Cuma , Ağustos 12 2022
Ana sayfa / DUYURU SLIDE / Yürütmeyi Durdurmak İçin Dava Açıldı…

Yürütmeyi Durdurmak İçin Dava Açıldı…

26 Nisan 2022 tarih ve 31821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin” 1. Maddesi, 2. Maddesi, 3. Maddesi,  4.maddesinin 1.fıkrasının c, d, i ve g bendlerinin, 7.maddesinin 3 fıkrası, 8.maddesinin 1, 2, 3 ve 5.fıkraları ile yönetmeliğe ekli ek2 sağlık izin tablosunun, Yürütülmesinin Durdurulmasına ve devamında İptaline karar verilmesi için dava açıldı.
Üyelerimizin hak kayıplarına neden olan yönetmeliğin ilgili maddeleri, dava ile uygulamasının durdurulmasını beklemekteyiz.
Davanın açılmasındaki katkılarından dolayı üyelerimiz, Adil DEMİR, Murat AVŞAR, Dinçer YEĞEN’e avukatlarımız Bihter ÇALIŞKAN ve Burcu ZENGİN’e teşekkür ederiz.
Yönetim Kurulu

hakkında yeni

Burayada bakınız

D-1 Temel Bina Akustiği Sertifika Eğitimi İstanbul ve Ankara

Odamızın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yaptığı protokol kapsamında, Odamız tarafından 20-28 Ağustos more »