifika programına tekrar başvurması gerekir.
 • Uygulama değerlendirmesinden 100(yüz) üzerinden en az 70(yetmiş) puan alan katılımcılar başarılı sayılır.
 • Uygulama değerlendirmesinde başarısız olan katılımcıların sertifikalı eğitim programına tekrar başvurması gerekir.
 • Başarılı olan katılımcılara sertifika düzenlenir ve sertifika Sağlık Bakanlığınca tescil edilir.
Verilecek Belge ve/veya Sertifikanın Adı Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği doğrultusunda eğitim alınan ve başarılı olunan yetki gruplarına ilişkin sertifika düzenlenir ve Sağlık Bakanlığı tarafından Tescil edilir.
İş Bankası
Yenişehir Şubesi Şube Kodu :4218 Hesap No : 3013501 IBAN: TR31 0006 4000 0014 2183 0135 01
Ziraat Bankası
Mithatpaşa Şubesi Şube Kodu :1262 Hesap No : 7961768-5001 IBAN: TR70 0001 0012 6207 9617 6850 01
Vakıfbank
Ankara Şubesi Hesap No : 00158007286449895
IBAN: TR660001500158007286449895
Akbank
Akbank Mithatpaşa Şubesi IBAN:TR500004600354888000111908
Halk Bankası
Mithatpaşa Ankara Şubesi   Hesap No: 16000174 IBAN: TR940001200939600016000174

hakkında Fizik Mühendisleri Odası

Burayada bakınız

SEMİNER

Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Topluluğu ve Fizik Mühendisleri Odası işbirliği ile 29 Nisan 2022 tarihinde more »

Bir cevap yazın