Pazar , Mayıs 26 2024
Ana sayfa / DUYURU SLIDE / II. FMO-GENÇ PROJE YARIŞMASI

II. FMO-GENÇ PROJE YARIŞMASI

II. FMO-GENÇ PROJE YARIŞMASI

Başvuru tarihleri      :  28 Nisan 2023
Yarışma Tarihi           :  13 Mayıs 2023
Yer                           : Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü

Başvuru için…

https://forms.gle/8ikhnrGcfxLL9JoA6

Yarışmanın Amacı: Bu yarışmanın amacı, Fizik Mühendisliği, Optik Akustik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Matematik Mühendisliği lisans öğrencilerinin araştırma ve takım çalışması becerilerini geliştirerek, mesleki alandaki yeni ve ilerici fikirlerini hayata geçirmelerinde teşvik edici bir ortam hazırlamaktır. Ayrıca, öğrencilerimizin özgün çalışmalarının ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarına duyurulmasında yardımcı olmak ve FMO çatısı altında mesleki birlik ve dayanışmayı geliştirmek de amaçlanmıştır.
A- Başvuru Koşulları:
1- Katılımcıların, Türkiye’de eğitim veren Fizik Mühendisliği, Optik&Akustik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Matematik Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinde lisans eğitimi alıyor olması gerekmektedir.
2- Katılımcıların son 1 yıl içinde yapılmış veya yenilenmiş Fizik Mühendisleri Odası Öğrenci Üyeliği bulunması gerekmektedir.
3- Başvurular bireysel veya takım halinde yapılabilmektedir.
4- Takımlar en az iki (2) en fazla üç (3) kişiden oluşacak şekilde, aynı veya farklı üniversitelerin 1. maddede belirtilen bölümlerinden karma olarak kurulabilir.
5- Her takımın bir takım kaptanı belirlemesi ve başvurunun takım adına kaptan tarafından yapılması gerekmektedir.
6- Her katılımcı farklı konularda olmak üzere, aynı veya farklı en fazla iki takımda yer alabilir.
7- Katılımcılar, başvuru sırasında ve yarışma süresince paylaştıkları tüm bilgilerin gizlilik arz etmeyen doğru bilgiler olduğunu beyan etmiş kabul edilirler.
8- Yarışmaya sunulacak projeler, telif hakkı ihlali oluşturmamalı ve bu hakları ihlal eden herhangi bir içerik barındırmamalıdır. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde tüm sorumluluk başvuru yapan takım üyelerine aittir, Fizik Mühendisleri Odası sorumlu tutulamaz. Telif hakkı ihlali yaptığı tespit edilen takımlar ödül kazanmış iseler, kazandıkları ödül iptal edilir ve ödül tutarını yasal faiziyle birlikte Fizik Mühendisleri Odasına takım üyelerine bildirim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde iade edeceklerini
beyan etmiş kabul edilirler.
9- Katılımcılar, proje fikirlerinin özgün olduğunu, fikri mülkiyet ve eser sahipliği hususunda bir başkasının hakkını ihlal etmediklerini beyan ederler. Aksi bir durumda, tüm yasal sorumluluk başvuru yapan takım üyelerine aittir, Fizik Mühendisleri Odası sorumlu tutulamaz. Fikri mülkiyet ve eser sahipliği ihlali yaptığı tespit edilen takımlar ödül kazanmış iseler, kazandıkları ödül iptal edilir ve ödül tutarını yasal faiziyle birlikte Fizik Mühendisleri Odasına takım üyelerine bildirim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde iade edeceklerini beyan etmiş kabul edilirler.
10- Yarışmaya katılacak projeler, daha önce başka ulusal/uluslararası yarışmalara katılmış olabilir.
11- Katılımcılar, başvuru formunda beyan ettiği iletişim bilgilerinin tamamının yarışma süresince erişilebilir olacağını taahhüt etmiş sayılır.
12- FMO Yönetim Kurulu, Proje Yarışma Kurulu ve jüri üyelerinin tamamı proje bilgilerinin diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
B- Jürinin Belirlenmesi ve Değerlendirme Kriterleri:
(a) Jürinin Belirlenmesi:
1- Yarışma jürisinde ilgili mühendislik alanlarında uzman akademisyen ve özel sektör ile kamu çalışanı mühendisler yer alır. Jüri üyelerinin sayısı için herhangi bir üst sınır bulunmamakla birlikte bu sayı Yarışma Düzenleme Kurulu ve FMO Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. Ön değerlendirme ve Final yarışmaları için iki farklı jüri kurulacaktır.
– Ön değerlendirme jürisi FMO Yönetim Kurulu, FMO üyesi özel sektör çalışanları ve ilgili mühendislik alanlarında uzman akademisyenlerden oluşturulacaktır. Değerlendirmeler takımların başvuru formları üzerinden yapılacaktır.
– Final değerlendirme jürisi FMO Yönetim Kurulu ve Gaziantep Üniversitesi Fizik Mühendisliği ve Optik&Akustik Mühendisliği Bölümlerinin akademisyenlerinden oluşturulacaktır. Final yarışması Gaziantep Üniversitesi Fizik Mühendisliği ve Optik&Akustik Mühendisliği Bölümlerinin ev sahipliğinde Gaziantep’te gerçekleştirilecektir.
(b) Değerlendirme Kriterleri:
1- Proje değerlendirmesi her bir jüri tarafından aşağıdaki kriterlere göre, 100 tam puan üzerinden yapılacaktır:

 • Özgün Değer / Yenilikçi Yön (25p)
 • Yapılabilirlik (Uygulanabilirlik) / Geliştirilebilirlik (25p)
 • Ticarileşme Potansiyeli (25p)
 • Kamu Yararı (Toplum, çevre, eğitim, vs ) (25p)

2- Yarışmaya katılan projeler iki aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçirilecektir;
– Birinci aşamada başvuru dosyaları üzerinden bir ön değerlendirme yapılacak, bu aşamayı geçen takımlar final aşamasına katılmaya hak kazanacaklardır. Gaziantep’te gerçekleştirilecek Final Yarışmasına en yüksek puan alan 6 (altı) proje katılacaktır.
– Ön değerlendirme aşamasını geçen takımlar final aşamasında yarışacaklardır. Final yarışması Gaziantep Üniversitesi Fizik Mühendisliği ve Optik&Akustik Mühendisliği Bölümlerinin ev sahipliğinde Gaziantep’te yapılacaktır. Bu aşamaya geçen takımların yol, konaklama ve iaşe giderleri FMO tarafından karşılanacaktır.
3- Yarışma sonucunda jürilerin verdiği puanların ortalaması alınarak sıralama yapılacaktır.
Yarışma Yeri ve Ödül:
1- Yarışma Gaziantep Üniversitesi Fizik Mühendisliği ve Optik&Akustik Mühendisliği Bölümlerinin ev sahipliğinde Gaziantep’te yapılacaktır. Bu aşamaya geçen takımların yol ve konaklama giderleri FMO tarafından karşılanacaktır.
2- Yarışmada en yüksek puan ortalamasına sahip ilk üç takıma aşağıdaki ödüller verilecektir.
– Birincilik ödülü : 9.000 TL
– İkincilik ödülü : 6.000 TL
– Üçüncülük ödülü : 3.000 TL
Başvuru Yöntemi ve Başvuru Formu Formatı:
1- Başvurular FMO tarafından ilan edilecek başvuru sistemi üzerinden online olarak yapılacaktır.
2- Her katılımcının öğrenci belgesinin bu sistem üzerinden yüklenmesi gereklidir.
3- Başvuru formunda sunulacak bilgiler aşağıda verilmiştir.

 • Proje Adı
 • Kısa Açıklama [ Proje fikrinin bir cümle ile açıklaması ]
 • Genel Açıklama [ Proje fikrinin detaylı açıklaması ]
 • Hangi problem(ler)i ele alıyorsunuz? [ Problem(ler)in bir cümle ile açıklaması ]
 • Ele aldığınız problem(ler) için çözüm öneriniz nedir? [ Bir cümle ile açıklama ]
 • Çözümünüz Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden hangileri ile
 • eşleşiyor? [ https://turkiye.un.org/tr/sdgs ]
 • Teknoloji Tanımı [ Proje süreçlerinde geliştirilecek ya da kullanılacak teknik ve teknolojilerin açıklanması ]
 • Ürün Tanımı [ Proje çalışmaları sonucunda elde edilmesi hedeflenen ürünün sahip olacağı teknik özelliklerin açıklaması ]
 • Projenin hayata geçirilmesi için olası işbirlikleri nelerdir? [ Ürünün son haline getirilmesi için gerekli olan alet, teçhizat, ar-ge faaliyetleri, hizmet alımları vb hakkında faaliyetlerin açıklaması]
 • Eğer varsa, proje fikrinin odaklandığı probleme çözüm üreten benzer ürünlerin açıklaması ve ürününüzün bu ürün(ler)e karşı güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?
 • Projenin fikrinin gerçekleştirilmesi sırasında karşılaşılması olası riskler (Örn. teknik, mali, idari ve hukuki) nelerdir?
 • Takımın güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?
 • Takım Adı
 • Takım Kaptanı – Ad Soyad
 • Takım Kaptanı – Telefon
 • Takım Kaptanı – Eposta
 • Takım Üyesi – Ad Soyad [ Bireysel başvuruda doldurmayınız! ]
 • Takım Üyesi – Ad Soyad [ Bireysel ve iki kişilik takım başvurularında doldurmayınız! ]

Takım üyelerinin öğrenci belgelerinin fmo@fmo.org.tr mail adresine “2. FMO-Genç Proje Yarışması Belgeler” başlığı ile, yarışmasının son başvuru tarihinden önce gönderilmesi gerekmektedir.

 

hakkında yeni

Buraya da bakınız

Ansys Zemax Opticstudio Temel Eğitimi Gerçekleştirildi

Odamız tarafından üyelerimize düzenlenen Ansys Zemax Opticstudio Temel Eğitimi tamamlandı. 30 kişinin katıldığı eğitimde yapılan more »